TransLogistica Poland 2022 - Online Catalogue

Categories:
COUNTRY
HALL/STAND
 
COMPANY NAME
 Poland

2 / M5

"Namiary na Morze i Handel"

  „Namiary na Morze I Handel”: • specjalistyczny dwutygodnik dla menedżerów gospodarki morskiej • fachowa informacja o wydarzeniach i problemach branży ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego • trendy i tendencje w rozwoju polskiego przemysłu morskiego • wydania tematyczne • dodatki specjalne w języku polskim oraz angielskim • „Namiary Newsletter”

  "Namiary na Morze i Handel" biweekly: • a specialist magazine for maritime business managers • professional information on the latest news and issues of the Polish maritime industry, with particular emphasis on the maritime transport, services and trade • trends and developments in Poland’s maritime business • thematic issues • special supplements in Polish and English • "Namiary Newsletter"

 www.namiary.pl

close
 Lithuania

1 / E15

"Nordnix" - cold storage services

  Nordnix świadczy usługi w zakresie chłodni i suchego składowania od 1994 roku w strategicznie zlokalizowanych magazynach w centrum miasta Kłajpeda oraz w porcie w Kłajpedzie. Magazyny znajdują się w pobliżu wszystkich głównych węzłów komunikacyjnych:portu, linii kolejowej, autostrady, celnej. Nasze usługi logistyczne obejmują: pośrednictwo, spedycję, pośrednictwo celne oraz inne usługi na zlecenie

  UAB Nordnix provides cold and dry storage services since 1994 with strategically located warehouses in the center of Klaipėda city and in the Port of Klaipėda. The warehouses are close to all major transport hubs: the harbor, railway, highway, customs, etc. Our logistics services include: agency, forwarding, customs brokerage and other services on demand.

 www.nordnix.eu

close
 Italy

3 / K11

360 Pay

  Firma 360PAY jest wiodącym dostawcą rozwiązań płatniczych i dostawczych wspierających transport drogowy w całej Europie. Zapewnia dostęp do ponad 300 tras morskich w całej Europie, usługę 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Jest liderem w dostarczaniu kart paliwowych oraz rozwiązań technologicznych do uiszczania opłat drogowych i podatków drogowych. Oferuje także usługi kolejowe i intermodalne.

  360PAY is a leading provider of payment and supply solutions supporting road transport throughout Europe. It provides access to over 300 sea routes across Europe, serving 24 hours a day, 7 days a week. It is a leader in the provision of fuel cards and technological solutions for the payment of tolls and road taxes. It also offers rail and intermodal services.

 www.360pays.com

close
 United Kingdom

1 / A14

ACT FORWARDING&LOGISTICS

  Jesteśmy Brytyjska Agencja Celna z siedzibą w Dover specjalizującą sie w kompleksowej obsłudze i doradztwie celnym w UK oraz Europie. Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy również usługi z zakresu spedycji oraz kompleksowej obsługi projektów logistycznych. Oferujemy 24/h 365 dni w roku obsługę klienta w kilku językach.

  We are a British Customs Agency based in Dover specializing in customs clearance services and consulting in the UK and Europe. We are a team of specialists with many years of experience. We also provide services in the field of forwarding and project logistics We offer 24/h 365 days service with customer service in several languages.

 www.actforwarding.com

close
 Poland

3 / K15

ADAMPOL S.A.

  Od ponad 30 lat jesteśmy jedną z wiodących firm logistyki gotowych pojazdów w Europie z oddziałami i Partnerami biznesowymi w wielu krajach. Świadczymy usługi transportu samochodów osobowych, dostawczych i półciężarowych na terenie Europy oraz Azji. Poza szeregiem działań związanych z łańcuchem dystrybucji samochodów oferujemy także usługi logistyczne, general cargo, magazynowania oraz serwisowe.

  For more than 30 years we have been one of the leading vehicle logistics companies in Europe with branches and business partners in many countries. We provide car, van and semi-truck transport services throughout Europe and Asia. In addition to a range of activities related to the car distribution chain, we also offer logistics, general cargo, warehousing and maintenance services.

 www.adampolsa.com.pl

close
 Poland

3 / G1

ADAR

  Jako największa polska cyfrowa spedycja stawiamy na rozwój poprzez digitalizację klasycznych rozwiązań spedycyjnych. Inwestujemy w systemy IT, a w szczególności w sztuczną inteligencję, algorytmy decyzyjne, analizy oraz prognozowania. To daje nam przewagę, która stawia Adar w pozycji najbardziej innowacyjnej firmy transportu drogowego w Europie.

  As the biggest polish digital forwarder we bet on growth by digitalizing classic spedition solutions. We invest in IT system and in particular into artificial intelligence, decision algorithms, analysis and forecasting. This gives us the advantage that sets up Adar as the most innovative road transport company in Europe.

 www.adar.pl

close
 Poland

1 / A7

AddSecure

  AddSecure to wiodący europejski dostawca bezpiecznych rozwiązań łączności IoT. W Polsce koncentrujemy się na dostarczaniu firmom transportowym kompleksowego systemu typu all-in-one" do zarządzania flotą i transportem - frameLOGIC. Od lat pomagamy firmom transportowym m.in. monitorować pojazdy, digitalizować cały proces transportu (TMS), oszczędzać paliwo, optymalizować czas pracy i wiele więcej.

  AddSecure is a leading European provider of secure IoT connectivity solutions. In Poland, we're focusing on a comprehensive "all-in-one" system for fleet and transport management - frameLOGIC. For years, we are helping transport companies monitor vehicles, digitize the entire transport process (TMS), save fuel, optimize drivers work time and more.

 www.addsecure.pl

close
 Poland

1 / A14

AGENCJA CELNA DEEP-SET SP. J.

  AGENCJA CELNA DEEP-SET oferuje profesjonalne oraz sprawne usługi z zakresu dokonywania odpraw celnych. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem pozwalającym prowadzić działania w taki sposób, aby Klientom zapewnić jak najkrótszy czas oczekiwania na zwolnienie towaru (zarówno w imporcie, jak i eksporcie).

  CUSTOMS AGENCY DEEP-SET offers professional and extensive services in the customs services. Our specialists have experience to conduct business in such a case, the customer has the shortest time to relase the goods (availability of goods in possession and export of goods).

 www.deepset.pl

close
 Poland

3 / J4

AGROLA

  Firma AGROLA jest dystrybutorem płynu AdBlue® produkowanego przez międzynarodowy koncern CrossChem z zakładem produkcyjnym zlokalizowanym we Florianowie niedaleko Puław. W swojej ofercie posiadamy również produkowany przez nas płyn do spryskiwaczy oraz asortyment do dystrybucji AdBlue® i paliw płynnych. Zaraszamy do współpracy odbiorców zarówno z Polski jak i całej Europy.

  AGROLA is a distributor of AdBlue® fluid produced by the international concern CrossChem with a production plant located in Florianow near Pulawy. Our offer also includes windshield washer fluid produced by us and assortment for distribution of AdBlue® and liquid fuels. We invite customers from both Poland and all over Europe to cooperate with us.

 www.phuagrola.pl

close
 Poland

3 / G14

Alfred Talke

  DIE TALKE-GRUPPE Logistik ist mehr als Transport und Lagerung. Deshalb bieten wir Ihnen das Komplettangebot spezialisierter Logistikleistungen für die chemische und petrochemische Industrie: Mit einem eigenen Fuhrpark für alle Transportaufgaben, eigenen Logistikzentren, zahlreichen Mehrwertdiensten sowie einem umfangreichen Beratungsangebot für Ihren spezifischen Bedarf.

  THE TALKE GROUP Logistics involves more than just transportation and warehousing. That’s why we offer a full range of specialised logistics services to the chemical and petrochemical industries. With our own fleet of vehicles to transport consignments, our own logistics centres, numerous value-added services and extensive consulting services, there’s no question that we can satisfy your specific

 www.talke.com

close
 Poland

4 / T15

ALUPART SP. Z O.O.

  Alupart Sp. z o.o. jest polskim producentem i dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań dla transportu drogowego oraz niezawodnych komponentów dla samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Stawiamy na rozwiązania, które obniżają masę pojazdu, tym samym zwiększając jego ładowność. Dystrybutor siodeł Fontaine, felg aluminiowych Speedline Truck, systemów podnoszenia Haacon, osi Valx, systemów NetCap.

  Alupart LLC, a Polish manufacturer of innovative solutions for road transportation and distributor of reliable components for trucks, trailers and semi-trailers. We focus on solutions that reduce the weight of the vehicle, thus increasing its maximum load capacity. Distributor of Fontaine fifth wheels, Speedline Truck aluminium wheels, Haacon lifting systems, Valx and NetCap systems.

 www.alupart.pl

close
 Poland

3 / J1

AMIC Polska Sp. z o.o.

  AMIC Polska jest częśc austriackiego koncernu o ogromnym doświadczeniu w branży energetycznej. Pod marką AMIC Energy aktualnie działa w Polsce 116 stacji paliw. Nasza sieć posiada szeroką ofertę dopasowaną elastycznie do potrzeb każdego klienta, w tym flotowego, a wdrażany sukcesywnie plan rozwoju marki zakłada stworzenie najbardziej dynamicznej i dochodowej sieci w segmencie stacji paliw w Polsc

  AMIC Polska is part of the Austrian concern with a huge experience in the energy industry. Currently, 116 petrol stations operate in Poland under the AMIC Energy brand. Our network has a wide offer, flexibly tailored to the needs of each client, including fleet, and the successively implemented brand development plan assumes creation of the most dynamic petrol station network in Poland.

 www.amicenergy.pl

close
 Spain

3 / K1

Andamur

  Andamur świadczy kompleksowe usługi dla sektora transportu drogowego w oparciu o trzy główne założenia: Doświadczenie, bezpieczeństwo i Innowacyjność. Andamur to profesjonalna i przyjazna firma świadcząca usługi na rynku transportu drogowego. Jej misją jest pomoc w osiągnięciu większej rentowności przedsiębiorstwom z sektora transportu, stawiając sobie najwyższe wymagania i przyjmując zobowiąza.

  Andamur offers the road transport sector a comprehensive service with a unique equation based on three main axes: Experience, Safety and Innovation. Andamur is a family, professional and friendly company focusing on en-route services, and its mission is to make transport companies as profitable as possible, complying with high level requirements and acquiring a firm commitment.

 www.andamur.com

close
 Poland

1 / C11

Anwim S.A. / Sieć stacji paliw MOYA

  Karta paliwowa MOYA Firma akceptowana jest na wszystkich stacjach paliw sieci MOYA – jest to niemal 400 lokalizacji, z czego ponad 20 to stacje automatyczne położone przy głównych szlakach transportowych przeznaczonych wyłącznie dla klientów flotowych. Zasięg Europejski gwarantuje karta TFC by MOYA, która daje zasięg akceptacji na ponad 8000 stacjach w Europie.

 moyastacja.pl

close
 Italy

1 / A24

Arcese Polska Sp. z o.o.

  Firma Arcese Polska Sp. z o.o. należy do grupy Arcese Group, która jest zaawansowanym operatorem logistycznym oferującym wysoko zintegrowane i dostosowane do potrzeb usługi obejmujące cały łańcuch dostaw: transport drogowy i kolejowy, spedycja morska i powietrzna, magazynowanie, dokumenty logistyczne oraz rozwiązania e-commerce. Transport drogowy stanowi podstawę działalności.

  The company Arcese Polska Sp. z o.o. belongs to the Arcese Group, which is an advanced logistics operator offering highly integrated and tailored services covering the entire supply chain: road and rail transport, sea and air forwarding, storage, logistics documents and e-commerce solutions. Road transport is the core of the business.

 https://arcese.com

close
 Poland

1 / A28

ArtGlob.pl

  ArtGlob.pl - specjalizujemy się w mapach ściennych, wykonywanych przez wyspecjalizowany zespół kartografów. Nasze mapy charakteryzuje aktualność, dokładność i wysoka jakość. Każdorazowo odpowiadamy na potrzeby klienta dopasowując produkt końcowy do wymagań. W ofercie mapy Polski, Europy oraz Świata. Wykonujemy również wycinki poszczególnych obszarów, z logo, reklamą w zależności od potrzeb.

  ArtGlob.pl - we specialize in wall maps, created by a group of cartographers. Our products are characterized by precision, and high quality. We ensure that the final product is made up to the highest standards by creating custom solutions for each client. Our product range consists of maps of Poland, Europe, and the world. Additionally, we offer prints of particular regions, with logos, and more.

 www.ArtGlob.pl

close
 Poland

1 / C14

AS 24 Polska

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 Austria

3 / G7

ASFINAG TOLL SERVICE

 asfinag.at

close
 Poland

2 / M12

Ashland Ingredients Poland Sp. z o.o.

  Ashland (NYSE: ASH) to globalna, zorientowana na rynek konsumencki firma produkująca dodatki i składnikami specjalne, która odpowiedzialnie oferuje rozwiązania dla lepszego świata. Dzięki nauce oraz świadomemu i proaktywnemu nastawieniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, obsługujemy klientów w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, higieny osobistej, powłok architektonicznych i wiele innych.

  Ashland (NYSE: ASH) is a global, consumer market-focused additives and specialty ingredients company that is responsibly solving for a better world. Through science and a conscious and proactive mindset for sustainability, we serve customers in pharmaceutical, personal care, architectural coatings, construction, energy, food, beverage, and nutraceuticals.

 https://www.ashland.com/

close
 Switzerland

1 / C25

AsstrA-Associated Traffic AG

  Szwajcarska firma AsstrA-Associated Traffic AG to godny zaufania partner obecny na rynku usług logistycznych już od ponad 25 lat. AsstrA oferuje kompleksowe usługi w Europie, USA, w krajach WNP, Azji Wschodniej i Środkowej, które obejmują przewóz międzynarodowy z wykorzystaniem różnych środków transportu, wsparcie w imporcie i eksporcie, magazynowanie, usługi celne oraz ubezpieczenie.

  The Swiss company AsstrA-Associated Traffic AG has been a reliable partner on the logistics services market for over 25 years. AsstrA offers comprehensive services in Europe and USA, in the CIS countries, East Asia and the Middle East, which includes international transportation of various modes of transport, import and export escorts, consolidation, customs clearance and cargo insurance.

 asstra.com

close
 Macedonia

1 / C22

ASTA ADRIA

  ASTA ADRIA jest wyjątkowym, wyspecjalizowanym agentem promowym, świadczącym swoim klientom usługi premium w zakresie promów towarowych, tuneli, mostów i pociągów. Wsparta 25-letnim doświadczeniem, dbałością o klienta oraz doskonałą współpracą z operatorami, firma z sukcesem poszerza swoje portfolio połączeń promowych i dodaje uzupełniające usługi intermodalne.

  ASTA ADRIA is a unique specialized freight ferry agent, providing freight ferry, tunnel, bridge and train premium services to its clients. Supported by 25 years of experience, customer care, and excellent cooperation with the operators, the company successfully expands its portfolio of ferry destinations and adds complementary inter-modal services.

 www.astaadria.com

close
 Netherlands

1 / D5

Astrata Europe B.V

  Astata jest wiodącą firmą IT z silnie ugruntowaną pozycją na rynku rozwiązań logistycznych, geolokalizacji, telematyki i systemów zarządzania flotą. Wykorzystując najnowsze technologie oparte o Internet Rzeczy (IoT), big data, analitykę oraz automatykę, Astrata dostarcza rozwiązania, które usprawniają operacje logistyczne i transportowe, zwiększają widoczność łańcucha dostaw oraz automatyzują.

  Astrata is a software company with strong foundations in supply chain optimization, geolocation, telematics and fleet management systems. Building upon the latest IoT (Internet of Things), big data, analytics, and automation technologies, we deliver solutions that streamline transport and logistics operations, enhance supply chain visibility, and optimize automated operations.

 https://www.astrata.eu/

close
 Poland

4 / W6

Autobagi Polska sp. z o.o.

  Autobagi Polska jest firmą oferującą szeroką gamę pojazdów ciężarowych i dostawczych o różnych konfiguracjach i zabudowach. Zajmujemy się sprzedażą samochodów marki KAMAZ oraz GAZelle, a od 2022 roku w naszej ofercie pojawiły się również ciężarówki tureckiej marki BMC. Nasze pojazdy to nowa jakość na rynku ciężarówek, wywrotek, pojazdów skrzyniowych, wozów strażackich i ciągników siodłowych.

  Autobagi Polska is a company offering a wide range of trucks and vans with different configurations and bodies. We sell KAMAZ and GAZelle vehicles, and since 2022, Turkish BMC trucks have also appeared in our offer. Our vehicles represent a new quality in the market of trucks, tippers, box trucks, fire engines and tractors. Autobagi Polska is a real support for Your business.

 www.autobagi.pl

close
 Poland

1 / C6

AVIA (UNIMOT S.A.)

  AVIA to europejska sieć stacji paliw, licząca blisko 3200 lokalizacji w 15 krajach Europy. Markę AVIA na polski rynek wprowadziła Grupa Unimot, która rozwija sieć stacji paliw pod tym szyldem od 2016 r. W Polsce działa już ponad 100 lokalizacji AVIA zarządzanych przez Grupę Unimot, a ich liczba wciąż rośnie. W 2022 r. oferta stacji paliw AVIA została udoskonalona o kartę flotową AVIA Card.

  AVIA is a European network of petrol stations with nearly 3,200 locations in 15 European countries. The AVIA brand was introduced to the Polish market by the Unimot Group, which has been developing a network of petrol stations under the brand since 2016. There are already over 100 AVIA locations managed by the Unimot Group, and the number keeps growing. AVIA fleet card was introduced in 2022.

 http://aviacard.pl

close
 France

1 / C7

Axxès

  Axxès to francuska firma, ekspert w zakresie europejskiego elektronicznego poboru opłat drogowych. Ponad 40 000 firm transportowych zaufało naszym rozwiązaniom w zakresie opłat za przejazdy w całej Europie. nasze mocne strony: -Niezawodność naszego urządzenia B'Moov, zatwierdzona przez Komisję Europejską, aby być wydajnym -Dedykowana wielojęzyczna obsługa klienta z siedzibą we Francji, dost

  Axxès is a French company, expert in European Electronic Toll Collection. More than 40,000 transport companies trust our toll payment solutions to travel across Europe. our strengths : -Reliability of our equipment B'Moov, approved by the European Commission, to be efficient -Dedicated multilingual customer service based in France and available by phone or email to assist you -Access to dis

 www.axxes.fr

close
 Poland

3 / H11

Baltic Hub (DCT Gdańsk)

  Baltic Hub is Poland’s largest and fastest growing container facility, and the only deep-water terminal in the Baltic Sea Region having direct ocean vessels calls from the Far East. Located in the heart of the Baltic, in the Port of Gdansk, the terminal operates as a natural Baltic Hub.

 www.baltichub.com

close
 Poland

3 / K5

Balticon S.A.

  Balticon S.A. jest jednym z wiodących ekspertów od logistyki działającym w branży od ponad 30 lat. Oferuje usługi takie jak: - Transport krajowy i międzynarodowy - Depot kontenerowy - Serwis kontenerów chłodniczych - Sprzedaż i wynajem kontenerów - Modyfikacje kontenerów - Magazyny samoobsługowe self storage

  Balticon S.A. is one of the leading logistics experts in the industry for over 30 years. It offers services such as: - Domestic and international transport - Container depot - Service of refrigerated containers - Sale and rental of containers - Container modifications - Self-service self storage

 balticon.pl

close
 Poland

1 / C2

BENSON CONSULTANTS

  Od 16 lat pomagamy naszym klientom optymalizować procesy transportowe. Dysponujemy własnym systemem klasy TMS, z którego korzystają najbardziej znane polskie przedsiębiorstwa. Nasz zespół ekspercki wyposażony w doświadczenie z setek realizacji i w unikalne narzędzia IT oferuje usługi modelowania sieci dystrybucji. Audytujemy efektywność i koszty transportu oraz wdrażamy systemy planowania tras.

 www.benson.pl

close
 Poland

1 / E30

Brigade Electronics

  Brigade to lider na rynku oferujący kompletny asortyment urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pojazdów. Wprowadzamy coraz to nowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie, rozszerzając ofertę o produkty wspomagające widoczność oraz wykrywające osoby znajdujące się w martwych strefach wokół pojazdu. Systemy kamer 360°, systemy kamer monitorujących, alarmy cofania, czujniki, radary i rejestratory.

 www.brigade-electronics.com

close
 Norway

1 / C19

BRING INTERMODAL

  Bring Twoja droga do Skandynawii oraz Europy Zachodniej. Jesteśmy dumni z faktu bycia jednym z największych operatorów pocztowych i logistycznych w regionie nordyckim. Dzięki lokalnym oddziałom w 9 krajach i sieciom agencji na całym świecie możemy dostosowywać rozwiązania do Twoich potrzeb, bez względu na to, gdzie jesteś. Chętnie pomożemy i odpowiemy na każde Państwa pytanie.

 www.bring.pl

close
 Slovenia

1 / E12

BTC D.D. Logistics centre

  BTC Logistics Centre is considered one of the leading providers of FMCG logistics services in Slovenia. More than 30 domestic and int. companies have already chosen to put their trust in our service. At the beginning of 2024, we`re expanding our existing capacities of 100.000 pallet spaces with an additional 45.000 in the new, state-of-the-art, sustainability-focused Central Warehouse Zalog (CWZ).

 https://www.btc.si/en/btc-logistics/

close
 Poland

3 / J11

Bulk Cargo – Port Szczecin

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 Poland

2 / M14

C.H. Robinson

  C.H. Robinson to globalna firma z listy Fortune 500. Jesteśmy wiodącą platformą logistyczną dostarczającą rozwiązania spedycyjne wspierające globalne łańcuchy dostaw np. platformę Navisphere®, system zarządzania transportem TMS czy wykorzystanie Big Data. W Polsce firma oferuje usługi spedycji drogowej, morskiej i lotniczej oraz transport specjalistyczny w cysternach i silosach.

  C.H. Robinson is a global company from the Fortune 500 list. We are a leading logistics platform providing forwarding solutions supporting global supply chains, such as the Navisphere® platform, TMS transport management system or the use of Big Data. In Poland, the company offers road, sea and air freight forwarding services as well as specialized transport in tanks and silos.

 https://www.chrobinson.com/pl-pl/

close
 Lithuania

3 / F14

cargoGO Logistics

 www.cargogo.eu

close
 Poland

1 / E4

CASHY

  Cashy to platforma do obsługi e-skonta dla spedytorów i ich przewoźników. Spedytorzy zyskują dodatkowy przychód, a przewoźnicy elastyczność rozliczeń i alternatywę dla faktoringu. E-skonto Cashy nie jest jedyną usługą jaką proponujemy. Wśród najczęściej wybieranych są m.in. Finansowanie i Ubezpieczenia

  Cashy is a dynamic discounting platform for shippers and their carriers. Shippers gain additional revenue and carriers gain billing flexibility and an alternative to factoring. Dynamic discounting is not the only service we provide. Some of the most popular include Financing and Insurance

 WWW.CASHY.PL

close
 Spain

3 / K3

CEPSA

close
 Luxembourg

1 / B20

CFL multimodal

  CFL multimodal to dostawca usług logistycznych, obejmujący cały łańcuch logistyczny. Dzięki 12 firmom w 6 krajach europejskich, CFL multimodal i jego siostrzana spółka CFL cargo oferują szeroki wachlarz usług wysokiej jakości i dostosowanych do indywidualnych potrzeb: kolejowy transport kombinowany i konwencjonalny, konserwacja i naprawy wagonów, odprawa celna oraz usługi spedycyjne i logistyczne.

  CFL multimodal is a logistics service provider, covering the entire logistics chain. With 12 companies in 6 European countries, CFL multimodal and its sister company CFL cargo offer a broad, high-quality and customized service portfolio: combined & conventional rail freight, wagon maintenance and repairs, customs clearance, as well as forwarding and logistics services.

 https://www.cfl-mm.lu/en-gb

close
 Poland

2 / M10

Chemia i Biznes

  Chemia i biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych. Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo „Chemia i Biznes” czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, trendach, tendencjach, perspektywach.

  Chemistry & Business is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on chemical market. Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine “Chemistry & Business” we provide our readers with a reliable information about chemical market situation, trends, and perspectives.

 https://www.chemiaibiznes.com.pl/

close
 Poland

1 / A6

CIG - OBNIŻYMY TWÓJ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  Czy wiesz, że możesz obniżyć swój Podatek od Środków Transportowych do minimum? - Bez przerejestrowania, - Bez zmian licencji, - Bez problemu i to w 48h. Zaufaj specjalistom z CIG, którzy zrobią wszystko ZA CIEBIE tak jak za 300 innych firm, które oszczędzają wraz z nami. 100% zgodnie z prawem, to samo które ma Twój leasing. SKONTAKTUJ SIĘ I WYLICZ SWOJĄ OSZCZĘDNOŚĆ TO NIC NIE KOSZTUJE

close
 China

3 / K13

CITY UNION LOGISTICS - WARSAW, POLAND

  Spółka"Intercordia", partner firmy CITY UNION Logistics z Szanghaju oferuje kompleksową obsługą transportu kolejowego na Jedwabnym Szlaku Chiny-Polska. Oferujemy odbiór ładunków ze wszystkich chińskich prowincji, transport kolejowy oraz dostawę na wskazany adres w Europie. Odbieramy kontenery z Malaszewicze, Gdynii, Gdansku, Hamburgu, Duisburgu, Paryzu, Budapesztu, Constanza i Varny. Zapraszamy.

  CITY UNION LOGISTICS -ISO & HSE certified, Shanghai based multimodal service provider specialized in Rail Transport for 40k TEUs annually, container and LCL service on CR Express train from China to Europe. We are dedicated to integration of various transport modes with the function of supply chain finance and application of digitech to develop integrated service platform for clients. Contact us.

 www.cityunion.com.cn

close
 Poland

3 / K9

CLIP Group

  CLIP Group S.A. to grupa spółek prowadzących działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących. Jest jednym z największych centrów logistycznych w Europie Środkowej zlokalizowanym w Swarzędzu na skrzyżowaniu korytarzy Baltic–Adriatic i North Sea–Baltic Corridor. Spółkami wiodącymi grupy są: CLIP Logistyka, STS Logistic i CLIP Intermodal.

 www.clip-group.com

close
 United Kingdom

1 / A22

CNS Ltd

  We enable trade flow. Importers, exporters, transport operators and freight forwarders use our cloud-based customs and cross-border solutions for submitting customs declarations and simplifying moving goods through the UK border with connections to UK, French and Irish customs authorities. Owned by DP World, we offer solutions from across the globe based on experience and expert knowledge.

 www.cnsonline.co.uk

close
 Italy

1 / B13

CO.L.SE.A. scrl

  CO.L.SE.A. jest włoskim konsorcjum, które od 25 lat oferuje firmom transportowym usługi opłat autostradowych i GPS. W oparciu o najnowsze technologie dostarcza najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Oferuje też karty paliwowe oraz opłaty za przejazdy tunelami, promami i pociągami.

  CO.L.SE.A. is an Italian consortium that has been offering tolls and GPS services to transport companies for 25 years. Based on the latest technologies CO.L.SE.A. offers the best possible tolls solutions as well as fuel cards and payments for travelling through tunnels, ferries and trains.

 www.colsea.it

close
 Poland

1 / A8

CO3 Sp. z o.o.

  Platforma CO3 wspiera firmy logistyczne i transportowe w cyfrowej transformacji integrując ogniwa łańcucha dostaw i zwiększając transparentność zleceń europejskiego transportu drogowego w czasie rzeczywistym, posiadając integracje GPS i bezpośrednie połączenia z producentami pojazdów i przyczep / naczep. Z CO3 korzysta 1900 firm transportowych z 25 krajów, monitorując dziennie 50 tys. pojazdów.

  The CO3 platform supports logistics & transport companies in their digital transformation by facilitating communication, connection and cooperation between supply chain parties. Increasing the transparency of European road transport orders in real time for 1,900 transport companies, monitoring 50,000 vehicles per day with GPS integrations and direct connections to vehicle and trailer manufactures.

 www.co3.eu

close
 Italy

3 / G9

Codognotto Group

  Codognotto-wiodąca międzynarodowa firma w transporcie i logistyce zintegrowanej. Codognotto jest obecne w Europie i na Dalekim Wschodzie.Codognotto oferuje usługi drogowe, lotnicze, morskie, kolejowe, logistyczne i magazynowe.Solidne partnerstwo z klientami i dostawcami,innowacje, oryginalne rozwiązania-słowa kluczowe dla sprawnego świadczenia usług.Codognotto jest członkiem grupy roboczej UE DTLF

  Codognotto is a leading international company in transport and integrated logistics. Codognotto is present in Europe and in the Far East. Codognotto offers road, air, sea, train, logistics and w/h services. Solid partnerships with customers and suppliers, innovations, original solutions are keywords for an efficient service provision. Codognotto is a member of the EU work group of the DTLF.

 www.codognotto.com

close
 Germany

1 / D21

Continental Automotive Technologies GmbH

  Continental rozwija przełomowe technologie i usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu osób i towarów. Założona w 1871 roku firma technologiczna dostarcza bezpieczne, inteligentne i wydajne rozwiązania dla pojazdów, maszyn, ruchu drogowego i transportu. W 2021 roku wartość sprzedaży wyniosła około 33,8 mld euro. Continental zatrudnia obecnie około 190 000 pracowników w 58 krajach.

  Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In 2020, Continental generated sales of €37.7 billion and currently employs ca. 192,000 people in 58 countries and markets.

 www.fleet.vdo.com

close
 Poland

1 / E8

Cordis Logistics Sp. z o.o.

  Cordis Logistics ma swoje korzenie w ponad trzydziestoletniej historii Grupy SKB. Zajmujemy się transportem międzynarodowym oraz transportem krajowym towarów, usługami e-commerce, co-packing, kontroli jakości, zintegrowaną logistyką magazynową oraz outsourcingiem pracowniczym. Posiadamy obiekty magazynowe na wynajem o łącznej powierzchni 40 000 m2. Wyróżnia Nas kompleksowość usług logistycznych.

  Cordis Logistics has its roots in the SKB Group's more than 30-year history. We are engaged in international and domestic transportation of goods, e-commerce services, co-packing, quality control, integrated warehouse logistics and employee outsourcing. We have warehouse facilities for lease with a total area of 40,000 sqm. What sets us apart is the comprehensiveness of our logistics services.

 www.cordis-logistics.pl

close
 Netherlands

3 / H9

COYOTE LOGISTICS UK LIMITED

  Coyote Logistics jest wiodącym globalnym dostawcą usług logistycznych, łączącym innowacyjne technologie i ekspertów branży. Jako dostawca rozwiazań łączy spedytorów i przewoźników na całym świecie, tworząc wartość dodaną dla obu stron. Dzięki platformie transportowej CoyoteGO®, portfolio transportu multimodalnego i usługom z zakresu analizy danych, firma obsługuje 10 000 transportów dziennie.

  Coyote Logistics is a leading global logistics service provider. With the ideal balance between innovative technology and industry experts, the service provider connects shippers and carriers worldwide creating added value for its customers. Through its digital transport platform CoyoteGO®, a multimodal transport portfolio and data intelligence services Coyote handles 10,000 shipments per day.

 www.coyotelogistics.com

close
 Poland

4 / W4

Cyfrowe Sieci Multimedialne sp. z o.o.

  Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych rozwiązań sieciowych opartych na urządzeniach Extreme Network, Fortinet, Cisco a także sprzętu do śledzenia zasobów w przedsiębiorstwie marki Zebra. Jako partner ABB projektujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych

  Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. is the supplier for complex networks solutions and also Zebra brand asset tracking equipment. As an ABB partner, we design and deliver innovative solutions for charging electric vehicles

 www.csmm.pl

close
 Poland

2 / M8

CZASOPISMO "LOGISTICS MANAGER"

  „Logistics Manager" to dwumiesięcznik agregujący treści o charakterze globalnym, koncentrując się jednocześnie na kluczowych dźwigniach pozwalających projektować i transformować współczesną logistykę. Współpraca z globalnymi autorytetami i instytucjami pozwala tworzyć bezprecedensową na polskim rynku platformę wiedzy logistycznej, unikatowy periodyk dla menedżerów i decydentów łańcucha dostaw.

  "Logistics Manager Magazine" is a bimonthly that aggregates global content, while focusing on the key levers to design and transform modern logistics. Cooperation with global authorities and institutions allows LMM to create an unprecedented platform of logistics knowledge on the Polish market, a unique periodical for managers and decision makers of the supply chain.

 https://www.logistics-manager.pl/

close
 Poland

2 / M8

CZASOPISMO "TRANSPORT MANAGER"

  "Transport Manager" jest ogólnopolskim dwumiesięcznikiem branżowym, skierowanym do kadry zarządzającej transportem drogowym i logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, transportem i logistyką. Pismo skierowane jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, których floty własne przekraczają 20 pojazdów.

  Transport Manager Magazine is a nationwide, professional bimonthly industry, B2B magazine, addressed to the management of road transport and logistics. Due to the business nature of the magazine,its recipients are mainly managers responsible for managing the company, transport,logistics and supply chain. The magazine is addressed to medium and large enterprises, whose own fleets exceed 20 vehicles

 https://www.transport-manager.pl/

close
 Poland

3 / F5

Czytnik24 - TachoDiagram

  Od 2003 roku zajmujemy się naprawą, kalibracją i legalizację tachografów. Wraz z rozwojem firmy i branży transportowej w Polsce, rozwijaliśmy też kolejne działy i pomysły które pozwoliły nam wprowadzić na rynek nasze własne produkty. Jednym z nich jest innowacyjna platforma Czytnik24 - kompleksowe oprogramowanie dla każdej firmy transportowej.

close
 Poland

3 / G8

Dachser Sp. z o.o.

  Dachser, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech, świadczy usługi w zakresie transportu i magazynowania, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w ramach dwóch jednostek biznesowych – DACHSER Air & Sea Logistics oraz DACHSER Road Logistics. Ofertę firmy uzupełniają kompleksowe usługi logistyki kontraktowej oraz rozwiązania branżowe DACHSER DIY Logistics i DACHSER Chem Logistics. Płynnie działająca globalna sieć transportowa oraz w pełni zintegrowane systemy informatyczne zapewniają dostęp do inteligentnych rozwiązań logistycznych na całym świecie. Dachser jest reprezentowany przez organizacje własne w 42 krajach. Aktualnie w Polsce działa dziesięć oddziałów firmy: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Brwinowie, Sosnowcu, Strykowie, Szczecinie i Toruniu,

  Dachser, a family-owned company headquartered in Kempten, Germany, provides transportation and warehousing services and customized solutions through two business units - DACHSER Air & Sea Logistics and DACHSER Road Logistics. The company's offerings are complemented by comprehensive contract logistics services and industry solutions from DACHSER DIY Logistics and DACHSER Chem Logistics. A seamless global transportation network and fully integrated IT systems provide access to intelligent logistics solutions worldwide. Dachser is represented by its own organizations in 42 countries. The company currently has ten branches in Poland: in Warsaw, Wroclaw, Poznan, Rzeszow, Gdansk, Brwinow, Sosnowiec, Strykow, Szczecin and Torun, which operate a total of nearly 100 regular services daily.

 www.dachser.pl

close
 Poland

4 / T8

DAF (Grupa Wanicki)

  Grupa Wanicki to dealer DAF Trucks, producenta pełnej gamy ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę. DAF jest również wiodącym dostawcą kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial, innowacyjnego systemu zarządzania flotą DAF Connect oraz najwyższej klasy systemu dystrybucji części zamiennych świadczonych przez PACCAR Parts.

 www.wanicki.pl

close
 Germany

3 / J14

DB Cargo Eurasia

  DB Cargo Eurasia od 2008 roku oferuje kolejowe przewozy towarowe w korytarzu euroazjatyckim. Łączymy Azję z Europą. Dzięki zaangażowanemu międzynarodowemu zespołowi oferujemy zarówno dostosowane do potrzeb klienta przewozy całopociągowe, jak i rozwiązania w zakresie przewozu pojedynczych kontenerów. Dzięki największej europejskiej sieci DB Cargo obsługujemy pociągi do i z ponad 18 krajów.

  DB Cargo Eurasia has been offering rail freight services on the Eurasian corridor since 2008. We connect Asia with Europe. With a strong international team, DB Cargo Eurasia offers both tailor-made block train transports and single container transport solutions. With DB Cargo's largest European network, we operate trains to and from more than 18 countries.

 www.dbcargo.com/eurasia

close
 Poland

3 / J11

DB Port Szczecin Sp. z o.o.

  DB Port Szczecin jest częścią Grupy Deutsche Bahn AG. Dzięki kapitałowi Grupy DB i funduszom UE stale inwestujemy w sprzęt i infrastrukturę. Nieustannie rozbudowujemy i usprawniamy nasz terminal kontenerowy, który aktualnie posiada zdolność przeładunkową 150 000 TEU i składową 5000 TEU wraz z możliwością podłączenia 157 kontenerów chłodniczych.

  We are part of the Deutsche Bahn AG Group. The capital of the DB Group and EU funds allow us to constantly invest in equipment and infrastructure. We are still expanding and improving our container terminal, which currently has a throughput capacity of 150,000 TEU and a storage capacity of 5,000 TEU, with the possibility of connecting 157 refrigerated containers.

 https://portszczecin.deutschebahn.com/dbportszczecin-pl

close
 United Kingdom

1 / D2

Derry Bros Shipping & Customs Agents and Digicom

  Derry Bros jest wiodącym agentem ds. spedycji i odprawy celnej, codziennie współpracującym z tysiącami firm w branży spedycyjnej i celnej. Digicom oferuje zautomatyzowany system stworzony przez ekspertów, aby wspierać Cię w wielu czasochłonnych zadaniach, które spowalniają operacje odprawy celnej. Łatwa w użyciu platforma jest połączona bezpośrednio z HMRC, CDS, Irish Revenue, Traces NT, Ipaffs.

  Derry Bros is a leading customs Shipping & Customs Clearance Agent, working with 1000’s of businesses daily in Shipping & Customs. Digicom offers an automated system crafted by experts to support you with numerous time consuming tasks that slow your customs clearance operations down. It easy to use platofrm is linked directly to HMRC, CDS, Irish Revenue, Traces NT, Ipaffs and more.

 www.derrybros.com / www.derrybroscc.com / www.digicomcustoms.io

close
 Denmark

1 / C29

DFDS

  Najbardziej niezawodna sieć transportowa Szybki i niezawodny transport, zaawansowana logistyka oraz rejsy promowe — nasza wyjątkowa sieć łączy 35 lokalizacji logistycznych, 55 promów, 8 terminali portowych, 9000 naczep i kontenerów, 24 trasy i ponad 8000 specjalistów z dziedziny logistyki, którzy dysponują wiedzą o warunkach lokalnych na terenie Europy i Turcji.

  The most reliable freight shipping network Fast and reliable point to point transport, advanced logistics, or a ferry cruise: our unique network consists of 35 logistics locations, 55 ferries, 8 port terminals, 9000 trailer and container units, 24 routes, and 8,000+ ferry and logistics experts with local know-how across Europe and Turkey.

 https://www.dfds.com/en-gb/freight-shipping

close
 Poland

1 / D9

DGM POLAND

  DGM Poland jest częścią wiodącej międzynarodowej organizacji uznawanej za ekspertów w dziedzinie towarów niebezpiecznych.Doradzamy, szkolimy, przeprowadzamy audyty, przygotowujemy dokumentację, pakujemy przesyłki, a także sprzedajemy produkty, dzięki którym Twój towar bezpiecznie dotrze do celu. Działamy w oparciu o przepisy m.in.: ICAO, IATA DGR, IMO,ADR,RID, przepisy lokalne i politykę klientów.

  DGM Poland is part of a leading international organization recognized as experts in the field of dangerous goods.We advise, train, carry out audits, prepare documentation, pack shipments as well as sell products that allow your goods to reach safely their destination.We operate on the basis of different provisions including ICAO, IATA DGR, IMO, ADR, RID, local regulations and customer policy.

 https://dgmpoland.pl

close
 United Arab Emirates

1 / A23

Digital Freight Alliance

  Digital Freight Alliance was founded in 2020 by DP World. The DFA is a network association designed to connect freight forwarders to each other and to cargo opportunities. Uniquely among such associations this design is part of a wider vision to facilitate digital transformation for members, by providing the best on-line digital tools and access to a dynamic cargo booking platform SeaRates.com.

 https://www.df-alliance.com/

close
 Poland

3 / L5

DKV Mobility

  DKV Mobility zapewnia dostęp do największej w Europie sieci akceptacji kart paliwowych DKV Card, na którą składa się: ok. 67 000 konwencjonalnych stacji paliw, ok. 310 000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 000 stacji z paliwami alternatywnymi. DKV Mobility jest jednym z głównych operatorów rozliczających opłaty drogowe w Europie, a także dostawcą innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

  DKV Mobility provides access to the largest fuel card acceptance network DKV Card in Europe, which consists of: ~67,000 conventional fuel stations, ~310,000 charging points for electric vehicles and ~20,000 stations with alternative fuels. DKV Mobility is one of the main road toll operators in Europe, as well as a provider of innovative digital solutions.

 https://www.dkv-mobility.com/pl/

close
 Germany

1 / D15

dls Land und Seespeditionsgesellschaft mbH

  dls to rodzinna firma spedycyjna z siedzibą w Siek (k/Hamburga), działająca z powodzeniem od ponad 36 lat w branży logistycznej. Ponad 120 wysoko wykwalifikowanych pracowników w strategicznie ważnych lokalizacjach wspiera swoją fachową wiedzą klientów z różnych sektorów przemysłu i różnych wymagań dotyczących produktów. W transportach na terenie Europy wykorzystywanych jest 250 własnych naczep.

  dls is a family-owned shipping company with Headquarter in Siek (near Hamburg), operating successfully for over 36 years on the logistic sector. More than 120 highly qualified employees at strategically important locations support customers from various industrial sectors and different product requirements with their expertise. 250 own trailers are used in transports within Europe.

 www.dls-logistics.eu

close
 Poland

4 / T22

Dometic Professional

  Dometic Professional to szwedzka marka, która oferuje szeroką gamę wyposażenia do ciężarówek, mobilne rozwiązania dostawcze, rozwiązania dla służby zdrowia i pojazdów specjalnych takie jak: klimatyzatory, kamery cofania i asystenty skręcania, lodówki i chłodziarki, inwertery, kuchnie mobilne i wiele innych.

  Dometic Professional is a Swedish brand that offers a wide range of products for trucks, mobile delivery solutions, solutions for healthcare and special vehicle manufacturers, including but not limited to: air conditioners, reverse cameras and blind spot assistants, coolers and freezers, inverters, mobile cooking solutions and many more.

 dometic.com

close
 Poland

1 / E13

DRIVIA Centrum Obsługi Transportu

  PROFESJONALNE ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW Naszą główną specjalizacją jest rozliczanie czasu pracy kierowców na najwyższym poziomie merytorycznym i praktycznym. Bazując na zdobytym doświadczeniu, oferujemy usługi dostosowane do aktualnych potrzeb klientów. Profil firmy to: - wieloletnie doświadczenie - wyspecjalizowana kadra - kompleksowe usługi.

 drivia.pl

close
 Poland

1 / E30

DSV ROAD AB

 www.dsv.com

close
 Poland

1 / C15

DSV – Global Transport and Logistics

  W DSV odziennie dostarczamy i zarządzamy rozwiązaniami w zakresie łańcucha dostaw dla tysięcy firm – od małej firmy rodzinnej po dużą globalną korporację. Nasz zasięg jest globalny, ale nasza obecność jest lokalna i blisko naszych klientów. Ponad 75 000 pracowników w ponad 90 krajach z pasją pracuje nad zapewnieniem klientom wspaniałych doświadczeń i wysokiej jakości usług.

  At DSV we provide and manage supply chain solutions for thousands of companies every day – from the small family-run business to the large global corporation. Our reach is global, yet our presence is local and close to our customers. More than 75,000 employees in over 90 countries work passionately to deliver great customer experiences and high-quality services.

 www.dsv.com

close
 Poland

1 / A16

DTW LOGISTICS GROUP

  Jesteśmy firmą działającą na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych, wspieraną przez doświadczonych pracowników. Dzięki tym zasobom chcemy sprostać najtrudniejszym wyzwaniom stawianym przez naszych Klientów. W naszej działalności kierujemy się takimi wartościami jak: zaangażowanie, budowanie bliskich i długofalowych relacji z kontrahentami, świadczenie najwyższej jakości usług.

  We are operating on the market of transport, forwarding and logistics services, supported by group of experienced staff. Thanks to these resources, we meet most difficult and challenging cases posed by our clients and partners. In our activity, we are guided by such values ​​as: commitment, building close and long-term relationships with contractors and providing the highest quality services.

 dtwlogistics.pl

close
 Poland

3 / J7

e-containers.eu

  E-containers.eu to jedyna w Polsce platforma ładunków kontenerowych, obsługująca wyłącznie transport drogowy kontenerów z portów morskich oraz terminali intermodalnych Europy Środkowej, w ruchu krajowym i międzynarodowym. Serwis przeznaczony jest dla spedycji i firm transportowych, umożliwiając koordynację importowych i eksportowych ładunków kontenerowych, od planowania po końcowy etap realizacji

  E-containers.eu is a container's freight exchange platform in Poland, offering exclusively the road transport of containers from seaports and intermodal terminals of Central Europe, in national and international traffic. The service is designed for freight forwarders and transport companies.

 www.e-containers.eu

close
 Poland

2 / M10

e-Route Pojazdy Użytkowe / pismo branżowe

  Od roku 2013 nieprzerwanie wydajemy dwa poczytne magazyny branży ciężarowej, a są nimi: elektroniczny miesięcznik e-Route on-line oraz drukowany kwartalni e-Route Expert. Obydwa pisma powstały specjalnie dla miłośników szybkiej i ciekawie podanej informacji na temat rynku pojazdów użytkowych i wszystkiego co z nią związane. Zarówno miesięcznik on-line jak i kwartalnik papierowy są bezpłatne.

  Since 2013, we have been continuously publishing two widely read magazines in the trucking industry, namely: the electronic monthly e-Route on-line and the printed quarterly e-Route Expert. Both magazines were created especially for lovers of quick and interesting information on the commercial vehicle market and everything related to it. Both the on-line and the paper quarterly are free of charge.

 www.e-route.pl

close
 Poland

1 / D3

E100 International Trade Sp. z o.o.

  Е100 - dostawca rozwiązań dla branży transportowej z zakresu energii, mobilności i nowych technologii. Kluczowy partner dla prawie 20 000 firm, z kartą paliwową umożliwiającą tankowanie w Europie i Azji. E100 zapewnia kompleksową obsługę Klientów już od ponad 20 lat oferując usługi m.in.: opłat drogowych, zwrotu podatków, faktoringu czy E100 Mobility - zdalnego rozliczania się kierowców za paliwo.

  Е100 - supplier of solutions for the transport industry in the field of energy, mobility and new technologies. A key partner for nearly 20,000 companies, with a fuel card for refueling in Europe and Asia. E100 has been providing comprehensive customer service for over 20 years, offering services such as road tolls, tax refunds, factoring or E100 Mobility - remote billing for fuel by drivers.

 e100.eu

close
 Netherlands

3 / L7

EasyTrip Transport Services

  Easytrip Transport Services dostarcza innowacyjne i sprawdzone usługi dla transportu drogowego. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne i dostosowane rozwiązania, aby optymalizować zarządzanie pojazdami. Nasza oferta spełnia potrzeby w zakresie opłat drogowych, telematyki, odzyskiwania VAT i akcyzy, rezerwacji promów, pociągów, tuneli, reprezentacji i kart paliwowych.

  Easytrip Transport Services provides innovative expertise in the development of mobility services dedicated to road transport. Our goal? To offer our customers a close relationship and provide tailor-made solutions at the best price to optimize the daily management of fleets. Our offer covers all needs in tolls, telematics, VAT and excise recovery, ferry, train and tunnels, representation and fuel

 www.easytrip-transport-services.com

close
 Poland

3 / H8

EBV Finance Sp.z.o.o.

  Jesteśmy jedną z wiodących firm w Europie świadczących usługi zwrotu podatku VAT i akcyzy. Naszym celem jest dostarczanie klientom lokalnie dostosowanych rozwiązań, aby zaoszczędzić ich czas i ułatwić im pracę. Nasz międzynarodowy zespół szybko i łatwo zarządza wszystkimi procesami zwrotu pieniędzy dzięki swojej rozległej wiedzy.

  We are one of the leading companies in Europe providing VAT and excise duty refund services. Our goal is to provide our clients with locally tailored solutions to save their time and ease their work, solutions that help them leave the stress behind. Our international team manages all refund processes quickly and easily, thanks to its extensive expertise.

 www.ebvfinance.com

close
 Finland

1 / D18

Eckerö Line Ab Oy

  Eckerö Line offers reliable and high-quality cargo services on the Helsinki-Tallinn-Helsinki route with 71 departures per week. M/S Finbo Cargo operates on route Helsinki Vuosaari–Tallinn Muuga and M/S Finlandia on route Helsinki West Harbour–Tallinn Old Town Harbour. Eckerö Line is part of the Eckerö Group.

 https://www.eckeroline.com/cargo

close
 Poland

3 / K15

ECT - eurochinatrain.com

  ECT – Euro China Train, jako produkt firmy Adampol SA, świadczy usługi intermodalnego transport kolejowego pomiędzy Centrum Logistycznym w Małaszewiczach, a głównymi portami w Chinach i Europie. Prowadzimy obsługę kontenerów COC/SOC. Dzięki zaufanym partnerom jesteśmy w stanie dostarczyć lub odebrać towary na terenie całych Chin. ECT proponuje najlepsze rozwiązania!

  ECT - Euro China Train, as a product of Adampol, provides regular intermodal rail transport between the company's Logistics Center in Małaszewicze and major ports in China and Europe. We operate a COC/SOC container service. With trusted partners, we are able to deliver or pick up our customers' goods throughout China. ECT offers the best solutions!

 eurochinatrain.com

close
 Poland

1 / B15

Emapa S.A.

  Firma Emapa rozpoczęła działalność w 2001 roku w Łodzi. W oparciu o autorską, najdokładniejszą na rynku cyfrową mapę Polski i mapę Europy (TomTom) oraz z wykorzystaniem własnych technologii, Emapa stworzyła szereg rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów (wyznaczanie tras i liczenie kosztów), optymalizacji tras oraz geomarketingu.

  Emapa was established in 2001 in Łódź. Based on its proprietary digital map of Poland and map of Europe (TomTom), the most accurate on the market, and using its own technologies, Emapa has developed a range of solutions for fleet management (route mapping and cost counting), route optimisation and geo-marketing.

 www.emapa.pl

close
 Poland

3 / F15

Empire National

  The European company Empire National, with its operational office in Warsaw, Poland is a part of group of Empire National Inc freight forwarding companies with its headquarter in Fletcher, North Carolina, USA.

  The European company Empire National, with its operational office in Warsaw, Poland is a part of group of Empire National Inc freight forwarding companies with its headquarter in Fletcher, North Carolina, USA.

 https://empirenational.com/

close
 Poland

4 / T31

ENA TRUCK

  Ena Truck wchodzi w skład Ena Group która prowadzi swoje oddziały w Polsce,Czechach i Litwie. Firma istnieje od 1994 roku i jest wiodącym liderem w dostawie akcesoriów do pojazdów ciężarowych i użytkowych. Firma obsługuje punkty dealerskie, hurtownie i floty. Wiodące produkty z oferty to: Klimatyzacje postojowe, lodówki, orurowania, systemy fotowoltaiczne, zabezpieczenia paliwa i ładunku.

  Ena Truck is part of the Ena Group, which runs its branches in Poland, Czech Republic and Lithuania. The company has existed since 1994 and is a leader in the supply of accessories for trucks and commercial vehicles. Company serves dealerships, wholesalers and fleets. The leading products in the offer are: parking AC, 12V/24V fridges, aluminium bars, photovoltaic systems, fuel and cargo security.

 www.enatruck.pl

close
 Poland

1 / B25

Erontrans

  Erontrans jest polskim prywatnym operatorem logistycznym 3PL z ponad 30 letnim doświadczeniem. Nasza firma jest integratorem mniejszych firm przewozowych, które powiększają potencjał przewozowy organizacji. Dla współpracujących przewoźników oferujemy: skrócone terminy płatności, paliwowe karty flotowe, realizacje opłat autostradowych, przeprawy pociągowe i promowe oraz indywidualnego opiekuna.

  Erontrans – Polish private 3PL operator with over 30 years of experience. Our company is an integrator of smaller carrier companies which increase the transport capabilities of the whole organization. For carriers cooperating with us, we offer: shortened payment terms, fleet fuel cards, settlement of highway fees, ferry and train crossings, dedicated caretaker.

 www.Erontrans.pl

close
 Poland

1 / B22

Erontrans

  Erontrans to polski prywatny operator logistyczny 3PL z ponad 30 letnim doświadczeniem na rynku, zarządzający łańcuchem dostaw o zasięgu globalnym. W skład usług świadczonych przez Erontrans wchodzą: transport intermodalny, transport drobnicowy, logistyka kontraktowa, fracht morski, fracht lotniczy, transport ponadgabarytowy, kompleksowe usługi celne.

  Erontrans – Polish private 3PL operator with over 30 years of experience in the field of supply chain management on a global scale. The services provided by Erontrans include: intermodal transport, groupage and LTL transport, contract logistics, sea and air freight, oversized transport, comprehensive customs services.

 www.Erontrans.pl

close
 Poland

1 / B13

ETS EU SP. Z O.O.

  Firma ETS EU SP. Z O.O. oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w zakresie opłat drogowych, telematyki i odzyskiwania zagranicznego VAT. Swoim klientom udostępnia karty i urządzenia do płatności w ponad 20 europejskich krajach, pozwalając na znaczną optymalizację pracy i kosztów. Na rynku opłat drogowych wyróżnia się wysokiej jakości obsługą klienta oraz bardzo konkurencyjnymi warunkami współpracy.

  ETS EU SP. Z O.O. offers range of modern solutions for tolls payments, telematics and VAT recovery. Provides cards and On-Board-Units for paying tolls in more than 20 european domains letting to optimze costs and the haulier's workflow. In tolls market ETS EU shows the highest quality of customer service and very competitive terms of cooperation.

 www.ets-eu.pl

close
 Poland

1 / A2

EURO VAT

  Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w zwrocie podatku VAT z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii oraz zwrotem podatku akcyzowego w krajach, które to umożliwiają. Naszymi klientami są firmy transportu międzynarodowego z terenu całej Polski, które ponoszą za granicą koszty związane z prowadzeniem działalności jak np. zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi czy naprawy aut.

  We are a company which specialise in VAT refund from European countries, Great Britain and Norway as long as in excise duty refund from countries which allow it. Our clients are Polish companies who carry on transport business abroad and bear the costs associated with the purchase of fuel, tolls, parking or vehicle repairs.

 https://www.eu-vat.pl/

close
 Poland

1 / C20

Eurogate Logistics Sp. z o.o.

  Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie spedycji i transportu. Nasz serwis obejmuje międzynarodowy transport drogowy, lotniczy, morski, intermodalny oraz sprzedaż biletów na przeprawy promowe, mosty i tunele. Jesteśmy członkami międzynarodowych organizacji m.in. FIATA, IATA, WCA, UFO. Jakość naszych usług potwierdzają certyfikaty ISO 9001:2015, AEO-S, GDP.

  We provide comprehensive solutions in the field of forwarding services and transport. Our service covers international road, air, sea and intermodal transport as well as the sale of tickets for ferry and bridges. We are members of international organizations, including FIATA, IATA, WCA or UFO. The quality of our services is confirmed by ISO 9001: 2015, AEO-S, GDP certificates.

 www.eurogate.com

close
 Poland

2 / M1

EUROLOGISTICS MEDIA GROUP / LOG24.PL

  EUROLOGISTICS,to sztandarowy magazyn branżowy,który od 21 lat,dostarcza menedżerom wiedzę,dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw,transportem i produkcją. Magazyn jest wydawany w tradycyjnej formule i elektronicznej,publikowany w serwisie informacyjnym LOG24.PL,który jest częścią EUROLOGISTICS MEDIA GROUP w zakresie działań w sieci. Zobacz badania i konkursy dla firm na stronie www.galalogistyki.pl

  EUROLOGISTICS is a flagship magazine that has been providing managers with knowledge on supply chain management, transport and production for 21 years.The magazine is published in a traditional and electronic format, published on the LOG24.PL news website,which is part of EUROLOGISTICS MEDIA GROUP in the field of online activities.Check research and competitions for companies www.galalogistyki.pl

 www.log24.pl

close
 France

1 / D1

eurotoll

  Lider systemu e-myta i usług telematycznych w Europie, eurotoll zapewnia Ci wszystkie usługi, których potrzebujesz: urządzenia pokładowe, karty, winiety do przejazdów w 18 krajach. Ofertę tę uzupełniają usługi o wartości dodanej, takie jak wymiana plików EDI, zwrot podatku VAT i spersonalizowane raportowanie MyScope ++. Podróżuj w 14 krajach z 1 OBU!

  Leader in e-toll systems and telematics services in Europe, eurotoll provides you with all the devices you need : OBUs, cards, vignettes to drive legally in 18 countries. This offer is completed by value-added services such as EDI file exchange, VAT refund and MyScope ++ personalised reporting. Circulate in 14 countries with 1 OBU!

 https://www.eurotoll.eu/

close
 Poland

3 / H5

EUROWAG - W.A.G. payment solutions

  Eurowag, założony w 1995 roku, jest wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności oraz mobilności w branży transportu drogowego. Ułatwia życie kierowcom i transportowym operatorom komercyjnym w całej Europie, dzięki unikalnej ofercie kart paliwowych, opłat drogowych, rozwiązań telematycznych i usług finansowych. www.eurowag.com

  Eurowag founded in 1995 is a leading pan-European integrated payment & mobility platform focused on the CRT industry. Eurowag’s solutions make life simpler for drivers and commercial transport operators across Europe through its unique offering of fuel cards, tolls, telematics solutions and financial services. www.eurowag.com.

 www.eurowag.com

close
 Poland

1 / D23

Ewals Cargo Care

  Firma Ewals Cargo Care przewiozła swój pierwszy ładunek ponad 100 lat temu. Obecnie sieć multimodalna łączy 14 krajów poprzez transport drogowy, kolejowy oraz promowy. Dzięki unikalnej flocie ponad 3400 naczep Megahuckepack XLS w ciągłym ruchu i 30 własnym biurom w całej Europie, zawsze w pobliżu jest ciężarówka oraz lokalni eksperci. Skontaktuj się z nami i zostań naszym partnerem biznesowym.

  Ewals Cargo Care transported its first load over 100 years ago. Now, led by the 4th Ewals generation, the multimodal network connects 14 countries with road, rail, and short-sea shipments. With a unique fleet of over 3400 Megahuckepack XLS trailers on the move and 30 own offices all over Europe, there is always a truck and local experts nearby. Connect with us - as a client or a partner.

 www.ewals.com

close
 Poland

1 / D7

Express Heroes

  Jesteśmy nowoczesną europejską firmą spedycyjną zatrudniającą ponad 200 fachowców na co dzień zajmujących się organizacją dostaw towarów w Europie i na całym świecie! Świadczymy usługi transportowe własną flotą pojazdów na trasach w Europie, Ameryce, Azji, Skandynawii i krajach WNP.

  We are a modern European freight forwarding company with more than 200 professionals working daily by organizing delivery of the goods in Europe and all over the world! The company provides transportation services with its own fleet of vehicles. Cargo transportation routes in Europe, America, Asia, Scandinavia, and the CIS countries.

 https://expressheroes.eu/

close
 Poland

1 / E30

ExxonMobil Poland

  ExxonMobil to jeden z największych na świecie producentów i dostawców paliw, środków smarnych i produktów specjalnych. Firma projektuje, wytwarza i dostarcza je dla nowoczesnych społeczeństw, obsługując wiele segmentów rynkowych i krajów. Produkty olejowe Mobil Delvac są doskonale znane i doceniane przez wielu odbiorców z branży transportowej, umożliwiając użytkownikom redukcję emisji.

 www.mobil.pl

close
 Poland

4 / T2

Fakturatka.pl Raty Dla Biznesu

  Fakturatka.pl to innowacyjna usługa NFG, która pozwala małym firmom na finansowanie firmowych zakupów na raty, a jednocześnie umożliwia oferowanie własnych produktów i usług B2B w systemie ratalnym. Fakturatka zapewnia kupującemu finansowanie faktur zakupu przez Internet, bez formalności, nawet w 5 minut. Zaś sprzedającemu gwarantuje większą sprzedaż i pieniądze z faktur zawsze na czas.

  Fakturatka.pl is an innovative NFG's service that allows buying on hire purchase for the entrepreneurs. At the same time Fakturatka.pl enables to sell B2B products and services in an installments. Fakturatka.pl gives instant access to the on-line financing with paperless process, even in 5 minutes, and additionally guarantees more sales / purchase and cash flow. www.fakturatka.pl

 www.fakturatka.pl

close
 Poland

3 / J11

Fast Terminals Sp. z o.o.

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 France

1 / B8

FastVAT

  Fast Vat specjalizuję się w prefinansowaniu zagranicznego podatku VAT i akcyzy dla przewoźników. Ma oddziały w Czechach, Bułgarii, Francji, Włoszech, Polsce i Rumunii. Dzięki unikatowym rozwiązaniom IT, doświadczonemu zespołowi oraz usłudze prefinansowania, które jest korzystniejsze niż znane na rynku rozwiązaniu „fakturowanie netto”, FASTVAT staje się coraz popularniejszy na rynkach w Europie.

  Fast Vat specializes in pre-financing foreign VAT and excise taxes for carriers. It has branches in the Czech Republic, Bulgaria, France, Italy, Poland and Romania. With unique IT solutions, an experienced team and a prefinancing service that is more favorable than the well-known "net invoicing" solution on the market, FASTVAT is becoming increasingly popular in markets across Europe.

 www.fastvat.com

close
 Austria

1 / A15

Fercam Austria GmbH

  Since the opening of its first Branch in year 2008, FERCAM Austria has evolved into a successful and expanding company with 5 branch offices on the Austrian territory. We are a continuously and sustainably growing logistics operator for full and partial loads of non-dangerous goods with Tarpaulin and refrigerated trucks. The company has turnover 104M, 160 employees and 89.500 loads.

 https://www.fercam.at/de/home-48.html

close
 Poland

3 / L15

FINEA S.A.

  Finea to marka, która powstała, by wspierać mikroprzedsiębiorców w zakresie faktoringu. Firma wyspecjalizowała się w finansowaniu w branży TSL, oferując zarówno finansowanie dla przewoźników jak i usługę skonta dla spedycji, będąc jego operatorem. Firma charakteryzuje się szybkością udzielania finansowania oraz brakiem wielu formalności. Dzisiaj to jeden z liderów mikrofaktoringu w Polsce.

  Finea is a brand, that was created to support micro-entrepreneurs in the field of factoring. The company specializes in financing in the TSL industry, offering both financing for carriers and a service for spedition. Finea is known for its quick financing and the lack of many formalities. Today it is one of the leaders of microfactoring in Poland.

 https://finea.pl/

close
 Finland

3 / H10

Finnlines Polska Sp.z o.o.

  Finnlines posiada 21 statków. Całkowita pojemność floty wynosi około 77 000 metrów linii ładunkowej. Jako członek Grimaldi Group, która jest jednym z największych na świecie operatorów statków ro-ro i największym operatorem w Europie łączącym usługi pasażerskie i towarowe, Finnlines jest w stanie oferować usługi liniowe w całej sieci Grimaldi.

  Finnlines operates in the Baltic Sea, the North Sea, and the Bay of Biscay, reflecting the main areas of the Finnish foreign trade. As a member of the Grimaldi Group, which is one of the world’s largest operators of ro-ro vessels and the largest operator in Europe combining passenger and freight services, Finnlines is able to offer liner services throughout the Grimaldi network .

 www.finnlines.com

close
 Poland

1 / C16

fireTMS

  fireTMS to system zarządzania transportem dla przewoźników i spedycji. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności umożliwia kompleksowe zarządzanie zleceniami od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez monitorowanie dostawy, aż po rozliczanie i ‌raportowanie. System dostępny jest online. Posiada aplikacje mobilne dla kierowców i spedytorów oraz jest zintegrowany z telematykami GPS.

  fireTMS is a transport management system for carriers and forwarders. With its advanced functionality, it enables comprehensive order management from order acceptance, through delivery monitoring, to billing and reporting. The system is online. It has mobile applications for drivers and forwarders and is integrated with GPS telematic.

 www.firetms.com

close
 Lithuania

1 / A3

Fleethand

  Fleethand to innowacyjny system monitorowania i kontroli pojazdów, który pozwala znacznie efektywniej zarządzać flotą. Koszty paliwa, zwiększone koszty ubezpieczenia, kradzieże ładunków i paliwa, kontrola harmonogramu pracy i odpoczynku kierowców, optymalne planowanie tras – to kluczowe problemy dla firm związanych z logistyką i transportem. Nasze innowacyjne rozwiązania ułatwią zarządzanie nimi.

  Fleethand – is an innovative vehicle monitoring and control system that allows you to manage your fleet more efficiently and conveniently. Fuel economy, increased payments for insurance policies, cargo and fuel thefts, driving times and rest periods of your drivers, best route planning - these are major and significant issues of transport business that our system can assist in.

 https://www.fleethand.com/

close
 Ukraine

3 / K18

Formag Forwarding

  Najstarsza prywatna firma na Ukrainie, która od ponad 30 lat zajmuje pozycje lidera na rynku usług spedycyjnych na Morzu Czarnym i w Azji Środkowej. Kluczem do sukcesu Formaga jest zrównoważony rozwój a długe i wzajemnie korzystne relacje z klientami.

  The oldest private Ukrainian born company holds the leading positions in the Black Sea and Middle Asia freight forwarding markets for over 30 years. The key to success for Formag is sustainable development and long-term and mutually beneficial relations with customers.

 www.formag.com

close
 Poland

3 / F2

Forto

  Forto realizuje wizję wysoce przejrzystego, płynnego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Dostarczamy rozwiązania logistyczne i transportowe oparte na technologii, które znacznie wykraczają poza samo przenoszenie towarów z punktu A do punktu B. Nasze intuicyjne technologie zapewniają widoczność i wgląd, które umożliwiają naszym klientom optymalizację ich łańcuchów dostaw.

  Forto advances the vision to deliver a highly transparent, frictionless, and sustainable digital supply chain. Forto platform technologies address the entire process stream, from offer, booking, document administration, tracking and tracing to pro-active exemption processing and analysis, supporting our customers with greater visibility, insight, and control. For more information, www.forto.com

 https://forto.com/pl/

close
 Poland

2 / M3

Forum Media Polska / Nowoczesny Magazyn

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 Poland

3 / J10

Fracht FWO Polska Sp. z o.o.

  Fracht FWO Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Fracht – globalnego operatora logistycznego z siedzibą główną w Bazylei. Działalność spółki obejmuje świadczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie transportu morskiego, drogowego, lotniczego, dostaw elementów ciężkich i ponadgabarytowych oraz relokacji urządzeń przemysłowych i linii produkcyjnych. Nasze największe atuty to kadra doświadczonych specjalistów, stabilność finansowa i najwyższy poziom świadczenia usług.

  Fracht FWO Polska is part of the international Fracht Group – a global logistic operator with HQ in Basel. Fracht FWO Polska operates in the field of complex transport solutions for sea, road, air freight as well as deliveries of heavy and out of gauge loads, relocation of industrial equipment and production lines. Our advantages are the team of professionals, financial stability and highest level of service.

 https://frachtfwo.pl/

close
 United Kingdom

1 / B17

FreightLink & CustomsLink

  Freightlink® to największy w Europie, autoryzowany agent z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się sprzedażą biletów promowych cargo. Z nami zarezerwujesz ponad 1000 tras promowych, rozmieszczonych pomiędzy 60 krajami. CustomsLink to idealny partner w odprawach celnych, broker świadczący usługi dla firm w UE, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Republice Irlandii.

  Freightlink® is a leading European freight ferry and tunnel ticket agent. We provide more than 1000 routes in over 50 countries for couriers, hauliers, manufacturers and many other businesses (both large and small). CustomsLink® is a smart customs clearance broker providing customs services to businesses throughout the UK, Northern Ireland, Republic of Ireland and EU.

 https://www.freightlink.co.uk

close
 Poland

3 / K10

FREJA TRANSPORT & LOGISTICS

  Pomiędzy miejscem wysyłki a miejscem dostawy znajduje się FREJA. Oferujemy dedykowane rozwiązania transportowe, logistyczne i magazynowe w Europie i na całym świecie, Jesteśmy prywatną firmą rodzinną założoną w 1985 r. Dysponujemy oddziałami w Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce i Chinach. Jesteśmy jedną z wiodących firm transportowych i logistycznych w krajach skandynawskich.

  FREJA Transport & Logistics keeps your business in motion and your cargo on track. At FREJA, we offer dedicated transport, logistics and warehousing solutions in Europe and across the world with customised personal service and guaranteed quality. Privately owned since the founding in 1985 with branches in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland and China.

 www.freja.com

close
 Poland

4 / T28

Fundacja Jumper

  Jumper Polska istnieje od 2014 roku i specjalizuje się w szeroko pojętej branży transportowej. Nasze działania opierają się na 3 filarach: agencji kierowców zawodowych, fundacji Jumper oraz ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dysponującego kilkoma symulatorami m.in jedynym w Polsce symulatorem dachowania auta ciężarowego, symulatorem dachowania auta osobowego oraz symulatorem zderzenia.

  Jumper Polska has been operating since 2014 and specializes in the broadly understood transport industry. Our activities are based on 3 pillars: a professional driver agency, the Jumper foundation and a training and rehabilitation center with several simulators, including the only truck rollover simulator in Poland, a passenger car rollover simulator and a collision simulator.

 https://jumperfundacja.pl/

close
 Poland

1 / C24

Galan Logistics Sp. z o.o.

  Galan Logistics od 2006 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na obsłudze kierunków skandynawskich takich jak Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Zapraszamy do współpracy z Galan Logistics i wspólnego tworzenia nowoczesnych projektów.

  Galan Logistics has specialized in comprehensive logistics services since 2006. We provide professional freight forwarding services on the domestic and international market. Since our inception, we have been focusing on servicing Scandinavian destinations such as Denmark, Finland, Norway and Sweden. We invite you to cooperate with Galan Logistics and jointly create modern projects.

 www.galanlogistics.pl

close
 Poland

1 / E14

Gebruder Weiss Sp. z o.o.

  Gebruder Weiss-prężnie działająca firma logistyczna z rodzinnymi tradycjami, świadcząca szeroki zakres usług spedycyjnych na całym świecie - dostosowując się przy tym do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki naszej międzynarodowej sieci oferujemy globalne rozwiązania: transport lotniczy, morski, kolejowy oraz drogowy, w tym odprawa celna i magazynowanie.

  Gebruder Weiss - dynamic, dedicated full-service logistics provider with family traditions, with a wide range of forwarding services around the world - adapting to the individual needs of the customer. Thanks to our international network, we offer global solutions: air, sea, rail and road transport, including customs clearance and warehousing.

close
 Poland

3 / G6

Geis PL sp. z o.o.

  Oferta firmy obejmuje transport paletowy, transport całopojazdowy oraz logistykę kontraktową. Obecnie w Polsce zatrudniamy ponad 450 pracowników w 21 oddziałach. Kierujemy się wysokimi standardami tworząc komfortowe i bezpieczne miejsce do pracy. Jesteśmy laureatem „Poland's Best Employers 2022 magazynu Forbes" oraz zajęliśmy wysokie miejsce w tegorocznym Rankingu TSL Dziennika Gazety Prawnej.

  The company's offer includes pallet transport, full truckload transport and contract logistics. We currently employ over 450 employees in 21 branches in Poland. We follow high standards to create a comfortable and a safe place to work. That's way we are the laureate of the "Poland's Best Employers 2022 Forbes magazine" and we took a high place in this year's TSL Ranking of Dziennik Gazeta Prawna.

 www.geis.pl

close
 Poland

2 / M11

GEODIS

  Firma GEODIS to światowy lider w zakresie transportu i logistyki, wspierający klientów w ich codziennej pracy poprzez pomoc w pokonywaniu ograniczeń logistycznych. Jesteśmy organizacją regionalną rozciągającą się na wszystkie kontynenty, o bezpośredniej obecności w 60 krajach oraz o globalnej sieci obejmującej 168 krajów. GEODIS zajmuje siódme miejsce na świecie i Europie w naszej dziedzinie.

  GEODIS is a worldwide transport and logistics leader that supports clients in their daily work by helping them overcome their logistical constraints. We are a regional organization that spans all continents, with a direct presence in +60 countries and a global network covering 168 countries. GEODIS is ranked seventh in the world and in Europe in our field.

 www.pekaes.geodis.pl

close
 Poland

3 / J6

GEODIS

  Firma GEODIS to światowy lider w zakresie transportu i logistyki, wspierający klientów w ich codziennej pracy poprzez pomoc w pokonywaniu ograniczeń logistycznych. Jesteśmy organizacją regionalną rozciągającą się na wszystkie kontynenty, o bezpośredniej obecności w 60 krajach oraz o globalnej sieci obejmującej 168 krajów. GEODIS zajmuje siódme miejsce na świecie i Europie w naszej dziedzinie.

  GEODIS is a worldwide transport and logistics leader that supports clients in their daily work by helping them overcome their logistical constraints. We are a regional organization that spans all continents, with a direct presence in +60 countries and a global network covering 168 countries. GEODIS is ranked seventh in the world and in Europe in our field.

 geodis.com

close
 Poland

1 / A11

GreenTransit

  System GreenTransit jest to platforma do elektronicznej obsługi wszystkich dokumentów (w tym eCMR) występujących w transporcie i logistyce, który zmierza do wyeliminowania dokumentacji papierowej w branży TSL. System umożliwia generowanie, udostępnianie, podpisywanie i przechowywanie dokumentów transportowych. Cyfryzacja pozwoli Ci na znaczące oszczędności czasu i pieniędzy.

 www.greentransit.pl

close
 Italy

1 / D22

GRUBER Logistics

  Gruber Logistics jest operatorem logistycznym działającym w 15 krajach poprzez 60 oddziałów, funkcjonującym od 1936 roku. Kompetencje i doświadczenie pozwalają oferować najlepszą jakość dla klientów w całym łańcuchu dostaw, od transportu do w pełni zintegrowanych logistyki. Obecnie Gruber Logistics to 650 mln Eur obrotów rocznie, ponad 2200 pracowników i flota własna w liczbie ponad 2000 pojazdów.

  Gruber Logistics is a Transport & Logistics company operating in 15 countries through 60 branches. It is an historical company in the European logistics market operating since 1936. The company has acquired competences in different fields integrating through six business areas covering all needs of B2B supply chains. The company has a turnover of 650M, 2200 employees and a fleet of 2.000 vehicles.

 www.gruber-logistics.com

close
 Poland

3 / G16

GRUPA MAK | LEGAL TRANS

  Grupa MAK to największa polska grupa spółek na rynku ubezpieczeniowym. Wspieramy naszych Klientów w projektach ubezpieczeniowych oraz serwisowych. Kompleksowo opiekujemy się wszystkimi aspektami ubezpieczeń - od audytu obecnych pakietów, negocjacje, opiekę prawną, formalną aż do wdrożenia nowych ubezpieczeń. Przekłada się to na optymalizację kosztów i procesów oraz zmniejszenie szkodowości floty.

close
 Poland

2 / M6

GS1 Polska

  GS1 Polska jest częścią GS1, globalnej organizacji rozwijającej najpowszechniej stosowany system standardów na świecie. Nasze standardy umożliwiają organizacjom sprawną identyfikację, przechwytywanie i wymianę informacji. Jednolity standard danych tworzy wspólny język GS1, który stanowi podstawę systemów i procesów na całym świecie. W ten sposób pomagamy organizacjom działać skuteczniej, be

close
 Poland

2 / M19

H&M Hennes & Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o.

  Jesteśmy globalną rodziną marek, dla których moda i lifestyle są sercem biznesu. Jesteśmy dla wszystkich i sprawiamy, że klienci na całym świecie mogą wyrażać siebie i swój styl w zrównoważony sposób dzięki naszym projektom. Poprzez nasze wartości, chcemy być liderem zmian na rzecz mody cyrkularnej i przyjaznej klimatowi, jednocześnie będąc uczciwą firmą, traktującą wszystkich równo.

  We are a global family of brands and businesses with fashion and lifestyle at heart. We are for everyone, making it possible for customers around the world to express themselves through fashion and design in a sustainable way. United by our values, we want to lead the change to circular and climate and positive fashion, while being a fair and equal company.

 www2.hm.com

close
 Sweden

3 / H2

Handheld Europe

  Handheld Europe to szwedzki producent i globalny dostawca wytrzymałych urządzeń PDA i tabletów. Na naszym stoisku znajdziesz szeroką kolekcję naszych wytrzymałych urządzeń PDA, tabletów i naszych kompatybilnych akcesoriów do logistyki i magazynowania. Na naszym stoisku znajdziesz również nasz wyjątkowy SP500X, który jest skanerem wydruku bez użycia rąk.

  Handheld Europe is a swedish manufacturer and worldwide supplier of rugged PDAs and Tablets. At our stand you will find a wide collection off our rugged PDAs, tablets and our compadeble accessories for logistic and warehousing. You can also find our unique SP500X in our stand which is a handsfree device that can can identify, direct and mark packages in as little as 2 seconds each.

 https://www.handheldgroup.com/

close
 Poland

1 / B23

Hegelmann Multimodal

  Hegelmann Multimodal Poland dostarcza kompleksowe rozwiązania dla klientów w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Operujemy w biurach zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Częstochowie i Wrocławiu Działamy w oparciu o globalną siatkę partnerów i agentów. Jesteśmy członkiem WCA. Współpracując z nami mogą Państwo liczyć na kompleksową obsługę przewozu towarów drogą morską lotniczą oraz koleją.

  Hegelmann Multimodal Poland provides comprehensive solutions for clients in Poland and on international markets. We operate in offices located in Warsaw, Gdańsk, Częstochowa and Wrocław. We operate on the basis of a global network of partners and agents. We are a member of the WCA. Working with us, you can count on comprehensive services for the transport of goods by sea, air and rail.

 https://www.hegelmann.pl/services-pl/multimodal/

close
 Poland

4 / T23

HILLS Spółka z o.o.

  HILLS to prężnie rozwijająca się firma produkcyjna mająca siedzibę w Polsce. Firma specjalizuje się w produkcji systemów zabezpieczeń ładunków, a jej produkty używane są w całej Europie. Specjalizacja firmy HILLS to produkcja pasów transportowych i zawiesi pasowych.

  HILLS is a dynamically developing production company based in Poland. The company specializes in the production of cargo safety equipment, and its products are widely used throughout Europe. HILLS specialization is the production of ratchet straps / tie-down straps and lifting slings.

 www.hillscargo.pl

close
 Poland

1 / C26

HIT Transport Międzynarodowy, Spedycja i Logistyka Sp. z o. o.

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży TSL z 8 oddziałami –Wolsztyn/Poznań/Zielona Góra/Szczecin/Wrocław/Nowa Sól/Frankfurt/Düsseldorf. Swoją działalność koncentrujemy na aktywnościach w sektorze usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Od początku istnienia firmy naszym głównym celem był dynamiczny rozwój budowany w oparciu o profesjonalną kadrę i fachową obsługę Klientów.

  We are dynamically developing company in TSL trade with eight branches- Wolsztyn, Poznan, Zielona Gora, Szczecin, Wroclaw, Nowa Sól, Frankfurt, Düsseldorf which focuses its activity on transport services, shipping and logistic areas. Since the inception of our company, our main goal is a dynamic development built on the basis of professional staff and competent customer service.

 www.hittransport.pl

close
 Poland

3 / G1

HOGS

  Jesteśmy firmą dostarczającą zaawansowane rozwiązania IT dla branży transportowej. Specjalizujemy się w automatyzacji procesów transportowych, generowaniu oszczędności oraz maksymalizacji marży. Nasze autorskie algorytmy "Freight Automation by HOGS" oparte na sztucznej inteligencji, pomagają podejmować najbardziej rentowne decyzje.

  We are a company that provides advanced IT solutions for the transport industry. We specialize in the automation of transport processes, generating savings and maximizing the margin. Our proprietary "Freight Automation by HOGS" algorithms based on artificial intelligence help to make the most profitable decisions.

 https://hogs.live/

close
 Poland

1 / D13

HR Polska Sp. z o.o.Sp.Komandytowa.

  Jesteśmy liderem w przewozach międzynarodowych od ponad 20 lat. Ugruntowana pozycja na rynkach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii w transporcie kołowym zapewnia najwyższy poziom usług transportu, magazynowych i celnych. Własna baza i magazyn przeładunkowy pozwala na sprawną realizację powierzonych nam zadań transportowych. Zapraszamy do współpracy.

  We have been a leader in international transport for over 20 years. A well-established position on the markets of the European Union and Great Britain in the field of road transport ensures the highest level of services, both in terms of transport, warehousing and customs. Our own base and reloading warehouse allow efficient implementation of the transport tasks entrusted to us. Join us!

 www.hrpolska.com

close
 Spain

1 / E19

HTG EXPRESS

  HTG EXPRESS swiadczy uslugi dla ponad 5000 tys kilentow w calej Europie w zakresie transportu przemyslowego-express.Siedziba firmy znajduje sie w Irunie (Hiszpania),posiadajac tez biura w Barcelonie,Galicja oraz Maroko,Francja i Rumunia.Oferujemy uslugi ladowe i lotnicze 24/7 365dni w roku.Rocznie wykonujemy ponad 40.tys ladunkow wspierajac naszych klientow i podwykonawcow,zapewniajac spokoj.

  HTG EXPRESS provides services for over 5,000 thousand customers throughout Europe in the field of industrial transport -express. The company is headquartered in Iruna (Spain), with offices in Barcelona, ​​Galicia, Morocco, France and Romania. We offer 24/7 365 days a year.Annually, we carry out over 40,000 loads, supporting our clients and subcontractors,we deliver peace of mind.

 www.htg-express.com

close
 Switzerland

3 / J5

Hupac Intermodal Ltd

  Hupac to wiodący europejski operator transportu intermodalnego, który przewozi 1,1 miliona przesyłek drogowych rocznie. Oferta obejmuje 160 pociągów dziennie z połączeniami w całej Europie i na Dalekim Wschodzie. Hupac zatrudnia 630 pracowników, posiada ponad 8 100 platform kolejowych i obsługuje terminale w kluczowych lokalizacjach.

  Hupac is Europe's leading intermodal network operator with a transport volume of 1.1 million road consignments per year. The offer comprises 160 trains per day with connections all over Europe and up to the Far East. Hupac counts 630 employees, holds over 8,100 rail platforms and operates efficient terminals at key locations.

 www.hupac.com

close
 Germany

4 / T21

Hyster Europe

  Hyster jest wiodącym projektantem i producentem wózków podnośnikowych z ponad 90-letnim doświadczeniem. Nasz sukces jest wynikiem skupienia się na potrzebach naszych klientów. Wózki widłowe Hyster łączą w sobie wielokrotnie nagradzane konstrukcje, wytrzymałe przemysłowo komponenty i zaawansowaną technologicznie produkcję, aby zapewnić wszechstronne i niezawodne rozwiązania.

  Hyster is a leading designer and manufacturer of lift trucks with more than 90 years of experience. Our success is the result of focusing on our clients’ needs and delivering tough lift trucks that move products efficiently. Hyster forklifts combine award-winning designs, industrial-strength components and high-tech manufacturing to provide versatile and reliable solutions.

 www.zeppelin.pl

close
 Poland

1 / E30

IMPULS-LEASING Polska

  Spółka IMPULS-LEASING Polska od 15 lat wspiera polskich przedsiębiorców, oferując finansowanie w formie leasingu operacyjnego, finansowego, pożyczki oraz finansowanie stocku pojazdów dla autoryzowanych dealerów. Spółka wchodzi w skład Holdingu IMPULS-LEASING International należącego do Grupy Bankowej Raiffeisenlandesbank Upper Austria, której aktywa wynoszą ponad 50 mld EUR.

 https://impuls-leasing.pl/

close
 Poland

1 / C27

INELO Polska sp. z o.o.

  Grupa Inelo jest międzynarodowym liderem, który dostarcza rozwiązania technologiczne dla transportu ciężkiego w regionie CEE/SEE. Od 20 lat wyposaża sektor TSL w system satelitarnej lokalizacji pojazdów, oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz system do zarządzania transportem i spedycją od Marcos TMS. Ponad 86 tys. pojazdów ma zainstalowane urządzenia telematyczne Grupy Inelo, natomiast z oprogramowania 4Trans korzysta już 100 tys. kierowców, a blisko 60 tys. jest rozliczanych w zakresie usługi OCRK. W ramach strategii „one stop shop”, stała się partnerem biznesowym dla 14 tys. firm transportowych oraz logistycznych. Inelo zaopatruje ponadto 42 inspekcje kontrolne w 23 krajach w narzędzia pozwalające kontrolować międzynarodowy transport drogowy.

  The Inelo Group is an international leader in providing technological solutions for heavy duty transport in the CEE/SEE region. The company has been equipping the TSL sector in digital GPS solutions and driver time analysis and settlement software and forwarding and transport processes management system from Marcos TSM for the past 20 years. Over 86 thousand vehicles in total are equipped with Inelo’s telematic devices, over 100 thousand drivers are using 4Trans software, and over 60 thousand drivers are cleared under OCRK. In scope of the “one stop shop” strategy, the company has established business relations with over 14 thousand transport and logistics companies. Furthermore, Inelo provides 42 inspectorates in 23 countries with instruments controlling international road transport.

 www.inelo.pl

close
 Poland

1 / E30

infinitiis

  System TMS – BSOPT integruje wszystkie procesy występujące w przedsiębiorstwie transportowym dając szybki dostęp do raportów zarządczych, które wspierają podejmowanie decyzji biznesowych. Rozliczanie czasu pracy kierowców – kompleksowa obsługa firm transportowych. W pakiecie usług oferujemy także szkolenia kierowców, obsługę kadrowo-płacową, reprezentację podczas kontroli.

 www.infinitiis.pl

close
 Poland

1 / C28

Infolab

  Infolab to lider rynku usług zarządzania i rozliczania czasu pracy i analizy jazdy, przerw i odpoczynku kierowców oraz producent innowacyjnych urządzeń i zaawansowanego oprogramowania dla branży transportowej, telematycznej oraz instytucji kontrolnych poza granicami naszego państwa. Członek CORTE (Konfederacji Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym) oraz Tachograph Forum.

  Infolab is a market leader in drivers’ working time management that includes working time settlement and the profound analysis of driving time, breaks and rest periods. The company is also a producer of innovative devices and advanced software for the transport and telematics industries as well as control authorities both in the domestic market and abroad.

 tachospeed.pl

close
 Poland

3 / L16

ING Bank Śląski S.A.

  ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, którego oferta obejmuje produkty i usługi dla klientów indywidualnych, małych przedsiębiorców oraz dużych podmiotów gospodarczych. Bank zajmuje silną pozycję na podstawowych rynkach usług bankowych oraz okołobankowych, w tym faktoringu oraz leasingu.

  ING Bank Śląski S.A. is one of the largest banks in Poland offering products and services to individual clients, small entrepreneurs and large companies. The bank is strong in the primary markets of banking and banking-related services, leasing and factoring included.

 www.ing.pl

close
 Italy

4 / T25

ING. BONFIGLIOLI s.r.l.

  Leading Italian company estabilished over 80 years ago specialized in truck mounted cranes, scrap metal recycling management and sea container handling. Production of truck mounted crane, shears, balers, hammer mill and "Lift and Go" container handling.

 www.ingbonfiglioli.it

close
 Poland

1 / D4

Inspecto

  Jesteśmy nowym rozwiązaniem na rynku dla branży transportowej (...i nie tylko). Zapewniamy informacje w czasie rzeczywistym na temat wyposażenia i stanu floty. Poprawiamy przepływ informacji w firmie, optymalizujemy czas pracy flotowca oraz wykluczamy nieprzewidziane koszty za pomocą elektronicznych protokołów przekazań pojazdów. Oferujemy rozwiązanie dla każdego rodzaju transportu.

  We are representing a new solution for (...not only) transportation industry. By providing real-time information about technical condition and equipment of the fleet, we improve the flow of information in the company as well as efficiency and capacity of the fleet manager. We are adjustable for any type of transportation.

close
 Germany

3 / F7

InstaFreight

  InstaFreight jest wiodącym cyfrowym dostawcą usług logistycznych transportu drogowego w Europie. Firma zapewnia klientom usługi oparte na wykorzystaniu technologii, mające na celu efektywne planowanie transportów. Z platformą InstaFreight, zarówno klienci jak i przewoźnicy zyskują przejrzystość swoich ładunków, zwiększają wydajność, obniżają koszty i redukują emisję CO2 dzięki najnowocześniejszej

  InstaFreight is a leading digital logistics provider for road freight in Europe. The company provides customers with technology-based services for efficient transport logistics. With InstaFreight’s platform, shippers and carriers gain transparency over their transports, increase efficiencies, save costs and reduce CO2 emissions through state-of-the-art technology.

 www.instafreight.com

close
 Latvia

3 / L10

Instantic Trading

  Instantic to kompleksowa platforma tankowania, która pozwala Twojej firmie uzyskać pełną kontrolę nad zakupami paliw w całej Europie i poza nią. Nasze bezpieczne rozwiązanie pomoże Twojej firmie osiągnąć wydajność tankowania w porównaniu do innych platform lub kart paliwowych.

  Instantic is a comprehensive refueling platform that allows your company to gain complete control of Europe-wide fuel purchases within your company and beyond. Our secured cardless solution helps your company to achieve refueling efficiency like no other fuel card or platform.

 www.instantic.com

close
 Latvia

3 / L10

Intellog

  We are a logistics company offering full-service packages at Baltic ports and airports. Specializing in FCL/AIR/LCL/OOG services, We are professionals in the delivery of cargo to/from Baltics with extensive knowledge of the Eastern market combined with European reliability. Having our own warehouse within the free port of Riga allows us to be more flexible, and provide better service and storage.

 www.intellog.lv

close
 Poland

1 / A17

Interfly Sp Z. O. O.

  Interfly Sp Z. O. O. jest firmą trasportową oraz spedycijna. Działamy na terenie UE już ponad 10 łat i ciały czas rozwijamy się i pragniemy rozwoju. Działamy we wszystkich krajach UE oraz poza granicami Europy. Naszy pracownicy są wykstałcone i nadają serwis najwięc pasujący do potrzeb naszych klijentów. Pracując z Interfly Sp Z. O. O. zawsze masz dobre rozwiązanie.

  Interfly Sp Z. O. O. it`s transport and spedition firm, which works on European transport marker over than 10 years and all time growing and seek to grow. We work in all EU countries and over the European borders. Our managers are profesionals and provide the most suitable service for our clients. When you work with Interfly Sp Z. O. O. you always have the best solution.

 interfly.pl

close
 Poland

2 / M2

INTERMODAL NEWS Sp. z o.o.

  IntermodalNews.pl to pierwszy w Polsce portal internetowy poświęcony transportowi intermodalnemu. Koncentrujemy się na kwestiach polskich, ale opisujemy również kluczowe wydarzenia w pobliskich regionach.

  IntermodalNews.pl is the first Internet portal in Poland dedicated to intermodal transport. We focus on Polish issues, but also describe key developments in nearby regions.

 intermodalnews.pl

close
 Austria

3 / J2

IQ Card Vertriebs GmbH

  IQ Card, to ogólnoeuropejski specjalista kart paliwowych dla transportu komercyjnego. Używając IQ Card, tankujesz na najlepszych warunkach, dostając stałą cenę na dany kraj cotygodniowo. Pozwala to planować trasy oszczędzając czas i pieniądze. Wszystkie usługi BEZPŁATNE! Żadnych ukrytych kosztów dodatkowych, systemowych, rozliczeniowych lub blokujących. Odbierz swoją ofertę TU I TERAZ! iqcard.pl

  IQ Card is a Europe-wide fuel card specialist for commercial transport. With the IQ Card, you refuel at top conditions and receive a fixed weekly fuel price per country. This allows you to plan your routes in a time-efficient manner and with maximum cost savings. All services are 100% free of charge – no ancillary, system, billing or blocking charges. Get your free offer at our stand! iqcard.pl

 www.iqcard.pl

close
 Poland

1 / E5

J.Dauman Logistics - Polska / UK

  Kompleksowe usługi logistyczne, szkolenia oraz doradztwo w zakresie handlu pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Eksperci w przepisach celnych i podatkowych obowiązujących po Brexicie. Biura w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obsługa w języku polskim i angielskim. Grupa J. Dauman od 70 lat wprowadza polskie firmy na rynek brytyjski. Pomagamy w UK!

  Company dedicated to providing comprehensive Logistics services, Customs, Accounting and Tax services, with sound financial and business advice both in the United Kingdom and Poland. Dauman Logistics cooperates closely with J.Dauman Ltd., one of the largest and most reputable companies in the UK, specializing in supporting businesses in the expansion into international markets. We help in the UK!

 https://daumanlogistics.pl

close
 Poland

3 / H12

JAS Worldwide

  JAS jest międzynarodowym operatorem logistycznym z siedzibą główną w Atlancie, USA, utworzonym w 1978 r. Misją JAS jest koncentracja na innowacjach i utrzymaniu zaangażowania w organizację bezpiecznej i terminowej dostawy towarów. Dzięki globalnej sieci 97 spółek zależnych w ponad 100 krajach, JAS jest wiodącym partnerem dla tych firm, które chcą przewieźć dowolny ładunek w dowolny region świata.

  JAS is an international freight forwarder founded in 1978 with headquarter in Atlanta, USA. The mission of JAS is to focus on innovation and maintain a commitment to deliver the product securely and on time. With global network of 97 subsidiaries in more than 100 countries, JAS is a premier “go-to” company for those wishing to move cargo from anywhere in the world to anywhere else in the world.

 www.jas.com

close
 Poland

4 / W11

JMB Lab

  JMB Lab od ponad 7 lat projektuje, wdraża i integruje oprogramowanie. Pomaga uporządkować i zautomatyzować procesy. Tworzy systemy wspierające rozwój polskich firm przemysłowych, m.in. WMS, BPM, SCM, SRM, TMS czy panele klienta. ● Na rynku od 15 lat, w tym od 7 lat jako JMB Lab. ● Ponad 2500 firm korzysta z tworzonego przez firmę oprogramowania. ● Kilku pierwszych klientów jest z firmą od

  JMB Lab designs, implements and integrates software to support the development of manufacturing, transport and trading companies. It creates such systems as WMS, BPM, SCM, SRM or TMS. ● On the market for 15 years, including 7 years as JMB Lab. ● Over 2,500 companies use the software developed by the company. ● Several early customers have been with the company since the beginning.

 https://jmblab.com/

close
 Lithuania

3 / L14

JSC ARMO

  ARMO świadczy usługi magazynowe, przeładunkowe, pośrednictwa celnego, spedycję drogową i kolejową, dystrybucję ładunków klientów od drzwi do drzwi. Suwnica bramowa (do 25 t) i inne wyposażenie zapewnia załadunek każdego niestandardowego ładunku. Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEOF świadczy o tym, że firma spełnia europejskie standardy rzetelnej firmy i daje wiele przywilejów.

  ARMO provides warehousing, stevedoring, customs brokerage services, road and rail freight forwarding, distribution of clients cargo door to door. Gantry crane (up to 25 t) and other equipment ensures loading of any non-standard cargo. Certificate of Authorized Economic Operator AEOF shows, that company meets the European standards of a reliable company and provides many privileges.

 www.armo.lt

close
 Poland

3 / K4

JUSKY S.C.

  Jesteśmy ekspertem w dziedzinie noży bezpiecznych. Oferujemy wysoce specjalistyczne rozwiązania do ostrych cięć i bezpiecznych. W Jusky znajdziecie noże wykonane z wysokiej jakości materiałów: stali, ceramiki, a nawet plastiku. Dzięki temu nasze noże spełniają oczekiwania i wysokie wymagania przemysłu. Klienci indywidualni pokochali noże bezpieczne Jusky za specjalizację i estetyczny wygląd.

 www.jusky.pl

close
 Poland

3 / H11

KADOR

  KADOR CFS (Container Freight Station) to pełna obsługa w imporcie i eksporcie: przeładunki, formowanie, odbiór pełnych i zwrot pustych kontenerów, konsolidacja, dystrybucja, składowanie kontenerów pustych i załadowanych do 1000 TEU, magazynowanie. Centrum obsługi ładunków ponadgabarytowych. Pakowanie eksportowe (z uwzględnieniem wymiarów kontenerowych). Magazyn czasowego składowania od 2023.

  KADOR CFS (Container Freight Station) offers full service in import and export: reloading, stuffing, collection of full and return of empty containers, consolidation, distribution, storage of empty and full containers up to 1000 TEU, storage of cargo. Oversized cargo handling center. Export packing (including container dimensions). Temporary storage warehouse from 2023.

 https://kador.pl/

close
 Germany

4 / T21

KAMAG TRANSPORTTECHNIK GMBH & CO. KG

  KAMAG Transporttechnik ma swoją siedzibę w Ulm nad Dunajem w południowych Niemczech. Główna działalność firmy KAMAG to produkcja pojazdów przemysłowych, transporterów modułowych i pojazdów dla logistyki terminalowej. Pojazdy firmy KAMAG od dawna stanowią nieodzowny element wydajnej logistyki terminalowej. Zeppelin Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem pojazdów KAMAG w Polsce.

  KAMAG Transporttechnik is based in Ulm on the Danube River in southern Germany. KAMAG's core business is the production of industrial vehicles, modular transporters and vehicles for terminal logistics. KAMAG vehicles have long been an indispensable part of efficient terminal logistics. Zeppelin Polska Sp. z o.o. is the exclusive distributor of KAMAG vehicles in Poland.

 www.kamag.com

close
 Poland

1 / E30

Kancelaria Prawna iuridica

  Kancelaria iuridica od 15 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej firm transportowych, spedycyjny i logistycznych. Świadczymy pełną obsługę prawną wraz z reprezentacją sądową, analizą i tworzeniem umów oraz wsparciem prawnym za granicą. Doradzamy przy zawieraniu ubezpieczeń, inwestycjach logistycznych a także Project Cargo

  The iuridica law firm has been specializing in legal services for transport, forwarding and logistics companies for 15 years. We provide full legal services including litigation, analysis and drafting contracts, and legal support abroad. We advise on the conclusion of insurance, logistic investments as well as Project Cargo.

 www.iuridica.com.pl

close
 Poland

3 / F3

Kancelaria Prawna Translawyers

  Kancelaria prawna zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, na terenie Polski oraz Europy. Naszą specjalizacją jest obsługa prawna branży TSL, a także prawo nowych technologii i prawo własności intelektualnej. Pomagamy w sprawach związanych z mandatami, sporami z kontrahentami, windykacją, postępowaniami sądowymi i sądowo - administracyjnymi.

  The Law Firm provides comprehensive legal services to business entities operating in various industries, in Poland and Europe. We specialize in legal services for the transport dustry, as well as new technologies law and intellectual property law. We assist in matters related to fines, disputes with contractors, debt collection, representation in court and during the administrative proceedings.

 www.translawyers.eu

close
 Poland

1 / E30

KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN

  KOBEN to pierwsza kancelaria transportowa w Polsce. Naszym celem jest rozwiązywanie realnych problemów klientów przez całą dobę. O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu – towarzyszymy Ci w drodze. Od 14 lat KOBEN stanowi wsparcie dla klientów w rozwiązywaniu ich rzeczywistych problemów w drodze. KOBEN to Twoje prawne koło zapasowe.

  KOBEN is the first transport law office in Poland. Our goal is to solve real customer problems around the clock. At any time of the day or night, in any place - we accompany you on your way. For 14 years, KOBEN has been supporting customers in solving their real problems on the go. KOBEN is your legal spare wheel.

 www.koben.pl

close
 Poland

3 / G16

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.

  Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania rynku transportowego na usługi z zakresu doradztwa prawnego oraz z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących transport drogowy. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz specjalistycznej obsłudze prawnej w zakresie transportu drogowego.

  Kancelaria Transportowa LEGALTRANS was established as a result of the transport market's demand for legal advisory services and for companies that perform road transport. The Law Firm's offer is addressed to entities that care about professional and specialized legal services in the field of road transport.

 www.kt-legaltrans.pl

close
 Poland

1 / E30

Kancelaria Transportowa TRANSCARE

  Kancelaria Transportowa TRANSCARE zapewnia fachową obsługę firm z branży transportowej. Nasza kancelaria to wyspecjalizowany zespół, którego celem jest dzielenie się wiedzą z zakresu prawa transportowego oraz wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców jak i optymalizacji kosztów zatrudnienia.

 https://kancelariatranscare.pl/

close
 Poland

4 / T2

Krajowy Rejestr Długów BIG SA

  Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Najstarsze i największe biuro informacji gospodarczej w Polsce, działające od 4 sierpnia 2003 roku. Lider na rynku informacji gospodarczej, administrujący bazą danych o 2,7 mln dłużników. Od ponad 19 lat zbieramy i udostępniamy dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Codziennie z naszych danych korzysta ponad 80 000 polskich przedsiębiorstw.

  KRD BIG SA leader in the area of economic information in Poland KRD BIG SA collects information from all branches of the economy. We make them available to companies in order to improve their financial security. Many years of experience have allowed us to build strong foundations of our activity, and thanks to constant analysis of Clients' needs we have created a wide range of tools supporting

 www.krd.pl

close
 Latvia

1 / D16

Kreiss ''International Frigo Transport''

  Road transport company Kreiss was founded in 1994. Ever since our company grew up to 1100 frigo trucks with 2000 employees. Today we perform FTL temperature cargo deliveries all over EU, Great Britain, Norway and CIS countries. INCLUDING LINEHAULS FROM CHINA TO EUROPE. Additionally, in 2022, we do perform all kind of regular truck/trailer swapping connection through EU/CIS border.

 www.kreiss.lv

close
 Poland

4 / T8

Lamberet (Grupa Wanicki)

  Marka LAMBERET jest producentem specjalistyczych zabudów chłodniczych dla branży transportowej. Oferowane zabudowy, dopasowane są do transportu zróżnicowanych towarów od 1 do 100m3. Naczepy i zabudowy samochodów cieżarowych, vanów, przyczep i pojazdów specjalistycznych. Firma sprzedaje około 7000 pojazdów rocznie, w 38 krajach na terenie Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji.

 www.lamberet-polska.pl

close
 Poland

3 / J9

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.

  Langowski Logistics - polska firma rodzinna specjalizująca się w transporcie międzynarodowym ładunków skonteneryzowanych oraz logistyce magazynowej. Na swoim koncie firma posiada również wiele realizacji z zakresu Project Cargo oraz Military Cargo. Posiada cztery własne magazyny w strategicznych lokalizacjach Polski oraz własną Agencję Celną z prestiżowym certyfikatem AEO Full

  Langowski Logistics - is a Polish family-owned company specializing in international containerized cargo transportation and warehouse logistics. The company also has a number of completed Project Cargo and Military Cargo shipments around the world. It has four of its own warehouses in strategic locations in Poland and its own Customs Agency with the prestigious AEO Full certificate.

 langowski.eu

close
 Poland

2 / M17

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.

  Langowski Logistics - polska firma rodzinna specjalizująca się w transporcie międzynarodowym ładunków skonteneryzowanych oraz logistyce magazynowej. Na swoim koncie firma posiada również wiele realizacji z zakresu Project Cargo oraz Military Cargo. Posiada cztery własne magazyny w strategicznych lokalizacjach Polski oraz własną Agencję Celną z prestiżowym certyfikatem AEO Full.

  Langowski Logistics - is a Polish family-owned company specializing in international containerized cargo transportation and warehouse logistics. The company also has a number of completed Project Cargo and Military Cargo shipments around the world. It has four of its own warehouses in strategic locations in Poland and its own Customs Agency with the prestigious AEO Full certificate.

 langowski.eu

close
 Poland

3 / F1

Lardi-Trans

  Lardi-Trans to największa wielofunkcyjna platforma logistyczna skupiająca dziesiątki tysięcy przewoźników, załadowców i spedytorów. Głównym celem jest nawiązanie komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami rynku przewozów ładunków oraz stworzenie wygodnych narzędzi do codziennej pracy.

  Lardi-Trans is the largest multifunctional logistics platform that brings together tens of thousands of carriers, shippers and forwarders. The main goal is to establish communication between various participants in the freight transport market and create convenient tools for everyday work.

 www.lardi-trans.com

close
 Poland

2 / M18

Lean&Green / Navigor

  Lean&Green to 5-gwiazdkowa platforma współpracy, jedyny w Polsce program redukcji CO2 skoncentrowany na logistyce. Navigor to system wspomagania pracy kierowcy, który gromadzi i udostępnia dokładne, kompletne i aktualne dane o lokalizacji, do której zmierza. Ułatwia planowanie przejazdu oraz odpowiednie przygotowanie do załadunku i rozładunku, w sposób dotąd niespotykany na rynku.

  Lean&Green is a 5-star collaboration platform, the only CO2 reduction program in Poland focused on logistics. Navigor is a system supporting the work of the driver (and the forwarder, planner), which collects and shares in a friendly way accurate, complete and up-to-date data about the location a driver is going to. It facilitates trip planning and proper preparation for loading and unloading.

 www.ecr.pl

close
 Czech Republic

1 / B9

LEVEL Systems

  LEVEL Systems is one of Europe’s leading producers of monitoring and security devices, monitoring service provider with certification of the Quality Management System ISO 9001, Information Security Management System ISO/IEC 27001 and ATEX certification for safety in explosive spaces. LEVEL Systems operates in 47 countries in Eastern and Western Europe, the Middle East and North America.

 www.level.systems

close
 Poland

3 / K6

LEVERX POLAND LCC

  LeverX Group - światowy lider w dostarczaniu oprogramowania i wysoko zindywidualizowanych rozwiązań IT. Od prawie 20 lat LeverX specjalizuje się w doradztwie technologicznym, szczególnie we wdrażaniu i dostosowywaniu rozwiązań SAP. Firma jest Złotym Partnerem SAP i Globalnym Dostawcą Strategicznym. Leverx Group łączy dwa zespoły, LeverX i Emerline, z ponad 1500 ekspertami.

  LeverX Group is a global leader in full-cycle IT provider that accelerates clients' businesses. For the past 19+ years, we have been an industry-leading SAP Gold Partner and SAP Global Strategic Supplier. We've delivered 950+ SAP projects worldwide across many industries. We leverage and develop software solutions that facilitate data processing and workflows throughout organizations.

 https://leverx.com/pl/

close
 Poland

4 / T27

LIBNER POLSKA

  Dzięki działającej od 2008 roku w Polsce spółce Libner Polska, grupa Libner jest obecna w krajach Europy Wschodniej oraz Południowej. Zajmujemy się produkcją specjalistycznych nadwozi na pojazdach takich jak naczepy, przyczepy czy też samochody ciężarowe. Systemy produkowane przez Libner Polska są używane przez firmy transportowe na całym świecie.

  Thanks to the Libner Polska company operating in Poland since 2008, the Libner group is present in the countries of Eastern and Southern Europe. We manufacture specialized bodies on vehicles such as semi-trailers, trailers or trucks. Systems manufactured by Libner Polska are used by transport companies all over the world.

 www.libnerpolska.com.pl

close
 Poland

1 / D12

LIMUR sp. z o. o.

  Jesteśmy zespołem ludzi z szerokim doświadczeniem w zapobieganiu stratom, w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu i logistyki. Zajmujemy się dostarczaniem usług IT i IoT dla logistyki. Pomagamy w optymalizowaniu procesów logistycznych. Całe środowisko LIMUR to ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU i składa się z rozwiązań Limur Security Seal, LIMUR THMS, LIMUR DRIVER CONNECT, LIMUR YMS.

  We are a team of people with extensive experience in loss prevention, transport and logistics safety management. We provide IT and IoT services for logistics. We help in optimizing logistics processes. The entire LIMUR environment is an INTEGRATED TRANSPORT SAFETY SYSTEM and consists of Limur Security Seal, LIMUR THMS, LIMUR DRIVER CONNECT, LIMUR YMS solutions.

 https://limur.pl/

close
 Poland

4 / W5

Linelaser.pl/safety-logistics

  Safety-logistics.linelaser.pl przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami, które możemy spotkać w centrach dystrybucyjnych, przestrzeniach magazynowych. Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, piktogramów BHP przy pomocy elektrycznego LEDowego projektora o różnych mocach, a także system ostrzegania dla wózków widłowych SPDS, projektory "no-go" suwnic, laserowe doki.

  Safety-logistics.linelaser.pl we come with ready-made solutions that can be found in distribution centers, warehouse spaces. We have modern devices for marking communication routes, OHS pictograms using an electric LED projector of various powers, as well as a warning system for SPDS forklifts, "no-go" projectors for overhead cranes, laser docks.

 http://safety-logistics.linelaser.pl/

close
 Poland

3 / G4

Linqo powered by Ruptela Group

  Jako część Ruptela Group dążymy do poprawy wydajności i zapewniamy przyjazne dla użytkownika rozwiązania do monitoringu GPS, które zwiększają produktywność. Nasze portfolio rozwiązań obejmuje m.in. monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowanie zużycia paliwa, odczyt tachografów, analizę czasu pracy, ecodrive z oceną kierowców i inne usługi wspomagające naszych Klientów.

  As a part of Ruptela Group, we strive for efficiency and provide user-friendly GPS tracking solutions that eliminate manual tasks from your daily work routine. Our solution portfolio covers such tasks as real-time vehicle tracking, fuel monitoring, tachograph analysis, and other services to help optimize diverse businesses. We are constantly looking for new ways to improve.

 www.linqo.pl

close
 Poland

1 / B12

LIS Polska Sp. z o. o. - dostawca systemu TMS WinSped®

  Od ponad 40 lat rozwijamy i dostarczamy system TMS WinSped®- modułowy system do zarządzania transportem, planowania tras, optymalizacji powierzchni ładunkowej, zarządzania magazynem i wiele innych rozwiązań dedykowanych firmom z branży TSL. Dzięki doświadczeniu, odwadze w realizacji przyszłościowych wizji i zaangażowaniu naszych pracowników, dziś jesteśmy liderem w swojej dziedzinie na rynkach EU.

  For over 40 years, we have been developing and providing the TMS WinSped® system - a modular solution for transport management, route planning, optimisation of cargo space, warehouse management and many others dedicated to companies in the TSL industry. Thanks to our experience, courage in realising future visions and our employees, today we are a leader in our field on the European market.

 www.lis.eu

close
 Poland

3 / J9

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

  LKW WALTER jest wiodącym przedsiębiorstwem transportowym na rynku europejskim. Niezależnie od lokalizacji Państwa firmy, nasza centrala w Wiener Neudorf i przedstawicielstwo w Kufstein, organizują transporty Państwa ładunków całopojazdowych w całej Europie, z i do Rosji, Azji Środkowej, na Bliski Wschód i Afryki Północnej. Nasi partnerzy transportowi z całej Europy są naszym kluczem do sukcesu.

  LKW WALTER is the leading transport organisation in European full truck load transport. Irrespective of the location of your company, your FTL transports throughout Europe and to/from Russia, Central Asia, the Middle East and North Africa are organised through its head office in Vienna and the branch office in Kufstein. Our Europe wide network of local transport partners is our key to the success.

 www.lkw-walter.com

close
 Poland

3 / G13

Locotranssped

  Założona w 2011 roku rodzinna firma z siedzibą w Polsce z pasją i zaangażowaniem tworzy nową jakość w branży usług transportowo-spedycyjnych. Zapewniamy najwyższy poziom obsługi logistycznej w transporcie drogowym oraz intermodalnym zarówno małym lokalnym producentom, jak i dużym międzynarodowym korporacjom. Jesteśmy jednym z pionierów transportu intermodalnego w Polsce.

  Established in 2011 Locotranssped is a family-owned company based in Poland with passion and determination we are building a company that offers a new quality in transport and forwarding services. We offer top-rated logistics services road and intermodal both to small local manufacturers and major international corporations. We are one of the pioneers of intermodal transport in Poland.

 https://locotranssped.pl

close
 Poland

2 / M16

Logart

  Agencja Rekrutacyjna Logart istnieje na rynku od 2003 roku. Naszą specjalizacją są rekrutacje dla branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej w szczególności na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Polskim i międzynarodowym firmom oferujemy również usługę outsourcingu pracowniczego oraz obsługę kadr i płac. Nasze wartości to otwartość, prostota, uczciwość i profesjonalizm.

  Logart Recruitment Agency has been on the market since 2003. We specialize in recruitment for the transport, forwarding and logistics industry, especially for specialist and managerial positions. We also offer Polish and international companies the employee outsourcing service as well as HR and payroll services. Our values are openness, simplicity, honesty and professionalism.

 logart.com.pl

close
 Sweden

1 / C18

Logicenters

  Logicenters jest wiodącym dostawcą nowoczesnych nieruchomości logistycznych w Skandynawii, obecnym w Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii oraz blisko 2 mln metrów kwadratowych powierzchni logistycznej. Budujemy, przebudowujemy i posiadamy nowoczesne nieruchomości logistyczne praktycznie we wszystkich kluczowych lokalizacjach w regionie.

  Logicenters is the leading provider of modern logistics properties with a presence in Sweden, Denmark, Norway, Poland and Finland and nearly 2 million square meters of logistics space. We develop, re-develop and own modern logistics properties in virtually all key locations in the region.

 http://logicenters.com

close
 Germany

4 / T1

LogPay Financial Services GmbH

  LogPay jest dostawcą rozwiązań w obszarze opłat drogowych, tankowania i ładowania na potrzeby zapewnienia elektromobilności. Oferujemy innowacyjne oraz inteligentne rozwiązania dla mobilności dotyczące samochodów osobowych i ciężarowych z ogólnoeuropejską siecią akceptacji. Nasi Klienci mają dostęp do ponad 50 000 stacji tankowania oraz ponad 280 000 stacji ładowania w 30 krajach.

  LogPay is a provider of toll, refueling and charging solutions for electromobility. We offer innovative and intelligent mobility solutions for cars and trucks with a pan-European acceptance network. Our clients have access to over 50,000 refueling stations and over 280,000 charging stations in 30 countries.

 www.logpay.de

close
 Poland

1 / E30

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z sp. z o.o.

  Oferujemy najniższe stawki podatkowe od środków transportowych. Pomagamy założyć Wirtualne Biuro, które umożliwi rejestrację Twoich aut na terenie Gminy Suchy Las. Zarejestruj flotę w Suchym Lesie, a znacząco obniżysz koszty prowadzenia swojej działalności. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.larg.com.pl.

 www.larg.com.pl

close
 Poland

1 / B26

LONTEX GROUP SP. z o.o.

  Ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu usług i produktów dla branży TSL: Sieć serwisów • Telematyka • GPS / e-TOLL • Rozliczenia dla transportu • Szkolenia dla transportu • Laboratorium wzorcujące • Przeprawy promowe • Tachografy • Ogrzewania postojowe • Elektronika pojazdowa • Wentylatory • Wyposażenie serwisu • Urządzenia kontrolne • Klimatyzacje • Zabezpieczenie ładunku • BHP

 www.lontex.pl

close
 Poland

1 / C13

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

  Spółka LOTOS Paliwa zarządza siecią stacji paliw dogodnie zlokalizowanych w całym kraju, oferujących doskonałej jakości paliwo. W ramach sieci funkcjonują 32 Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Stacje oferują szeroki wachlarz usług: sklep, myjnia, gastronomia Cafe Punkt, usługi motoryzacyjne oraz system kart flotowych LOTOS Biznes dla firm i instytucji.

  LOTOS Paliwa operates a network of a petrol stations conveniently located throughout the country, offering excellent quality fuel. In the network, there are 32 Motorway Service Areas at motorways and expressways. The stations offer a wide range of services: shop, car wash, Cafe Punkt foodservice, automotive services and the LOTOS Biznes fleet card system for companies and institutions.

 www.lotospaliwa.pl

close
 Italy

1 / E3

LUMESIA | FAI SERVICE

  Dzięki 36-letniemu doświadczeniu, FAI Service zapewnia globalny ekosystem zintegrowanych i wzajemnie powiązanych usług o wartości dodanej, który podróżuje z Tobą, w dowolnym miejscu w Europie. Pomagamy firmom transportowym przewozić towary w skuteczny sposób i w jak najkrótszym czasie, aby zminimalizować ich koszty operacyjne oraz zapewniamy wsparcie w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń na drodze.

  With over 30 years of expertise, FAI Service provides a global ecosystem of integrated and interconnected value-added services that travels with you, anywhere in Europe, without limits and borders. We help road haulage companies to transfer goods in an effective manner and in the shortest time possible, in order to minimize operational costs and manage unexpected events.

 https://www.faiservice.com/

close
 Poland

1 / D20

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

  LUTZ ASSEKURANZ-najszersza ochrona ubezpieczeniowa • zakresowo najszersze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników i spedytorów transportów krajowych, międzynarodowych i kabotażowych w całej Unii Europejskiej, Anglii i Szwajcarii, również transportów od 2,5 DMC • suma ubezpieczenia 1 mil. € na szkodę, budząca zaufanie, świadcząca o wiarygodności w oczach partnerów i zleceniodawców • w pakiecie ubezpieczona wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy w tym pijany kierowca • szeroki zakres towarowy • zaspokojenie uzasadnionych roszczeń • odpieranie nieuzasadnionych roszczeń tzw. ochrona prawna przy szkodzie • dla klientów ubezpieczenie zdolności finansowej do licencji transportowej od 2,5 DMC • dodatkowo ubezpieczenia Cargo, Autocasco naczep własnych lub obcych

 www.lutz-assekuranz.pl

close
 Poland

1 / B21

Mainfreight

  Jako globalny operator logistyczny zapewniamy naszym klientom pełen łańcuch dostaw, od obsługi frachtu morskiego i lotniczego, poprzez usługi magazynowe, do transportu drogowego i dystrybucji międzynarodowej i lokalnej. Bazując na własnej flocie jesteśmy w stanie zapewnić stały i doskonały serwis. Obsługujemy klientów na całym świecie. Special people, special company!

  As a global logistics operator, we provide our clients with a full supply chain, from sea and air freight, through warehouse services, to road transport and international and local distribution. Based on our own fleet, we are able to provide constant and perfect service. We serve clients all over the world. Special people, special company!

 https://www.mainfreight.com/poland/pl-pl

close
 Poland

1 / E30

MARCO-OIL Ekspert Rynku Paliw (Hurtowa Sprzedaż Paliw Płynnych)

  MARCO-OIL to firma z tradycjami o ugruntowanej pozycji na hurtowym rynku paliw płynnych w Polsce. Wielkość obrotów, szeroki wachlarz oferowanych produktów oraz miejsc ich dystrybucji, nowoczesny tabor autocysternowy oraz wykorzystywane najnowsze rozwiązania informatyczne stawiają firmę w czołówce krajowych operatorów paliwowych.

 www.marco-oil.pl

close
 Poland

3 / F13

Martex Tomasz Mazur

  20 letni staż w branży transportowej jest gwarancja dobrze wykonanego zlecenia. Naszą domeną jest organizacja drogowego transportu towarów na trasach krajowych i międzynarodowych. Mamy jeden cel – zrealizować usługę w taki sposób, aby całkowicie odciążyć Cię od wykonania formalnej części zlecenia oraz kontroli jego przebiegu. Każdą ofertę dopasowujemy indywidualnie do klienta.

  15 years of experience in the transport services sector as a guarantee of a job well done! We specialize in road transportation of cargoes on both local and international routes. Our main goal is to provide a complete transport service. We deal with all transport formalities and organize the whole process; planning, execution, monitoring and control, with a minimum effort on the clients’ side.

 http://www.martex-transport.pl

close
 Poland

4 / T12

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

  Mercedes-Benz Vans, producent pojazdów dostawczych premium i dostawca kompletnych rozwiązań dla logistyki, które wspierają efektywne zarządzanie i eksploatację floty. Obejmują one usługi cyfrowe dostępne w samochodach spalinowych, takich jak Sprinter, oraz pełny ekosystem dla modeli elektrycznych, jak eVito furgon. W nadchodzącym roku wersje elektryczne będą dostępne dla pełnej gamy pojazdów MBV.

 https://www.mercedes-benz.pl/vans/pl

close
 Poland

3 / J15

Miasto Toruń

  Atrakcyjne miejsce dla lokowania i rozwoju firm z sektora logistycznego. Doskonałe położenie, dobra infrastruktura techniczna oraz proinwestycyjna polityka miasta są niewątpliwymi atutami i czynnikami warunkującymi powodzenie przyszłych inwestycji.

  An attractive place for placing and developing companies from the logistics sector. Excellent location, good technical infrastructure and pro-investment policy of the city are undoubted advantages and factors determining the success of future investments.

 www.torun.direct

close
 Poland

1 / C3

MONITORING-GPS.NET

  https://www.monitoring-gps.net/ - Zaawansowany system monitoringu pojazdów, który wspiera pracę w firmach transportowych przez: - zdalny odczyt danych z tachografów - monitoring pojazdów - rozliczanie eToll - dwukierunkową komunikację z kierowców - kontrolę paliwa - kontrolę dostępnego czasu pracy kierowcy

  https://www.monitoring-gps.net/ - Advanced GPS monitoring system, which is a solution supporting managing of company through: - remote tachograph and driver card download - location of a vehicle - eToll - communication with a driver - fuel control- driver status

 www.monitoring-gps.net

close
 Poland

3 / K14

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.

  Morska Agencja w Gdyni powstała w 1951 roku i reprezentowała zagraniczne linie żeglugowe, armatorów i kluby ubezpieczeniowe (P&I), a także świadczyła usługi agencyjne dla statków, z czasem poszerzając swoją specjalizację o usługi spedycyjne i pośrednictwo pracy dla polskich marynarzy. Aktualnie nasz zespół codziennie koordynuje dziesiątki operacji logistycznych i transportowych.

 www.mag.pl

close
 Ireland

1 / C5

MOTIS

  Motis jest wiodącym europejskim dostawcą przepraw promowych 24h na dobę 7dni w tygodniu.Konkurencyjne ceny przepraw dodatkowo wspiera parkingiem dla ciężarówek, odprawami celnymi i dystrybucji ładunków (wszystko w porcie w Dover!).Motis oferuje również system płatności za autostrady w Europie, parkingi dla ciężarówek, dystrybucja UK/Irlandia i wiele innych."One stop shop" dla firm transportowych!

  Motis is Europe’s leading supplier of Freight Ferry Services 24/7.Services to the UK are particularly strong,competitive ferry pricing with additional support with Truck Parking,Customs Clearance Services and Cargo Handling(all in the Port of Dover!).Motis also offer Motorway Toll payment systems,Truck parkings,UK/Ireland distribution and much more. One stop shop for European hauliers!

 WWW.MOTIS.COM

close
 France

1 / B8

Move Expert

  Move-Expert jest dostawcą usług przeznaczonych dla przewoźników w całej UE. Posiadamy biura w 8 krajach. Oferujemy: wsparcie kierowców w Europie (Pakiet Mobilności); rezerwacje promowe, systemy elektronicznego poboru myta w, odzyskiwanie podatku VAT/akcyzy dla przewoźników.

  Move-Expert is a provider of services dedicated to carriers throughout the EU. We have offices in 8 countries. We offer: support for drivers in Europe (Mobility Package), ferry bookings, bridge bookings, electronic toll collection systems, VAT/excise tax recovery for carriers.

 www.move-expert.com

close
 Poland

1 / E7

MyLNG

  MyLNG to kompleksowe zaopatrzenie w paliwo LNG od momentu zakupu pierwszego samochodu zasilanego skroplonym gazem ziemnym. W pierwszej kolejności firma zyskuje natychmiastowy dostęp do tankowania LNG, a wraz ze wzrostem floty Klient może skorzystać z własnego źródła LNG na terenie swojej bazy transportowej. Dobra lokalizacja to możliwość zysku poprzez tankowanie klientów zewnętrznych.

 www.mylng.pl

close
 Lithuania

4 / W3

NAFTENAS JSC

  Firma NAFTENAS została założona w 1998 roku. Od 2000 roku firma rozpoczęła import opon z Indii, Chin, Ukrainy i producentów opon z UE - do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, przemysłowych i innych maszyn specjalnych. Wielkość sprzedaży szybko rośnie i wynosi 70 mln EUR. UAB "NAFTENAS" stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się litewskich przedsiębiorstw.

  NAFTENAS, JSC was established in 1998. Since from 2000 company started import of tires from India, China, Ukraine and EU based tire manufacturers - for cars, trucks, agricultural, industrial and other special machinery. The sales volume increasing rapidly and amounting to EUR 70 million. NAFTENAS, UAB became one of the most rapidly growing Lithuanian enterprises.

 www.e-padanga.lt

close
 Lithuania

3 / L13

NEGE, UAB

 www.nege.lt

close
 Poland

1 / C33

New Cold

  NewCold jest firmą zajmującą się chłodniami oraz liderem w rozwoju i eksploatacji wysoce zautomatyzowanych chłodni. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się specjalistą w dziedzinie zautomatyzowanych chłodni, wyposażonym w światowej klasy i energooszczędne systemy, które wyróżniają ją na tle konwencjonalnych firm chłodniczych. NewCold posiada globalną sieć z 11 lokalizacjami na trzech kontynentach.

  NewCold is a cold storage company and a leader in developing and operating highly automated cold stores. We are the fastest growing specialist in automated cold storage, with world-class and energy efficient systems, making it stand out from conventional cold storage companies. NewCold has a global network with 11 locations on three continents. In total NewCold offers over 927,000 pallet position

 https://www.newcold.com/

close
 Italy

1 / C34

NEWLINE SAS DI VISENTHEINER ROBERT & C.

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 Spain

1 / D6

Nieves

  Firma Nieves, założona w 1991 roku, specjalizuje się w dziedzinie energii. Naszym klientom indywidualnym i profesjonalnym oferujemy pełną gamę realnych rozwiązań. Skupiamy się na szczegółach, na wsłuchiwaniu się w potrzeby naszych partnerów, aby zaoferować najlepsze rozwiązanie.

  Nieves Corp. is an energy company founded in 1.991. We offer real solutions to our individuals and professional costumers in all areas. We put our focus on the details, on listening to our partners needs, to offer them the best customized option. We work every day so that our family grows and we can continue to get happy and satisfied customers with our products and services.

 https://www.nievesenergia.com/

close
 Poland

2 / M13

No Limit

  Jesteśmy dostawcą usług logistycznych, działającym na rynku polskim i międzynarodowym od 1990 roku. Współpracę z klientami opieramy na wspólnym zaufaniu i partnerskich relacjach. Rozwijamy nasze usługi logistyczne w Europie wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz doświadczenie i kompetencje naszych pracowników.

  We have been operating as a provider of logistics services on the Polish market and abroad since 1990. Our business cooperation is based on mutual trust and reliable relationships. We develop our logistics services in Europe based on modern technologies and the experience of our team.

 https://nolimit.pl/

close
 Poland

1 / E6

Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

  Jesteśmy producentem systemów automatycznego rozpoznawania numerów kontenerów (ACCR), numerów tablic rejestracyjnych ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep pojazdów ciężarowych (LPR / ANPR). Gromadzimy kompleksowy zbiór informacji w celu usprawnienia systemów awizacji oraz materiału dowodowego na potrzeby rozpatrywania reklamacji.

 https://www.nuuxe.com

close
 Poland

1 / E11

Obserwator Logistyczny

  Obserwator Logistyczny to jeden z największych polskich portali logistycznych. Jest to kompendium wiedzy logistycznej, które opisuje wydarzenia z całego świata. Obserwator Logistyczny stawia na jakość treści, które generuje, co w efekcie sprawia, że jest to najszybciej rozwijający się portal logistyczny w Polsce

  The Obserwator Logistyczny is one of the biggest Polish logistic website. It is a compendium of logistics knowledge that describes events from all over the world. The Obserwator Logistyczny focuses on the quality of the content it generates, which makes it the fastest growing logistics portal in Poland

 https://obserwatorlogistyczny.pl/

close
 Czech Republic

3 / G3

OLTIS Group

  OLTIS Group to czeska grupa handlowa działająca na rynku technologii informatycznych (IT) dla transportu, spedycji i logistyki od 1997roku. W tym obszarze oferuje kompleksowe, modularne i bardzo elastyczne rozwiązania IT, z wieloma funkcjonalnościami i szerokim wachlarzem usług dodatkowych. Firma jest długoletnim partnerem Microsoft jako Gold Certified Partner. TERMINALE KONTENEROWE WMS SPEDYCJA

  OLTIS Group is a Czech trade group operating on the market of information technology (IT) for transport, forwarding and logistics since 1997. In this area, it offers complex, modular and highly flexible IT solutions with many functionalities and a wide range of additional services. The company is a long-standing partner of Microsoft as a Gold Certified Partner. CONTAINER TERMINALS WMS

 www.oltis.cz

close
 Poland

1 / C30

OMEGA Pilzno ITIS Godawski&Godawski sp. z o. o.

  W Omega Pilzno od 30 lat obsługujemy procesy logistyczne w obszarze transportu drogowego (FTL), transportu morskiego, magazynowania oraz obsługi celnej. Zróżnicowany tabor ponad 700 pojazdów własnych oraz sieć przewoźników w kraju i zagranicą dostarczają towary na terenie całej Europy i Turcji. Realizujemy operacje magazynowe na 160 000m2 powierzchni klasy A, pracując z klientami z wielu branż.

  At Omega Pilzno, we have been handling logistics services on a global scale for 30 years now. A diverse fleet of over 700 own vehicles and a network of domestic and foreign carriers deliver goods throughout Europe and Turkey. We provide warehouse services, having 160,000 m2 of A-class space. For our clients we also offer sea transport and customs services related to the international supply chain.

 omega-pilzno.com

close
 Poland

1 / C30

OMEGA Pilzno Rental sp. z o. o.

  OMEGA Pilzno Rental oferuje krótko i długoterminowy wynajem pojazdów ciężarowych oraz pakiet usług dodatkowych. Proponujemy wynajem ciągników siodłowych i naczep renomowanych producentów. Elastyczny okres najmu pozwala dopasować wielkość Twojej floty do aktualnych i przyszłych kontraktów. Oferta daje możliwość korzystania z sieci serwisów własnych oraz zewnętrznych sieci serwisowych w Europie.

  OMEGA Pilzno Rental offers short-term and long-term truck rental with package of additional services. We offer rental of tractor units and semi-trailers from renowned manufacturers. The flexible lease term allows you to adjust the number of your fleet vehicles to current and future contracts. The offer gives the possibility to use the network of own and external service networks in Europe.

 omega-rental.com.pl

close
 Spain

1 / B10

OnTurtle

  OnTurtle od 27 lat towarzyszy międzynarodowym firmom transportowym, gwarantując bezpieczeństwo i kontrolę wydatków na trasie. Jako partner w efektywnym zarządzaniu przewozu załadunków na terenie Europy oferuje obszerną sieć stacji paliwowych (ponad 1.600 w 10 krajach UE) zlokalizowanych w strategicznych punktach dla transportu drogowego oraz kompleksową ofertę usług.

  OnTurtle is your strategic ally for efficient freight mobility management in Europe. With a powerful network of more than 1,600 service stations in 10 countries and a 360º service platform. Our company has been accompanying international transport companies throughout their entire route for 27 years, with maximum security and confidence.

 https://onturtle.eu/

close
 Poland

3 / L4

ONYX (ex. Snarto)

  Platforma logistyczna oparta o autorski silnik optymalizacyjny dzięki której eliminujemy potrzebę korzystania z usług spedycji i umożliwiamy znalezienie pojazdu w kilka sekund. Nasze rozwiązanie autonomicznie dopasowuje zlecenia do pojazdów, bazując na takich parametrach jak wielkość, waga czy okna czasowe. Możemy także integrować się z systemami TMS.

  A logistics platform based on an original optimization engine, thanks to which we eliminate the need for forwarding services and allow you to find a vehicle in a few seconds. Our solution autonomously connects orders to vehicles, based on parameters such as size, weight or time windows. We can also integrate with TMS systems.

 onyxtms.com / snarto.com

close
 Poland

4 / W12

Optidata Sp. z o.o.

  Optidata to spółka technologiczna, która od 2002 roku wspiera firmy w nieustającym procesie cyfrowej transformacji wdrażając systemy WMS/TMS/YMS/AMS. Bazuje na technologiach kodów kreskowych, RFID, IoT/AI/ML. Firma współpracuje z liderami technologicznymi, aby dostarczać najlepsze narzędzia, które pomagają osiągnąć najwyższy poziom wydajności oraz optymalizacji procesów logistycznych.

  Optidata, a company in the field of technology has been supporting companies in digital transformation since 2002. WMS / TMS / YMS / AMS systems are implemented based on the barcode, RFID, IoT, AI and ML technologies. The company works with leaders in the field of technology to provide the best tools and achieve the highest level of efficiency and optimisation across all logistic processes.

 www.optidata.pl

close
 Turkey

1 / D10

Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

  Oregon makes things simpler for exporters & importers, haulage companies, freight forwarders and customs intermediaries by providing an effortless, online transit procedure service. It offers complete peace of mind with its comprehensive guarantee, user friendly NCTS interface and 24/7 live assistance.

 https://oregon.com.tr/

close
 Poland

4 / T4

OSPTN

  OSPTN firmy świadczące usługi związane z transportem ponadgabarytowym. Zarówno firmy transportowe, pilotujące, najem żurawi samojezdnych, pomp do betonu, jak i producenci naczep specjalistycznych są członkami stowarzyszenia. OSPTN reprezentuje branżę ponadgabarytową zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Dbamy o prawidłowe reprezentowanie interesów branży Project Cargo

  OSPTN association connects companies related to Project Cargo. Both transport and pilot companies, mobile cranes rental , concrete pumps, and manufacturers of specialized semi-trailers are members of the association. OSPTN represents the Project Cargo industry both internationally and nationally, including legal support and advisory

 www.ponadnormatywni.pl

close
 Belgium

1 / A10

OTRA Solutions BV

  Naszą misją jest poprawa życia kierowców ciężarówek. Firma powstała w 2020 roku Belgii, w OTRA dążymy do szybkiego i skutecznego łączenia ciężarówek z parkingami, gwarantując bezpieczne miejsca parkingowe. Dzięki naszym usługom dyspozytorzy i kierowcy łatwo znajdują i rezerwują miejsca parkingowe, zarządzają i przeglądają rezerwacje i koszty parkowania floty w czasie rzeczywistym.

  Our mission is to improve truck drivers' lives. Born in Belgium in 2020, at OTRA we are committed to connecting trucks with parking areas quickly and effectively, guaranteeing safe and secure parking spots. Thanks to our services, transportation professionals easily find and book the right parking places, manage and view their fleet parking bookings and costs in real-time, and enjoy VAT recovery.

 www.weareotra.com

close
 Finland

3 / L11

OVL – THE CONTAINER-LEASING EXPERTS

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 United Kingdom

1 / B19

P&O Ferries Holdings Limited

  With the ability to offer a whole range of terminal and end to end solutions to suit your needs, including rail handling, cross deck, warehousing, temperature control facilities and Customs Clearance, we are confident that we can service all your freight movement requirements.

 www.pofreight.com

close
 Poland

3 / L2

P2P2 Sp. z o.o.

  P2P2 Sp. z o.o. rozwija systemy informatyczne dla firm od 12 lat. System Time Harmony, flagowy produkt firmy, umożliwia monitorowanie on-line czynności, szacowanie produktywności pracowników oraz wydajności procesów, mierzenie poziomu zaangażowania w zadania pozasystemowe, dostarczając informacji o czynnościach jałowych. System realizuje również zadania z zakresu rejestracji czasu pracy.

  P2P2 Sp. z o.o. has been developing IT systems for companies for 12 years. Time Harmony, the company's flagship product, enables on-line monitoring of activities, estimating employee productivity and process efficiency, determining the level of involvement in non-systemic tasks, providing information on idle activities. The system also performs tasks in the field of working time registration.

 https://p2p2.com.pl/

close
 Poland

3 / K17

Pace Forwarding sp. z o.o.

  Pace Forwarding to dynamiczna i szybko rozwijająca się firma założona przez spedytorów z ponad 10-letnim doświadczeniem. Nasze atuty to doskonała obsługa klienta, szybkie działanie i konkurencyjne ceny. Posiadamy rozległą sieć agentów na całym świecie, skupiającą się na UE, WNP, Azji i na Bliskim Wschodzie. Wierzymy, że zaufanie opiera się na połączeniu doskonałej jakości usług i partnerstwa.

  Pace Forwarding is a dynamic and a fast growing company founded by forwarders with 10+ years of hands on experience. Our strengths are ultimate customer support, fast action and competitive prices. We have a vast network of agents globally with a focus on the EU, CIS, Central Asia and the Middle East.We believe trust is built on combination of great quality of service and partnership.

 paceforwarding.pl

close
 Poland

3 / K8

Partnerspol Group

  Partnerspol Group oferuje swoim klientom pełen zakres usług logistycznych: transporty, co-packing, składowanie towarów w kontrolowanych warunkach temperatury oraz wilgotności powietrza, outsourcing, odprawy celne. Biura i magazyny zlokalizowane są w centralnej części Polski. Dbałość o bezpieczeństwo towarów oraz jakość wykonywanych usług sprawiają, że grupa jest synonimem rzetelności i powagi.

  PartersPol Group offers to its clients a full spectrum of logistic services: transport, co-packing, storing goods at different humidity and temperature, outsourcing and custom clearance. The offices, warehouses and packaging facilities are located in Poland. Attention to the safety of goods and the quality of performance make the Group a synonym of reliability and seriousness.

 www.partnerspol.pl

close
 Poland

1 / B7

Pentacomp

  Od niemal 30 lat projektuje innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz doradza firmom z różnych branż w zakresie technologii i strategii rozwoju IT. Twórca smartTMS do obsługi codziennych operacji transportowych: planowania, monitorowania, rozliczania i zarządzania środkami transportu. Narzędzie jest lekką, modułową aplikacją łatwo adaptowalną do specyficznych potrzeb różnych typów transportu.

  For almost 30 years, we have been designing and advising in the field of technology and IT development strategies for companies from various industries. Our smartTMS supports daily transport operations: planning, monitoring, settlement and management of means of transport. It is a lightweight, modular application that can be easily adapted to the specific needs of different modes of transport.

 www.pentacomp.pl

close
 Spain

3 / L3

PETROMIRALLES S.L.

  Petromiralles to jedna z największych niezależnych firma paliwowych na rynku Hiszpańskim z ponad 50 letnią tradycją. Do naszej sieci stacji należy ponad 60 stacji zlokalizowanych w punktach strategicznych dla transportu międzynarodowego, stacje są przystosowane do obsługi pojazdów ciężarowych. Naszym klientom oferujemy bezpieczne karty i rabaty na paliwa już od zatankowanego pierwszego litra.

  Petromiralles is one of the largest independent fuel companies on the Spanish market with over 50 years of tradition. Our network of stations includes over 60 sites located in strategic points for international transport, stations are adapted for trucks. We offer our clients safe fuel cards and discounts on fuel from the first refueled liter.

 www,pwtromiralles.com

close
 Poland

1 / C9

PKN ORLEN S.A.

  Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie.

  We are an integrated multi-utility group with operations in Central Europe and Canada. We provide energy and fuel to over 100 million people in Europe, and our advanced products are available in almost 90 countries on six continents. We have been consistently building our position of a regional leader in energy transition by deploying clean and environmentally friendly technologies.

 www.orlen.pl

close
 Poland

3 / G11

PKP CARGO Connect Sp. z o.o.

  PKP Cargo Connect Sp. z o.o. jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Specjalizujemy się w krajowym i międzynarodowym transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, za pomocą pociągów dedykowanych dla klienta oraz pociągów operatorskich w ramach sieci usług intermodalnych.

  PKP Cargo Connect Sp. z o.o. is an international logistics operator providing comprehensive transportation, transshipment, warehousing and customs services. We specialize in domestic and international transport of containers, swap bodies and trailers, using customer-dedicated trains and operator trains as part of the intermodal service network.

 www.pkpcc.com

close
 Poland

1 / E11

PLAKO SYSTEMS

  PLAKO SYSTEMS to wielofunkcyjne rozwiązanie dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. System kontroli dokowania PLAKO SYSTEMS chroni przed nieuprawnionym odjazdem pojazdu poprzez mechaniczne oraz elektroniczne zabezpieczenia. System zapewnia optyczną komunikację na linii kierowca - magazynier, dzięki czemu obie strony są informowane o etapach procesu.

  PLAKO SYSTEMS is a multifunctional solution for safety and streamlining the loading and unloading process. The PLAKO SYSTEMS docking control system protects against unauthorised departure of the vehicle by mechanical and electronic protection. The system provides optical communication between the driver and the warehouseman so that both parties are informed of the process steps.

 plakosystems.pl

close
 Poland

1 / E2

Polor Sp. z o. o.

  Nasi liczni i niekiedy od 29 lat partnerzy z pełnym zaufaniem uważają Polor za jednego z liderów polskiego rynku w segmencie zaopatrzenia profesjonalistów utrzymania czystości. Oferujemy automaty szorująco-zbierające, zamiatarki, odkurzacze, środki czyszczące i dezynfekujące, pady czyszczące, urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów HVAC. Od 2019 również ROBOTY CZYSZCZĄCE. polor.pl

  Our numerous partners of 29 years trust Polor as one of the Polish market leaders in the segment of supplying cleaning professionals. We offer scrubbing and collecting machines, sweepers, hoovers, cleaning and disinfecting agents, cleaning pads, equipment for inspection and cleaning of HVAC systems. From 2019 also CLEANING ROBOTS. polor.pl

 polor.pl

close
 Poland

2 / M7

Polska Unia Transportu

  Związek Pracodawców Polska Unia Transportu (PUT), to jedna z największych tego typu organizacji w Polsce. Zrzesza podmioty powiązane zawodowo z rynkiem transportu drogowego, spedycji, logistyki i produkcji oraz usługodawców branży TSL. Jest organizatorem szeregu konferencji i szkoleń, wspiera rozwój firm, pomaga w dostępie do ekspertów i usług, a także aktywnie działa na rzecz zmian w przepisach

  Union of Employers, Polish Transport Unions is one of the largest organisations of this type in Poland. It brings together entities professionally related to road transport, spedition, logistics and production as well as TSL service providers. It organises several conferences and trainings, supports the development of companies and services, and takes an active part in changing legal regulations.

 www.uniatransportu.pl

close
 Poland

1 / E16

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) od 30 lat działa na rzecz rozwoju szeroko rozumianej bilateralnej współpracy zarówno na polu gospodarczym, jak i społecznym pomiędzy Polską a Ukrainą. Jesteśmy ośrodkiem wiedzy, kreatywności, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, pełniącym funkcję łącznika pomiędzy firmami członkowskimi oraz innymi instytucjami, organizacjami i przedstawicielami

  Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (PUCC) works for the past 30 years for developing multiscope cooperation and mutual understanding among Polish and Ukrainian citizens especially in the business and work environment. PUCC has been crucial catalyst and intermediate among governments, ngos, business as well as academics for years building the atmosphere of dialogue.

 www.pol-ukr.com

close
 Finland

3 / H10

Port of Hanko Ltd.

  * closest Finnish port to Continental Europe * offers an extraordinary and easily reached service for international trade to and from Finland * the leading port in fast liner traffic, offering a round-the-clock service to all kinds of foreign trade * the port has a dynamic and targeted environmental policy for the years to come, with the high ambition of carbon neutrality in 2024.

 www.portofhanko.fi

close
 Slovenia

3 / J13

Port of Koper

  The Port of Koper is a medium-sized multipurpose port, located in the North Adriatic, Slovenia. Luka Koper operates all the 12 specialized terminals of the port, handling containers, finished vehicles & other Ro-Ro cargo, dry bulk and liquid bulk. Excellent location for serving the Polish market by means of an international landbridge. Shortest sea routes & direct services to/from Far/Middle East.

 www.luka-kp.si

close
 Poland

3 / J11

Port Szczecin-Świnoujście

  Port Szczecin-Świnoujście to uniwersalny kompleks portowy. Port Świnoujście to terminal promowy, terminal do obsługi suchych ładunków masowych oraz terminal LNG. Port Szczecin obsługuje ładunki drobnicowe, wielkogabarytowe oraz masowe suche i płynne. Rocznie obsługują 33 mln ton. Porty posiadają dostęp do transportu morskiego, śródlądowego i kolejowego oraz do europejskiego systemu autostrad.

  The port of Szczecin-Świnoujście is an universal port complex. Port Świnoujście is a ferry terminal, a terminal dedicated to handling mainly dry bulk cargo and a terminal LNG. The Port of Szczecin handles general cargo and large-size cargo, as well as bulk cargo - dry and liquid. Ports have access to sea, inland waterway and rail transport and the European motorway system.

 www.port.szczecin.pl

close
 Poland

2 / M15

Pracujwlogistyce.pl

  Codzienna logistyczna gazeta internetowa. Serwis oferuje także możliwość zamieszczania ogłoszeń o pracy. Pracujwlogistyce.pl też jest organizatorem szkoleń z zakresu spedycji, sprzedaży i obsługi klienta w branży TSL.

  Daily logistics online newspaper. Pracujwlogistyce.pl also offers the opportunity to post job advertisements. Pracujwlogistyce.pl also provides trainings and workhops in forwarding, sales and customer service in the logistics industry.

 www.pracujwlogistyce.pl

close
 Poland

1 / E30

PragmaGO S.A.

  PragmaGO łączy 25-letnie doświadczenie z nowoczesną technologią, w zakresie finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Oferuje elastyczne usługi finansowania pojedynczych faktur (skonto), jak i faktoring w stałej umowie z bezpłatnym ubezpieczeniem należności. Rozwija też produkty pożyczkowe. Usługi PragmaGO są wygodna i łatwo dostępne online – dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne.

  PragmaGO combines experience with modern technology in the field of financial services for MSE. The company offers, among others flexible financing services for the single invoices, as well as factoring with permanent contract and free receivables. PragmaGO is developing also easly accessible loans. PragmaGO services are convenient and accessible online - exactly when they are needed.

 https://pragmago.pl/

close
 Poland

3 / K15

PRILO - Car Transport Exchange

  PRILO to internetowa giełda transportu aut, zarówno nowych jak i używanych. Łączy przewoźników z firmami szukającymi partnera do przewozu ich samochodów. To jedno narzędzie dające kontrolę nad całym procesem transportu aut od opublikowania oferty aż do rozładunku. Platforma została stworzona w oparciu o nowoczesne technologie IT oraz wieloletnie doświadczenie w branży logistyki samochodowej.

  Prilo is an Internet vehicle transport exchange, both for new and used cars. It connects car carriers with companies looking for a partner to transport their cars. It is one, unified tool designed for management of the entire vehicle transport process. The platform was created based on modern IT technologies and many years of experience in the automotive logistics industry.

 www.prilo.com

close
 Poland

2 / M8

Production Manager

This exhibitor has not added an entry yet.

close
 Poland

1 / C12

project44

  Misją project44 jest zapewnienie nieprzerwanych łańcuchów dostaw. project44 monitoruje ponad miliard przesyłek rocznie i cieszy się zaufaniem ponad 1000 wiodących marek, w tym firm z branży produkcyjnej, motoryzacyjnej, detalicznej, spożywczej i przemysłowej. project44 łączy, automatyzuje i zapewnia Visibility dla kluczowych procesów transportowych, optymalizując je i usprawniając.

  project44 is on a mission to make supply chains work, by operating the world’s most trusted end-to-end visibility platform that tracks more than 1 billion shipments annually for over 1,000 of the leading brands. project44 connects, automates and provides visibility into key transportation processes to accelerate insights and shorten the time it takes to turn those insights into actions.

 project44.com

close
 Poland

1 / C1

Protect Vehicle Security Białek Zieliński Sp. j.

 www.protect-vehicle.eu

close
 Poland

4 / T13

PTM Polska Sp. z o.o.

  Firma oferuje kompleksowe rozwiązania automatyzacji przeładunku masowych towarów sypkich i opakowanych. Dodatkowo zajmuje się dystrybucją nowych, specjalistycznych naczep i przyczep produkcji własnej i renomowanych fabryk europejskich. PTM Polska to zaplecze projektowe, produkcyjne, serwisowe i magazynowe, dzięki któremu możliwa jest realizacja indywidualnych projektów.

  Our company offers all-round solutions for transloading automation of loose and packaged bulk goods. We also distribute new special semi-trailers and trailers of own production, as well as manufactured by recognised European plants. PTM Polska has suitable design, production, servicing and storing base to execute customised projects.

 https://ptmpolska.pl/

close
 Poland

1 / A5

PTS WAŚ

  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” to polska firma rodzinna z ponad 40 letnim doświadczeniem w produkcji lamp i urządzeń odblaskowych do samochodów ciężarowych, osobowych, autobusów, maszyn i urządzeń rolniczych. Wszystkie produkty posiadają homologację europejską. Produkty firmy powstają w Polsce i są to autorskie rozwiązania od projektu po realizację. Rocznie sprzedawanych jest ok. 8 mln lamp

  Synthetics processing company “WAŚ” is a polish company with over 40 years of experience in the production of lamps and reflective devices for trucks, cars, buses, machines and agricultural machines. All products are european-approved. The company’s products are made in Poland and they are proprietary solutions from design to implementation. About 8 mln lamps are sold annually.

 https://www.was.eu/

close
 Poland

1 / C23

Raben East sp. z o.o.

  Firma specjalizuje się w obsłudze wschodnich rynków pozaunijnych w zakresie transportu drogowego. Szerokie portfolio oferowanych kierunków sięga aż do Centralnej Azji i Mongolii. Zorientowany na współprace z Klientem zespół profesjonalistów w zakresie cła i transportu. W połączeniu z europejską infrastrukturą Grupy Raben, Firma jest w stanie obsłużyć złożone procesy logistyczno-dystrybucyjne.

  The company specializes in servicing the eastern non-EU markets in the field of road transport. The wide portfolio of the offered directions extends to Central Asia and Mongolia. Customer-oriented team of professionals in the field of customs and transport. In connection with the European infrastructure of Raben Group, the company is able to handle complex logistics and distribution processes.

 www.raben-group.com

close
 Poland

1 / C23

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

  RABEN LOGISTICS POLSKA [www.raben-group.com] oferuje usługi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej oraz kompleksowej obsługi logistycznej, w tym usług tj. co-packing i comanufacturing. W Polsce firma działa ponad 30 lat. Spółka zatrudnia ok. 3700 pracowników, dysponuje zróżnicowanymi magazynami o powierzchni ponad 500 tys. m2 i ma do swojej dyspozycji ponad 3000 nowoczesnych środków transportu. Raben zajmuje się obsługą wielu grup produktowych, m.in. artykułów spożywczych, FMCG, kosmetyków, towarów przemysłowych i artykułów chemicznych oraz produktów niebezpiecznych. Funkcjonująca od lat stabilna sieć oddziałów ułatwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie przesyłek, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

  RABEN LOGISTICS POLSKA [www.raben-group.com] offers domestic and international distribution services as well as comprehensive logistics services, including co-packing and comanufacturing. The company has been operating in Poland for over 30 years. The company employs about 3,700 people, has various warehouses with an area of over 500,000 sq m. m2 and has over 3,000 modern means of transport at its disposal. Raben provides services to many product groups, incl. food products, FMCG, cosmetics, industrial goods and chemicals and hazardous products. A stable network of branches, which has been operating for years, facilitates fast and safe transport of shipments, both in Poland and in Europe.

 www.raben-group.com

close
 Poland

1 / C23

Raben Transport Sp. z o.o.

  Raben Transport jest jedną ze spółek Grupy Raben specjalizującą się w ładunkach całopojazdowych krajowych i międzynarodowych oraz intermodalnych. Dzięki własnym stacjom serwisowym zapewnia niezawodność taboru oraz optymalne koszty eksploatacji. Firma obsługuje klientów z całej Europy, natomiast operacjami zarządza centralnie z Polski. Obsługuje branże motoryzacyjną, chemiczną, FMCG, technologiczną oraz e-commerce. Model produkcyjny oparty jest na 3 filarach, zarządzanych w ramach tych samych standardów: flocie własnej, kontraktowej oraz dedykowanych przewoźnikach, zapewnia elastyczną obsługę wysokiej liczby zleceń. Pełen zakres usług FTL, duży potencjał produkcyjny, przejrzysta komunikacja, jakość i bezpieczeństwo oraz dedykowane rozwiązania to główne elementy przewagi konkurencyjnej firmy

  Raben Transport is one of the companies of Raben Group specialized in domestic and international road FTL as well intermodal solutions. Our own service station secures high reliability of the fleet and low maintenance costs. While having customers all around Europe, operations are managed out of Poland. We have experience in particular sectors: automotive, chemicals, FMCG, e-commerce and technology. Our production model is based on 3 pillars, managed under the same standards: own fleet, dedicated subcontractors and external fleet. It gives our customers expected flexibility to serve volume fluctuations. Full range of FTL services, large production capacity, transparent communication, quality and safety, and dedicated solutions are the main elements of the company's competitive advantage

 https://polska.raben-group.com/uslugi-logistyczne/transport-calopojazdowy

close
 Poland

3 / K7

RailGate Europe

  RailGate Europe to nr 1 NTOCC w Europie, którego klientami są wyłącznie firmy spedycyjne. RailGate jest w 100% neutralny i gwarantuje, że nigdy nie będzie konkurować z firmami spedycyjnymi. Wręcz przeciwnie – zawsze będzie je wspierał. Firma została oficjalnie założona w 2018 roku jako pierwszy NTOCC w Europie, specjalizujący się w neutralnych konsolidacjach LCL Rail Freight i dostawach FCL.

 https://railgateeurope.com/

close
 Switzerland

3 / J5

RAlpin AG

  The Rolling Highway transports your trucks, with considerable cost savings, during rest periods, through Switzerland, day and night, 365 days a year. Optimise your logistics chain and travel from Freiburg im Breisgau to Novara without any problems. Complete trucks are loaded onto trains at special terminals; the drivers travel in an accompanying passenger coach.

 https://www.ralpin.com/

close
 Turkey

1 / A13

RAPID ULUSLARARASI TASIMACILIK

  Firma Rapid z 57 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług logistycznych na terenie Europy, Azji Srodkowo-Wschodniej, w krajach WNP oraz USA. Posiada biura w 12 krajach. W 2021 r. przewiozła ponad 17.000 ładunków i osiągneła obrót 696 mln.eur. Specjalizujemy się m.in. w transporcie tekstyliów, kosmetyków, towarów przemysłowych, art.spozywczych, chemicznych, automotive, AGD/ RTV oraz art.medycznych

  Rapid company with 57 years of experience in providing logistics services in Europe, Central and Eastern Asia, CIS countries and the USA. It has offices in 12 countries. In 2021, it transported over 17,000 loads and achieved a turnover of EUR 696 million. We specialize in in the transport of textiles, cosmetics, industrial goods, food, chemicals, automotive, household appliances / electronics.

 www.rapid.com.tr

close
 Poland

4 / T9

Reisch Polska

  Przedsiębiorstwo Reisch produkuje naczepy od 70 lat. Firma Poltrailers jest oficjalnym przedstawicielem produktów Reischa w Polsce. Skupiła się na ofercie producenta dotyczącej naczep wywrotek oraz naczep z ruchomą podłogą, wprowadzając pojazdy marki Reisch na rynek Polski. Planujemy ciągły rozwój oferowanych produktów tym samym promować markę wśród polskich przewoźników.

  The Reisch company has been producing trailers for 70 years. Poltrailers is the official representative of Reisch products in Poland. It has focused on the manufacturer's offer for tippers and semi-trailers with walking floor, introducing Reisch vehicles to the Polish market. We plan to continuously develop the offered products thus promoting the brand among Polish carriers.

 www.reisch.pl

close
 Netherlands

3 / H3

Routescanner.com

  Meet Routescanner We accelerate sustainable decision making in the container shipping industry, driving a necessary transition. In our endeavor to reduce the global logistics carbon footprint, we are growing an open ecosystem via our neutral platform. We enable shippers and forwarders to select the best, most sustainable options for their container shipments worldwide via unbiased search results.

close
 Lithuania

3 / J8

RV TRANSPORT

  UAB Nostrada is a family-owned business, representing international carrier with operating brand RV Transport for more than 28 years. We hold own fleet of 1500 trucks, Temp. controlled box fleet 1200 units and Standard tautliner fleet 500 units including Coil trailers & Mega’s. Today we are one of leading transport companies with modern fleet, having own offices across Europe, Middle Asia & USA.

 http://www.rvtransport.lt

close
 Poland

3 / H1

SafeFleet sp. z o.o.

  SafeFleet w nowej odsłonie! Zmodernizowany panel klienta z nowymi funkcjami dla większej przejrzystości i wygody użytkowania. Wspomagamy zarządzanie flotą, koncentrując się na zwiększeniu wydajności i ograniczeniu kosztów. W ofercie m.in. zdalne pobieranie plików z tachografu, karty kierowcy, rozwiązania pod kątem wymogów Pakietu Mobilności, przesyłanie pozycji pojazdu dla SENT GEO, opłaty drogowe

  New version of SafeFleet! Refreshed customer panel with new functions for better clarity and convenience of use. We support fleet management by focusing on increasing efficiency and reducing costs. The offer includes, i.a., remote download of tachograph files, drivers card, solutions for the Mobility Package, transfer of vehicle positions for SENT GEO, tolls.

 www.safefleet.pl

close
 Poland

3 / F8

Schenker sp. z o.o.

  DB Schenker jest jednym z wiodących globalnych dostawców usług logistycznych. Zatrudnia 76 100 pracowników w 1850 lokalizacjach i przeszło 130 krajach. Świadczy usługi transportu lądowego, lotniczego, oceanicznego oraz logistyki magazynowej. Oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne i zarządza globalnymi łańcuchami dostaw z jednego źródła.

  With around 76,100 employees at more than 1,850 locations in over 130 countries, DB Schenker is one of the world’s leading logistics providers. The company operates land, air, and ocean transportation services, and it also offers comprehensive solutions for logistics and global supply chain management from a single source.

 https://www.dbschenker.com/pl-pl

close
 United Arab Emirates

1 / A23

SeaRates

  SeaRates to największa na świecie wyszukiwarka taryf dla żeglugi międzynarodowej. SeaRates to platforma internetowa dla nadawców, która pozwala znaleźć natychmiastowe rozwiązania wysyłkowe dla każdego rodzaju ładunków oraz Digital Freight Marketplace dla dostawców usług logistycznych, aby mogli rozwijać swoją działalność. Na Państwa życzenie porównujemy wszystkie dostępne opcje dostawy ładunków i

  SeaRates is the largest tariff search engine in the world for international shipping. SeaRates is an Online Platform for shippers to find instant shipping solutions for any type of cargo, and a Digital Freight Marketplace for logistics providers to grow their business. We compare all available cargo delivery options at your request and arrange their transportation and insurance.

close
 Germany

1 / D8

sennder Technologies

  Jesteśmy cyfrowym partnerem w zakresie logistyki transportu drogowego towarów w segmencie ładunków całopojazdowych. Jako wiodący spedytor w Europie oferujemy współpracującym z nami nadawcom ładunków dostęp do naszej połączonej floty tysięcy ciężarówek. Wykorzystując własną technologię informatyczną, rozwijamy logistykę i wprowadzamy nowy poziom przejrzystości i elastyczności w branży.

  We are digital road freight logistics partner when it comes to Full Truck Loads. As Europe's leading forwarder, we offer our shippers access to our connected fleet of thousands of trucks. By leveraging our proprietary technology, we are taking logistics in a new direction and bring a new degree of transparency and flexibility to the industry.

 https://www.sennder.com/

close
 Poland

1 / C8

Shell Polska Sp. z o.o.

  Shell to międzynarodowa firma energetyczna, prowadząca działalność w ponad 70 krajach. Wykorzystuje zaawansowane technologie i nowatorskie podejście, aby budować zrównoważoną przyszłość energetyczną. Shell w Polsce oferuje najwyższej jakości paliwa na ponad 440 stacjach. Do klientów transportowych skierowana jest oferta kart paliwowych, usług drogowych i innych rozwiązań w ramach Shell Card.

  Shell is a global energy company operating in more than 70 countries. It uses advanced technologies and innovative approach to build a sustainable energy future. Shell in Poland offers the highest quality fuels at more than 440 stations. Transport customers are offered fuel cards, road services and other solutions within the Shell Card.

 www.shell.pl/crt

close
 Germany

1 / B4

Soloplan Polska Sp. z o. o. Sp.k.

  Soloplan to firma programistyczna dla branzy logistycznej. Jako jedna z wiodacych firm zajmujacych sie oprogramowaniem logistycznym opracowujemy i sprzedajemy nasze innowacyjne i elastyczne oprogramowanie Carlo ® na calym Swiecie jako kompleksowe rozwiazanie typu „All-in-One“ dla wszystkich procesów spedycyjnych, transportowych i logistycznych.

  Soloplan is THE software company for the logistics sector. As one of the leading logistics software companies, we develop and distribute our innovate and flexible logistics software CarLo worldwide as the comprehensive all-in-one solution for all forwarding, transport and logistics processes. We provide superior quality and stand for passion and expertise.

 https://www.soloplan.pl/

close
 Poland

1 / E17

Sped-Trans Sp.zo.o Olsztyn

  nowoczesna firma z sektora TSL istniejąca od 2005 roku , oddział na terenie Niemiec od 2021 roku , która specjalizuje się w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym .Stosujemy innowacyjne rozwiązania transportowe przystosowane do potrzeb indywidualnych klientów. Nasz personel to wysokiej klasy, niezwykle zaangażowani specjaliści.

 www.spedtrans.net

close
 Poland

3 / F11

Speed Truck Kinga Grzyb

  Świadczymy usługi dla firm branż produkcyjno-handlowych z całej Unii Europejskiej, oferując pełen zakres usług TSL. Posiadamy dział spedycji i logistyki oraz usługi magazynowania towarów .Cenimy sobie czas i bezpieczeństwo dostarczanych towarów . Posiadamy chłodnie oraz plandeki .Dział spedycji oferuje kompleksową obsługę importu oraz exportu towarów świadczymy również usługi magazynowania towarów

  We provide services for companies in the production and trade industries from all over the European Union, offering a full range of TSL services. We have a forwarding and logistics department as well as goods worehaus services. We value time and the safety of delivered goods. We have refrigerators and tautliner . The forwarding department offers comprehensive services for the import and export of

 https://speedtruck.eu/

close
 Poland

1 / C10

SRW Sp. z o.o.

  Jako Grupa SRW wspieramy kompleksowo przedsiębiorców z branży TSL. Jesteśmy polską firmą szkoleniowo- doradczo-rozliczeniową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości rozwiązań z zakresu analizy i rozliczenia czasu pracy kierowców oraz płac minimalnych. Prowadzimy szkolenia dotyczące m.in.: zatrudniania cudzoziemców, zmian w prawie transportowym, jak również optymalizacji wynagrodzeń.

 https://srw.com.pl

close
 Italy

1 / A18

STANTE LOGISTICS S.p.A. SB

  Od transportu aż po zintegrowane usługi logistyczne zapewniamy wydajne, spersonalizowane i innowacyjne rozwiązania. Poszanowanie środowiska zawsze było centralnym punktem dla Stante Logistics, dlatego nieustannie inwestujemy w intermodalny transport drogowy/kolejowy pomiędzy Polską i Włochami, w rozwiązania zapewniające znaczne korzyści w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju.

  From transport to integrated logistic services, we ensure efficient, customized and innovative solutions. Respect for the environment has always been a focal point for Stante Logistics, this is the reason why we continuously invest in intermodal road / rail transport from Poland to Italy and vv, a solution that ensures considerable advantages of efficiency and eco-sustainability.

 https://stantelogistics.com

close
 Latvia

3 / H4

Steero

  Steero to platforma i aplikacja, która zapewnia łatwe i przejrzyste płatności między dostawcami usług parkingu i myjni dla transportu ciężarowego a firmami transportowymi w całej Europie. Steero umożliwia szybkie wyszukiwanie obiektów oraz rezerwacje z wyprzedzeniem. Bezpieczny system płatności bezgotówkowy lub kart bankowych, żadnych dodatkowych umów i zmiętych, wyblakłych paragonów.

  Steero is a platform and an app that provides easy and transparent payments between truck parking and washing service providers and trucking companies across Europe. With Steero, you can easily find desired service locations, book, or pay on-demand for on-the-road services. No cash or card distribution, multiple agreements, or time spent dealing with crumpled and faded receipts.

 www.steero.com

close
 Sweden

1 / B18

Stena Line

  Stena Line jest jednym z największych operatorów promowych na świecie, oferującym rozbudowaną siatką połączeń dla przewozów frachtowych i pasażerskich. Dysponując 38 promami pływającymi na 18 trasach łączących 11 krajów Stena Line jest liderem branży w przewozach promowych w Europie.

  Stena Line is one of the largest Pan-European ferry operators. Stena Line Group is an international transport and travel service company with Europe’s most comprehensive route network, connecting Europe for a sustainable future. With 18 ferry routes in Northern Europe, connecting 11 countries and approximately 38 ships in operation.

 www.stenalinefreight.com

close
 Poland

4 / T29

Świerczewski ADR BHP szkolenia doradztwo

  Firma zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla firm z sektora transport i logistyka w zakresie BHP oraz ADR. Aby ułatwić pracę kierowcom przewożącym towary niebezpieczne stworzyliśmy aplikację mobilną ADR APP Mobile do pobrania w sklepie GOOGLE PLAY. Kolejnym projektem zwiększającym bezpieczeństwo kierowcy jest system mocowania pasów transportowych "Pająk do pasów transportowych".

  The company provides training and consultancy for companies from the transport and logistics sector in the field of health and safety and ADR. In order to facilitate the management of managing the owners of purchases, we have created the ADR APP Mobile for download in the GOOGLE PLAY store. Safety-enhancing growth is the "Spider-to-Belt Movement" system for transport belts.

 www.swierczewski.pl

close
 France

3 / L8

T2S

  Firma T2S SAS, powstała w 1984 roku zaczynając od pośrednictwa w sprzedaży przejazdów tunelami Frejus i Mont Blanc. Przez lata poszerzaliśmy naszą ofertę o urządzenia pokładowe do poboru opłat, promy, transport intermodalny, parkingi, zwrot podatku VAT oraz karty paliwowe. Od prawie 40 lat pomagamy firmom transportowym pokonywać utrudnienia związane z międzynarodowym transportem drogowym.

  T2S SAS was founded in 1984, starting with the sale of journeys through the Frejus and Mont Blanc tunnels. Over the years, we have expanded our offer with on-board toll collection devices, ferries, intermodal transport, parking lots, VAT refund and fuel cards. For almost 40 years, we have been helping transport companies overcome the difficulties associated with international transport in Europe.

 https://www.t2s.com/EN/index.html

close
 Denmark

3 / K2

Tachografservice A/S

  Brand your own Tachosoftware Our intuitive Tachomanagement white label platform prevents the costs, resulting from any drive & rest time violation & helps you solve your customer needs, while increasing your profit & customer base. Tachografservice A/S is a financially solid Danish company with 16+ years experience in storing & analyzing of tachograph data. Let us succeed together in partnership.

 https://tachografservice.com

close
 Poland

1 / C28

Tacholab

  TACHOLAB Sp. z o.o. to zespół specjalistów z zajmujących się obsługą firm transportowych w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców, szkoleń oraz szeroko pojętego doradztwa prawnego w transporcie drogowym. Nasze specjalistyczne rozwiązania, doradztwo prawne, ewidencja czasu pracy, szkolenia oraz audyty pomogą ochronić Państwa przed konsekwencjami kontroli oraz roszczeniami pracowników.

  TACHOLAB is a team of experts that deal with providing services for transport companies. The wide range of services include drivers' working time settlement, trainings and legal advice for road transport in the broad sense. Our specialized solutions, legal advice, working time records, trainings and audits will help to protect you in case of controls and cushion against claims of employees.

 tacholab.pl

close
 Finland

1 / C21

Tallink Silja Oy

  Tallink Silja jest wiodącą firmą świadczącą najwyższej jakości usługi transportu pasażerskiego i towarowego na Morzu Bałtyckim. Jako część AS Tallink Silja Grupp jest notowana na giełdzie w Tallinie. Duża i nowoczesna flota, spełniająca wymagania aktualnych dyrektyw środowiskowych w zakresie transportu morskiego i posiadjąca certyfikację ISO 14 001, pozwala oferować szeroką gamę usług oraz dużą

  Tallink Silja is a leading Shipping company providing high-quality passenger and cargo transport services in the Baltic Sea. The owner AS Tallink Grupp is listed on the Tallinn Stock Exchange. Our extensive fleet allows us to offer a wide range of services and frequent departures in the Baltic Sea. Our fleet meets current environmental directives for shipping and is ISO 14 001 certified.

 www.tallinksilja.com

close
 Germany

1 / A1

tankpool24

  tankpool24 dysponuje ponad 1.000 stacji paliwowych w Niemczech i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W samych Niemczech, z uwagi na wielkość tego rynku, dostępnych jest prawie 600 stacji i czyni nas tam potentatem w kontekście cen i dostępności do stacji, zaopatrzonych w ON i AdBlue. Nasza oferta jest idealnie dostosowana do potrzeb firm transportowych o charakterze międzynarodowym.

close
 Italy

1 / B11

Telepass S.p.a.

  Telepass zapewnia proste, bezpieczne i szybkie rozwiązania w zakresie mobilności, na terytorium Włoch i innych krajów europejskich, przeznaczone zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych. Działania podejmowane każdego dnia przez grupę umożliwiają zaoferowanie firmom przewozowym pełnej gamy usług w zakresie mobilności.

  Telepass offers a safe, fast and simple mobility solution in Italy and several countries in Europe for both Consumers and Business Clients. A company that works everyday to offer truck companies a 360° mobility experience combining tolling, Fleet Management features and Value Added Services.

 https://www.telepass.com/it/truck

close
 Poland

1 / B6

Teleroute

  Teleroute, wraz z 123Cargo i Wtransnet, jest częścią sieci giełd transportowych grupy Alpega. To europejska społeczność profesjonalistów z branży transportu drogowego promująca bezpieczny i efektywny transport poprzez współpracę zweryfikowanych użytkowników w czasie rzeczywistym. Współpraca ta odbywa się na przyjaznej dla użytkownika platformie obsługującej ponad 350 000 ofert dziennie.

  Teleroute, together with 123Cargo and Wtransnet, is part of Alpega’s Freight Exchange network, a smart community of road transport professionals in Europe that aims to promote safe and efficient freight movement through real-time collaboration among its verified members. This collaboration takes place on a user-friendly digital freight platform supporting over 350,000 offers per day.

 www.teleroute.pl

close
 Lithuania

1 / A20

TEMPUS TRANS

  TEMPUS TRANS –firma spedycyjna specjalizująca się w przewozach drobnicowych i całościowych pomiędzy REGIONEM BAŁKAŃSKIM a EUROPĄ WSCHODNIO-PÓŁNOCNĄ. Obsługujemy regularne linie drobnicy do/z RUMUNII, BUŁGARII, GRECJI, SERBII, SŁOWENII, CHORWACJI z/do POLSKI, KRAJÓW BAŁTYCKICH i SKANDYNAWII. Transport towarów ADR, w kontrolowanej TEMPERATURZE i pod kontrolą CELNĄ. TEMPUS TRANS–EKSPERCI BAŁKANOW

  TEMPUS TRANS – international freight forwarding company specializing on PART LOAD and FULL LOAD transportation between BALKAN REGION and EAST-NORTH EUROPE. We operate regular groupage lines to/from ROMANIA, BULGARIA, GREECE, SERBIA, SLOVENIA, CROATIA from/to POLAND, BALTIC STATES and SCANDINAVIA. We can handle ADR, TEMPERATURE and CUSTOM control goods. TEMPUS TRANS- your partner for BALKAN REGION.

 www.tempus.lt

close
 Spain

1 / E1

Tennders Europe SL

  Jako nowy operator logistyczny w świecie łańcucha dostaw zapewniamy optymalizacje procesów logistycznych w transporcie drogowym. Wyspecjalizowana kadra specjalistów oraz strategiczne położenie oddziałów w Hiszpanii i Polsce realnie wpływa na efektywność transportu. Nasze nowoczesne rozwiązania obniżają koszty naszych kontrahentów, a jednocześnie podnoszą wydajność i jakość świadczonych usług.

  As a new digital logistics operator in the supply chain world, we optimise logistics processes in road transport. Our staff of experts and the strategic location of our offices in Spain and Poland has a big impact in our transport services. Our innovative solutions reduce our customers' costs while increasing the efficiency and quality of the services provided.

 www.tennders.com

close
 Poland

3 / J9

TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

  Międzynarodowy transport, spedycja i logistyka. 30 lat doświadczenia Realizujemy najtrudniejsze projekty logistyczne. Oferujemy: - transport morski, kolejowy, samochodowy i lotniczy, - odprawy celne – wszystkie procedury, - magazynowanie, w tym składy i magazyny celne. Należymy do: PISiL, FIATA i WCA. Posiadamy certyfikaty AEO, ISO oraz WSK – umożliwiający transport towarów militarnych.

  International transport, forwarding and logistics. 30 years of experience. We handle the most difficult logistic projects. We offer: - sea, rail, road and air freight, - customs clearances under all procedures, - warehousing including bonded storage and customs warehouse. Member of: PISiL, FIATA and WCA. Certificates: AEO, ISO and WSK (transport of military cargo).

 www.terramar.pl

close
 Poland

3 / H6

TGZ Transportowa Grupa Zakupowa/Grupa CWP sp. z o.o.

  TGZ Transportowa Grupa Zakupowa/Grupa CWP sp. z o.o. STWORZENI BY OSZCZĘDZAĆ! Zrzeszamy ponad 1500 firm TRANSPORTOWYCH. Przewoźnikom dostarczamy oszczędności, SPEDYCJOM gotowy pakiet benefitów. Działamy efektem skali! Pomagamy przy odzyskiwaniu podatku VAT oraz akcyzy, kartach paliwowych, ubezpieczeniach, rozliczeniu czasu pracy kierowców wraz z delegowaniem, księgowości/kadrach i płacach.

  TGZ Transportowa Grupa Zakupowa / Grupa CWP sp.z o.o. MADE TO SAVE! We: • associate over 1500 TRANSPORT companies. • provide savings for CARRIERS, ready-made benefits package for SHIPPERS. • operate with the economies of scale! • help in recovering VAT and excise duty, fuel cards, insurance, settlement of drivers' working time including delegation, accounting / HR and payroll

 www.tgz.katowice.pl

close
 Germany

1 / B2

TIMOCOM

  TIMOCOM jest specjalistą z sektora FreightTech z główną siedzibą w Niemczech oraz biurami w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zatrudnia ponad 500 pracowników 40 narodowości. Jako dostawca Marketplace z największą giełdą transportową w Europie rozszerza logistykę o inteligentne, bezpieczne i proste rozwiązania, aby sprostać codziennym wyzwaniom ponad 50.000 Klientów – firm TSL i T&I z 46 krajów.

  TIMOCOM is a FreightTech specialist with headquarters in Germany and offices in Poland, the Czech Republic and Hungary. It has more than 500 employees from 40 different countries. As the provider of the Marketplace with the biggest freight exchange in Europe, TIMOCOM uses smart, safe and simple solutions to help over 50.000 customers in 46 countries achieve their logistics goals.

 www.timocom.pl

close
 Poland

1 / B14

TIP GROUP

  TIP GROUP to wiodąca firma w sektorze wynajmu i dostawca zintegrowanych usług dla branży transportowej i logistycznej. Oferujemy ciągniki i naczepy do wynajęcia, własną sieć serwisów, używane pojazdy na sprzedaż, telematykę. Posiada ponad 120 oddziałów w 18 krajach Europy i Ameryki Północnej, dysponuje własną siecią warsztatów w całej Europie.

  TIP GROUP is a leading company in the rental sector and provider of integrated services for the transport and logistics industry. We offer tractors and semi-trailers for rent, our own service network, used vehicles for sale and telematics. We have over 120 branches in 18 countries in Europe and North America, and our own network of workshops throughout Europe.

 www.tip-group.com/pl

close
 Italy

1 / B13

TIR SERVICE PC

  TIR SERVICE PC dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu realizuje wiele rodzajów ochrony ubezpieczeniowej odpowiedniej dla różnego rodzaju ryzyka. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych oferuje m.in. szerokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników i spedytorów transportów międzynarodowych.

  TIR SERVICE PC, thanks to its many years of experience, carries out many types of insurance cover suitable for various risks. To meet the needs of transport companies, it offers, among others, comprehensive liability insurance coverage for carriers and forwarders of international transport.

 www.tirservicepc.com

close
 Hungary

1 / D14

TIRRIER Kft.

  TIRRIER Kft , young and dynamic international transport company based in Hungary, delivers FTL , LTL , EXPRESS DEDICATED , PROJECT CARGO to all countries in Europe with its own road and intermodal fleet. In order to consolidate and expand our services, we are very excited in meeting and knowing transport partners and railway companies to start new regular cooperations. Come and join us !!!!!!!!!

 tirrier.hu

close
 Germany

1 / D20

Toll4Europe

  Toll4Europe jest joint venture firm T-Systems, Daimler Truck, DKV Euro Service i euroShell. Na podstawie doświadczenia partnerów opracowane zostało uniwersalne urządzenie do poboru i rozliczania opłat drogowych w całej Europie. Usługa działa w Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Bułgarii, Węgrzech, Włoszech, Szwajcarii, Polsce, Danii, Szwecji i w różnych tunelach.

  Toll4Europe is a joint venture of T-Systems, Daimler Truck, DKV Euro Service and euroShell. Based on the combined expertise of these partners, a universal toll box for collecting and billing tolls all over Europe has been developed. The service is active in Belgium, Germany, France, Spain, Portugal, Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Switzerland, Poland, Denmark, Sweden and various tunnels.

 www.toll4europe.eu

close
 Poland

1 / A27

Trans Assist

  Trans Assist to Start-Up, który od 2017 roku przoduje na rynku elektronicznych dokumentów przewozowych e-CMR. Technologia pozwala nie tylko podpisywać się w sposób cyfrowy na dokumentach, lecz także importować i eksportować dane za pośrednictwem API. Weryfikacja dokumentów odbywa się za pośrednictwem autorskiego i otwartego weryfikatora e-CMR.eu. Sprawdź sam co jeszcze potrafi system Trans Assist!

  Trans Assist is a Start-Up that has been at the forefront of the e-CMR electronic shipping documents market since 2017. The technology allows not only to sign documents digitally, but also to import and export data via API. Verification of documents takes place via the proprietary and open verifier e-CMR.eu. Check for yourself what else the Trans Assist system can do!

 TransAssist.eu

close
 Poland

2 / M4

Trans.INFO

  Trans.INFO to największy pod względem liczby czytelników serwis informacyjny dla branży transportowo- logistycznej w Europie. Piszemy w 7 językach, a co miesiąc nasze newsy, wywiady i analizy czyta ponad 1,2 mln użytkowników z kilkunastu krajów. Słowem: cała branża w dosłownie jednym miejscu. W języku, który na pewno znasz.

  Trans.INFO is the largest news portal in Europe in terms of the number of readers covering the transportation and logistics sector. We provide content on the sector in seven different languages. Every month our news, interviews and analysis are consumed by over 1.2 million readers from over a dozen countries. In a nutshell: The whole sector in one place. In a language you speak.

 www.trans.info

close
 Poland

1 / A25

Transam Sp. z o.o.

 www.transam.eu

close
 Poland

3 / K12

Translog Company

  Nasza firma skupia się na realizacji kilku rodzajów transportu, głównie drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wyczerpujemy wszystkie dostępne możliwości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży logistycznej zapewniamy naszym klientom transport ekspresowy, standardowy oraz specjalny.

  The Translog Group was founded in 2005 and has meanwhile two locations in Czech Republic and Poland, our fleet consists of ca. 150 regularly modernised tractor-trailer vehicles. To match the expectations of our customers, we exhaust all available possibilities. As a result of many years of logistic business experience, we provide our customers standard-, special- or nonstop express transports.

 https://translogcompany.com/

close
 Germany

3 / H13

Transporeon

  Transporeon to platforma do zarządzania transportem przeznaczona dla załadowców, spedytorów, przewoźników i detalistów, umożliwiająca przesyłanie i zarządzanie ładunkami oraz ich monitorowanie w świecie, który jest w ciągłym ruchu. Transporeon daje użytkownikom całkowitą kontrolę nad wyzwaniami związanymi z zaopatrzeniem i zarządzaniem transportem oraz ułatwia współpracę.

  Transporeon is the Transportation Management Platform for shippers, forwarders, carriers and retailers to move, manage and monitor freight in a world in motion. Transporeon puts you in total control of your transportation sourcing and management challenges, and makes collaboration as easy as possible.

 https://www.transporeon.com/pl

close
 Germany

1 / E20

TRANSPORT WERK GMBH

  Redefining transport! Ever since we opened, we have been operating our business of transport services under one simple premise: serving the needs of our partners better than the competition.

 www.transport-werk.de

close
 Portugal

3 / F4

Transportes Torres & Oliveira

  Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, Torres & Oliveira jest uznawana za firmę świadczącą usługi najwyższej jakości. Przy gwałtownym wzroście krajowym i międzynarodowym, firma wzmacnia swoje usługi transgraniczne, oferując 10 różnych tras w całej Europie, pokonując 4 500 000 km rocznie.

  A truck, an entrepreneurial sense, and the will to go further were the premises for Guilherme Torres to hit the road. In 1999, the entrepreneur leaves his job in a carrier of international routes to work on his own, creating Transportes Torres & Oliveira. This personal project started on a few national routes, having progressively branched out in terms of fleet and services.

 https://torreseoliveira.com

close
 Poland

1 / E30

transportowcy.com.pl

  Transportowcy.com.pl to zespół ekspertów wspomagających prowadzenie firmy transportowej w Polsce. Przygotowujemy do egzaminów państwowych na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zajmujemy się rozliczeniami i ewidencją czasu pracy kierowców oraz prowadzimy specjalistyczne transportowe biuro rachunkowe.

 www.transportowcy.com.pl

close
 Netherlands

3 / H7

Travis Road Services B.V.

  TRAVIS to platforma do rezerwacji, planowania, płatności oraz kontroli kosztów Twojej floty. Niezależnie od tego, czy chodzi o mycie cystern, mycie pojazdów ciężarowych, parking czy naprawę, w naszej Europejskiej sieci jest ponad 1415 firm partnerskich. Koniec z objazdami, niepotrzebnymi postojami, płatnościami za pomocą gotówki i wieloma fakturami. Z TRAVIS otrzymasz tylko jedną fakturę zbiorczą.

  TRAVIS is a booking platform, payment method and reporting tool that provides you with new insights and increased control over your fleet. Whether it’s Tank cleaning, Truck wash, -parking or -repair, the right location is always nearby in our network of over 1415 European service partners. No more detour mileage, unnecessary downtime, cash payments, receipts and just one collective invoice.

 www.yourtravis.com

close
 Lithuania

3 / F10

TRELO UAB

  Firma TRELO posiada sieć własnych centrów naprawczych dla samochodów ciężarowych oraz naczep. Nasze serwisy znajdują się we Francji (Metz, Paryż, Lyon), w Niemczech (Lahr, Viersen), Belgii (Genk, Antwerpen) oraz na Litwie (Kowno, Wilno). W każdym naszym centrum możemy naprawić pojazd doraźnie, dokonać obsługę olejową czy wymienić opony, ponadto wykonujemy serwis na drodze.

  TRELO has a network of its own repair centers for trucks and trailers. Our services are located in France (Metz, Paris, Lyon), Germany (Lahr, Viersen), Belgium (Genk, Antwerpen) and Lithuania (Kaunas, Vilnius). In each of our centers, we can repair the vehicle on an ad hoc basis, perform oil service or replace tires, and we also provide service on the road.

 https://trelo.eu/

close
 Belgium

1 / B5

Trimble Transportation

  Trimble Transportation to wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania transportem dla firm każdej wielkości w sektorze transportu i logistyki. Innowacyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania obejmują stacjonarne i mobilne komputery pokładowe, usługi komunikacji bezprzewodowej oraz internetowe aplikacje back-office, które są zintegrowane w celu optymalizacji operacji transportowych.

  Trimble Transportation is a leading provider of transport management solutions for companies of all sizes in the transport and logistics sector. The innovative and user-friendly solutions include fixed and mobile on-board computers, wireless communication services and Web-based back-office applications that are integrated to create a seamless workflow to transform and optimize operations.

 www.trimbletl.com

close
 Poland

2 / M10

Truck.pl

  Wydawane co tydzień czasopismo i obfitujący w aktualne wieści portal o profilu informacyjno-ogłoszeniowym – to właśnie Truck.pl. Istotne wsparcie stanowi fanpage na Facebooku i kanał na Youtube. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie najświeższych i najważniejszych informacji niezbędnych dla działalności firm z branży transportowej i budowlanej.

  Truck.pl is the oldest nationwide Polish free trade information and classified ads weekly magazine and the website packed with current news. Our fanpage on the Facebook consyitutes a significant support. Our supreme goal is delivery of the latest and most important information which is essential for running transport and construction companies.

 www.truck.pl

close
 Poland

1 / C32

TSL Biznes

  Miesięcznik i portal branży logistyczno-transportowej. Czasopismo w nakładzie 11 tys. egz. Trafia do profesjonalistów związanych z transportem i logistyką (dyrektorów i menedżerów logistyki oraz właścicieli i menedżerów firm transportowych) w formie drukowanej oraz prenumeracie elektronicznej, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich: wystarczy wysłać swój e-mail na: prenumerata@kmg-media.pl

  TSL Biznes is a monthly magazine focusing on most important news in transport, forwarding and logistics. TSL Biznes is dedicated to professionals associated with TSL sector – both those offering and those using transport& logistics services. In addition to the printed version (11 thousand copies), we also offer a free online version.

 tsl-biznes.pl

close
 Poland

1 / A12

TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k.

  Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla firm z branży TSL w Polsce i Niemczech. Wyspecjalizowany zespół prawników świadczy usługi w języku polskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Zapewniamy również wsparcie prawne w innych krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz na rynkach wschodnich.

  The legal office provides comprehensive legal services for companies from the TSL industry in Poland and Germany. A specialized team of lawyers provides services in Polish, German, Russian, Ukrainian and English. We also provide legal support in other European Union countries, Great Britain and eastern markets.

 www.tsllawyers.eu

close
 Poland

3 / L6

TSLine

  TSLine to nowoczesna polska firma logistyczna działająca w branży transportu drogowego kontenerów morskich. Organizujemy kompleksowy, bezpieczny i terminowy transport wszelkiego rodzaju kontenerów morskich z terminali morskich i kolejowych w Polsce i Niemczech. Logistyka ostatniej mili, ładunki ponadgabarytowe i towarów niebezpiecznych, w tym materiały wybuchowe ADR klasa I

  TSLine is a modern Polish logistics company operating in road transport industry field of sea containers. We organize comprehensive, safe and on-time transport of all type of sea containers from sea and rail terminals in Poland and Germany. Last Mile Logistics, Oversized Loads and Dangerous Goods including IMO I Class.

 www.tsline.pl

close
 Poland

3 / F12

TSLOGISTIC

  Każdego dnia konsekwentnie budujemy firmę wyróżniającą się rzetelnością, odpowiedzialnością i profesjonalizmem we wszystkich aspektach działalności logistycznej. Chcemy być liderem w zakresie rozwiązań logistyki kontraktowej oraz wiodącym dostawcą usług dystrybucyjnych na terenie kraju, Europy i świata. Naszą misją jest zagwarantowanie Klientom maksymalnego komfortu ich współpracy z kontrahentami.

  Each day we consequently build a company that is known for its reliability, responsibility, professionalism in all apsects of Logistics services. Our goal is to become a leader in providing contract logistics solutions and the main provider of distribution services in Poland, Europe, World. Our mission is to guarantee our clients maximum comfort and cooperation with a contractors.

 www.tslogistic.com.pl

close
 Poland

1 / B16

TT-Line

  TT-Line jest liderem na rynku usług promowych pomiędzy Niemcami, Polską, Litwą, a Szwecją. Firma od ponad 60 lat operuje flotą nowoczesnych promów i jest synonimem niezawodności, doskonałej jakości i trwałości. Niezawodność, wysoka jakość usług oraz ochrona środowiska - to zasady, na których prywatna grupa żeglugowa TT-Line buduje swoją działalność, oferując szybkie i dogodne połączenia promowe.

  Reliability, environmental awareness, quality and precision - these are the principles on which the private shipping group TT-Line offers a fast, green, reasonably priced link across the Baltic Sea between Germany, Poland, Lithuania and Sweden with eight modern RoPax ferries for more than 60 years.

 https://www.ttline.com/en/freight/

close
 Poland

1 / D19

TVM Transport & Logistics sp. z o.o.

  Grupa TVM to międzynarodowy holding działający od 2010 roku na terenie całej Europy. Zatrudnia obecnie 916 osób w swoich spółkach m.in. w Polsce, we Włoszech i Niemczech. Dysponuje nowoczesną flotą, która stanowi 121 samochodów ciężarowych oraz 306 pojazdów dostawczych. Grupa TVM koncentruje się na kompleksowych usługach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

  TVM Group is an international holding that has been operating throughout Europe since 2010. It currently employs 916 people in its companies in Poland, Italy and Germany. The Group has a modern fleet of 121 trucks and 306 delivery vehicles and focuses on providing comprehensive transport, logistics and forwarding services.

 www.tvm.net.pl

close
 Lithuania

3 / G15

UAB "AUTO PRABA"

  UAB "AUTO PRABA" działa na rynku logistycznym od 1997 roku. Transport ładunków całopojazdowych (FTL) i drobnicowych (LTL) z Europy Zachodniej do krajów bałtyckich, do Kazachstanu, Uzbekistanu i z powrotem. Własny magazyn celny klasy „A” w Wilnie (Litwa) 13.500 mkw. 20 ramp załadunkowych. 25 maszyn przeładunkowych. Sortowanie ładunków, przepakowywanie, znakowanie. Nowoczesny systemWMS.

  UAB "AUTO PRABA" has been operating on the logistics market since 1997. Transport of full truck loads (FTL) and less than truck loads (LTL) by trucks from Western Europe to the Baltic States, to Kazakhstan, Uzbekistan and back. Own A-class customs warehouse in Vilnius (Lithuania) 13,500 sq m. 20 loading ramps. 25 reloading machines. Sorting loads, repacking, marking. Modern WMS system.

 www.autopraba.lt

close
 Lithuania

3 / L9

UAB FITMENTA

  UAB „Fitmenta” to nowa nazwa firmy, ale nasza działalność jest już w drugiej dekadzie. Produkcję stołów do samochodów rozpoczęliśmy w 1999 roku, a od 2006 roku produkujemy również dywaniki do samochodów ciężarowych. Przez ten okres zdobyliśmy solidne doświadczenie, dzięki czemu wytwarzamy produkty najwyższej jakości i potrafimy zadowolić najbardziej wymagających klientów.

  UAB “Fitmenta” is a new name for the company, but our business is already in its second decade. We started producing truck tables in 1999, and since 2006 we have also been producing truck mats. During this period, we have gained solid experience, so we produce the highest quality products and can satisfy the most demanding customers.

 www.truckstyling.lt

close
 Lithuania

3 / J12

UAB TVG Logistika

  UAB TVG Logistika jest jedną z największych grup firm transportowych na Litwie i w krajach Bałtyckich. Ponad 30 lat specjalizujemy się w transporcie różnego rodzaju towarów na terenach UE i WNP. Nasza firma stara się znaleźć najlepsze rozwiązania transportowe, które spełniają, a nawet przewyższają potrzeby klienta.

  UAB TVG Logistika is one of the largest groups of international transportation companies in Lithuania and Baltics. We manage destinations in 30 European countries. Our company strive to find the best transportation solutions that meet and even exceed Your needs. The wide geography of transportation allows us to provide great opportunities in the field of transportation.

 www.tvg-group.eu

close
 Poland

3 / H11

Uni-logistics

  Świadczymy usługi w zakresie: spedycja morska, lotnicza i transport drogowy. Realizujemy projekty przewozu ponadnormatywnego oraz Project Cargo, posiadamy własne magazyny logistyczne oraz sieć współpracujących magazynów partnerskich. Posiadanie własnej Agencji Celnej (certyfikat AEO) gwarantuje sprawny przebieg odpraw oraz całego procesu transportu.

  We provide services in air freight, sea freight and road freight forwarding. We accomplish projects of oversized transport and Project Cargo, we own our logistic warehouse and network of cooperating partnership facilities. We offer our services in the range of road and intermodal transport, transport of containers and rail freight.

 https://unilog.eu/

close
 Austria

1 / A19

Unterer Sp. z o.o.

  Unterer jest jednym z największych usługodawców w zakresie FTL dla sektora FMCG w Europie. Ponad 15 000 wysyłek/miesiąc i obroty powyżej 180 mln € mówią same za siebie. Dzięki strategii i modelom biznesowym, Unterer jest w stanie poradzić sobie z ogromnymi zakłóceniami na rynku i napędzać ciągły wzrost poprzez ekosystem partnerstwa, zarówno z załadowcami jak i przewoźnikami.

  Unterer is one of the largest on-demand truck capacity providers for the FMCG sector in Europe. More than 15,000 dispatches per month and a turnover of more than €180 m. speak for themselves. The company’s asset-light strategies and business models enable Unterer to deal with massive market disruption and drive continued growth through an ecosystem of partnerships, both with shippers and carriers.

 www.unterer.at

close
 Poland

3 / G2

UTA Edenred

  UTA to profesjonalny partner oferujący usługi stworzone z myślą o transporcie drogowym, w tym zakup paliwa, dokonywanie opłat drogowych, także przy pomocy urządzeń pokładowych w systemie EETS, opłat za promy, mosty, tunele, płatność w serwisach, myjniach, za pomoc drogową, a także zwrot VAT i akcyzy. Karta UTA jest akceptowana na ponad 73.000 punktów w całej Europie.

  UTA is a professional partner offering services designed for road transport, including the purchase of fuel, payment of tolls, also with on-board equipment in the EETS system, tolls for ferries, bridges, tunnels, payment at services, car washes, roadside assistance, as well as VAT and excise reimbursement. The UTA card is accepted at more than 73,000 points throughout Europe.

 uta.com/pl/

close
 Germany

3 / H6

VARO Energy Direct

  VARO Direct jest spółką grupy VARO Energy z siedzibą w Miśni. Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych: benzyny, oleju napędowego lub oleju opałowego, a także prowadzenie ponad 200 własnych, załogowych i bezobsługowych stacji paliw. W Niemczech działamy m.in. pod marką EPT. Jesteśmy uznanym i doświadczonym operatorem rafinerii na Bawarii.

  VARO Direct is a company of the VARO Energy Group based in Meissen. The main business activities of our company are the wholesale and retail of petroleum products: gasoline, diesel, or heating oil as well as the operation of 200+ own manned and unmanned fuel service stations. We're operating i.a. under the brand name EPT in Germany. We are an established and experienced refinery operator in Bavari

 https://www.european-partner-tank.eu

close
 Poland

3 / G5

VAT POLSKA SP. Z O .O.

  SPECJALIŚCI OD ZWROTU PODATKÓW I ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH Od 1984r. Negometal dostarcza innowacyjne rozwiązania oszczędnościowe i prawne dla transportu międzynarodowego: Zwrot podatków (VAT i akcyza - do 10 dni)/ Rozwiązania płatnicze (urządzenia do opłat drogowych z wyjątkowym systemem przedpłaconym lub płatnością odroczoną; tunele; karta C2A - paliwo, promy, parkingi strzeżone)/ Pomoc prawna

  TAX REFUND AND PAYMENT SOLUTION SPECIALISTS Since 1984, Negometal provide innovative cost saving solutions and legal services for the international transport sector : Tax refund services (VAT and fuel taxes refund - within 10 days) / Payment solutions (OBU, exclusive prepaid and postpaid system; tunnels; C2A card - fuel, ferry service, guarded parkings) / Legal assistance services

 www.negometal.com/pl

close
 Poland

1 / D11

VATEX

  Vatex to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zwrotu podatku VAT i akcyzy. W ofercie posiadamy również karty paliwowe, rozwiązania w zakresie opłat drogowych. Świadczymy usługi na rynku europejskim. Nasi klienci to firmy transportu międzynarodowego ponoszące koszty związane z prowadzeniem działalności (zakup paliwa, opłaty drogowe, parkingi itp.) poza granicami kraju.

  Vatex is a team of professionals with longstanding experience in VAT and excise taxes refund. The company also offers fuel cards and provide convenient road pricing solutions. We deliver services on the European market. Our clients are international transport companies that bear the costs (fuel purchases, road tolls, car parks, etc.) outside the country.

 www.vatex.pl

close
 Poland

3 / J3

VCN s.c.

  Od 18 lat dzielimy się wiedzą, pasją i doświadczeniem w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń oraz rozwiązań softwarowych. Nasze skuteczne rozwiązania tworzymy wypełniając nisze rynkowe. Łączymy w jednym produkcie technologie z wielu dziedzin. Precyzyjnie dopasowujemy go do potrzeb klienta. Zaskakujemy innowacyjnym podejściem do stawianych nam wyzwań. Mamy już ponad 200 realizacji.

  We have been sharing our knowledge, passion and experience of technical security systems and software solutions for 18 years . We offer effective solutions and create new systems that to market niches. In one product we combine technologies from many fields / branches - precisely tailoring to the customer's needs. You will be surprise by our innovative approach to challenges.

 www.vcn.pl

close
 Germany

1 / D21

VDO

  Przez dziesięciolecia pracowaliśmy nad produkcją tachografów, zarządzaniem i archiwizacją danych. Wszystko po to, aby ugruntować naszą pozycję na rynku i zdobyć wiedzę, dzięki której możemy dziś z dumą powiedzieć, że jesteśmy liderem rynku obsługując ponad 20 000 klientów. Nasze usługi są opracowywane tak, aby wspierać wyzwania Twojej codzienności zawsze zgodnie z europejskimi wymogami prawnymi.

  For decades, we have worked with tachograph production, tachograph data management, and data archiving to establish our position in the market and to gain the knowledge we can proudly say we have today, serving over 20,000 customers. Our services are developed to ease and support the challenges of a fleet manager’s everyday life – always focused on complying with European legal requirements.

 www.fleet.vdo.com

close
 Austria

3 / K11

VERAG SPEDITION AG

  VERAG Spedition to firma usługowa specjalizująca się w obszarze ceł i podatków z siedzibą w Suben. Specjaliści Verag Spedition AG umożliwiają szybką i profesjonalną obsługę celną z wykorzystaniem nowoczesnych procedur informatycznych.Za pośrednictwem naszej sieci partnerskiej oferujemy odprawy celne: importowe, eksportowe oraz tranzyt na terenie Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

  VERAG Spedition is a service company specialised in the areas of CUSTOMS and TAX based in Suben. The specialists of Verag Spedition AG support their customers in this process and enable a quick and professional customs service using modern IT procedures. We offer import and export customs clearance, as well as transit in Austria, Germany and the United Kingdom, more via our partner network.

 www.verag-unisped.uk

close
 Poland

1 / B3

VIALTIS Polska

  VIALTIS jest w pełni niezależną grupą współpracującą wyłącznie z podmiotami zajmującymi się międzynarodowym transportem towarów w zakresie zwrotu podatku VAT i akcyzy, opłat drogowych, rezerwacji przepraw promowych i rozwiązań paliwowych.

  VIALTIS is a truly independent group, exclusively dedicated to international transport companies in the field of VAT and excise duty refund, tolls, ferry booking and fuel solutions.

 www.vialtis.com

close
 Poland

1 / A4

VIASAT MONITORING Sp. z o.o.

  Viasat Monitoring dostarcza usługi z zakresu monitoringu GPS, telemetrii oraz zarządzania pojazdami. Oprócz podstawowej funkcjonalności monitorowania pojazdów, zapewnia m. in. integrację z e-TOLL i SENT-GEO, transmisję danych z tachografów, obsługę zleceń transportowych, autoryzację i identyfikację kierowców oraz dostęp do zaawansowanych funkcjonalności ochrony naczep i przestrzeni ładunkowej.

  Provider of the sophisticated GPS monitoring services and telemetry solutions, that allows full control of fleet's work. Except from basic fleet monitoring functionality, the complex offer include: e-TOLL and SENT-GEO integration, remote reading of tachographs, authorization and identification of drivers and professional functionalities for semi-trailers and cargo space security.

 viasat.com.pl

close
 Lithuania

3 / L12

VILNIAUS AVILDA UAB

  Założona w 1994 r. spółka AVILDA obecnie stanowi grupę firm informatycznych specjalizujących się w outsourcingu informatycznym. Rozwijamy aplikacje biznesowe, przetwarzamy dane, dostarczamy kompleksowe rozwiązania (oprogramowanie i sprzęt) do optymizacji procesów biznesowych na magazynach i w logistyce. System aviWMS jest innowacyjnym rozwiązaniem chmurowym dedykowanym do magazynów.

  Avilda LTD was founded in Kaunas in 1994. Together with representatives we ensure that necessary assistance is always close to our customers. The core business is the production, sale, installation and customer support of warehouse and cargo transportation software. System aviWMS is cloud technology based and dedicated for medium/big warehouse businesses.

 www.avilda.eu

close
 Poland

4 / T10

VOLVO TRUCKS

  Zapewniamy samochody ciężarowe i usługi, które pozwolą Ci odnieść sukces w działalności transportowej. Niezależnie od branży lub potrzeb transportowych, mamy rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno dziś, jak i w przyszłości. Jak możemy Ci pomóc?

  We provide trucks and services that will enable you to be successful in your transport business. Regardless of your industry or shipping needs, we have a solution that will work both today and in the future. How can we help you?

close
 Poland

3 / F6

WashTec

  WashTec jest wiodącym na świecie dostawcą innowacyjnych rozwiązań w branży myjni samochodowych. Ponad 1800 pracowników w ponad 80 krajach pracuje wspólnie z nami nad przyszłością myjni samochodowych. Produkty, procesy i rozwiązania opracowane przez WashTec zapewniają właścicielom myjni i klientom najlepsze wyniki i ciągle wyznaczają nowe standardy w globalnym biznesie myjni.

  WashTec is the world's leading provider of innovative solutions for all aspects of vehicle washing. Over 1800 employees working with us in more than 80 countries to shape the future of the washing business. Products, processes and solutions from WashTec offer operators and end customers alike outstanding results and experiences. And constantly set new standards in the worldwide washing business.

 www.washtec-polska.pl

close
 Romania

2 / M21

YLOAD

  OUR VISION Innovate smart logistics Our vision is to become one of Europe's largest transportation provider by fully digitizing heavy cargo transport, longhaul and direct delivery.

  OUR VISION Innovate smart logistics Our vision is to become one of Europe's largest transportation provider by fully digitizing heavy cargo transport, longhaul and direct delivery.

 Https://yload.eu

close
 Germany

3 / G17

Yolda

  Yolda to najszybciej rozwijający się cyfrowy spedytor w Niemczech. Inteligentnie łącząc przewoźników i spedytorów, rozwiązujemy dwa kluczowe problemy w logistyce transportu ciężarowego: wąskie gardła przepustowości i puste przebiegi. Nasza zaawansowana technologia oparta na sztucznej inteligencji umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności ładunkowej i lepsze planowanie tras.

  Founded in 2020, Yolda is the fastest growing digital freight forwarder of Germany and Turkey. By intelligently connecting carriers and shippers, we are solving two of the key problems in truck transport logistics: capacity bottlenecks and empty runs. Our sophisticated, AI-based technology enables loading capacities to be optimally utilised and routes to be better planned.

 www.yolda.com

close
 Poland

3 / H11

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA

  Port Gdańsk portem uniwersalnym mogącym obsługiwać wszystkie rodzaje towarów. Jesteśmy portem bez ograniczeń. Wpływ na to mają: tor głębokowodny, którego głębokość wynosi 17 metrów, dzięki czemu w Porcie Zewnętrznym możemy przyjmować największe jednostki o zanurzeniu do 15 metrów; brak pływów, czyli stała głębokość wody; brak zalodzenia, umożliwiający pracę przez cały rok.

  The Port of Gdansk is a universal port capable of handling all types of goods. We are a port without limitations. This is due to the deep-water track, which is 17 metres deep, allowing us to accommodate the largest vessels with a draught of up to 15 metres in the Outer Port; the absence of tides, i.e. constant water depth; and the lack of ice, enabling us to operate all year round.

 https://www.portgdansk.pl/

close
 Poland

3 / J9

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SA

  Port Gdynia to węzeł europejskiej sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Port Gdynia jest uznaną marką wewnątrzeuropejskiego centrum logistycznego. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi.

  The Port of Gdynia is a node of the TEN-T core network and the entry point of the Baltic-Adriatic Corridor, the extension of which connects Gdynia with Sweden via Gdynia-Karlskrona Motorway of the Sea. Port of Gdynia is known as an Intra-European logistic hub. The modern infrastructure of the port and its terminals is used by world and Europe largest shipping operators.

 www.port.gdynia.pl

close
 Poland

4 / T21

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

  Zeppelin Polska Sp. z o.o., jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem produktów marki Hyster. Firma jest również autoryzowanym dystrybutorem ładowarek Manitou, żurawi i dźwigów szosowo-terenowych Grove, elektrycznych pojazdów Goupil, specjalistycznych maszyn do transportu kontenerów marki MECLift, transportransporterów terminalowych KAMAG i naczep niskopodwoziowych SCHEUERLE.

  Zeppelin Polska Sp. z o.o., is an authorized and exclusive distributor of Hyster brand products. The company is also an authorized distributor of Manitou loaders, Grove road-terrain cranes and cranes, Goupil electric vehicles, MECLift brand specialized container transport machines, KAMAG terminal transporters and SCHEUERLE low loader trailers.

 www.zeppelin.pl

close
 Belgium

1 / A9

ZF

  Transics, spółka ZF, opracowuje i komercjalizuje rozwiązania do zarządzania flotą dla sektora transportu i logistyki. Rozwiązania ZF Transics pomagają flotom podnieść swoją efektywność poprzez zarządzanie ciężarówkami, naczepami i kierowcami, obniżają ślad węglowy poprzez ograniczenie zużycia paliwa oraz zwiększają bezpieczeństwo sprzętu, ładunku, kierowców i innych użytkowników dróg.

  Transics, a ZF company, develops and commercializes fleet management solutions for the transport and logistics sector. ZF Transics' fleet management solutions help customers boost their overall fleet efficiency by connecting trucks, trailers and drivers, reducing their ecological footprint by minimizing their fuel consumption, and increasing security of vehicles, cargo, driver and public safety.

 www.zf.com/fleet-solutions

close
 Poland

1 / D20

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

  ZMPD w Polsce to solidny i sprawdzony partner dla Twojej firmy Opłaty drogowe na terenie UE ZMPD Box Jedno urządzenie - wiele krajów. Odroczona płatność w większości państw europejskich. Z naszą pomocą zapłacisz za drogi w: Polsce, UE, Szwajcarii oraz mosty w Danii i Szwecji. Zwrot podatku VAT i Wizy Bezproblemowo i po konkurencyjnych stawkach odzyskasz podatek VAT oraz akcyzę. Dzięki prefinansowaniu unikniesz długiego oczekiwania na zwrot podatku, wypłata zaliczki z podatku VAT max. w ciągu 14 dni. Pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz dla kierowców udających się do Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turcji do Wielkiej Brytanii dla kierowców nie będących obywatelami unii europejskiej, zatrudnionych w polskich firmach transportowych. Kontakt: www.uslugi.zmpd.pl tel. 0 22 53 61 850

  ZMPD in Poland is a reliable and proven partner for your company Road tolls within the EU ZMPD Box One device - many countries. Deferred payment in most European countries. With our help you will pay for roads in: Poland, EU, Switzerland and bridges in Denmark and Sweden. VAT and Visa refunds Recover VAT and excise duties without problems and at competitive rates. Thanks to pre-financing, you will avoid long waiting periods for tax refunds, advance payment of VAT within 14 days max. Intermediation in obtaining visas for drivers going to Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey to the UK for non-EU drivers employed by Polish transport companies. Contact: www.uslugi.zmpd.pl tel. 0 22 53 61 850

 www.zmpd.pl

close